Assistansförmedling

En assistansförmedling är en organisation som ska hjälpa folk att hitta rätt personlig assistent. Förmedlingen har en personalpool med assistenter. När väl ansökan om assistans kommer in till förmedlingen så utförs en liten undersökning och assistansförmedlingen väljer ett antal assistenter som de tror skulle fungerar bra ihop med kunden. Efter att tillgänglighet har kontrollerats så påbörjas en intervjuprocess. Här matchas kunderna ihop med de olika assistenterna efter behov, krav och erfarenhet.

Viktigt att känna sig bekväm med sin assistansförmedling

Att välja en personlig assistent är inget enkelt val. Denna person kommer vara en stor del av kundens liv framöver. Kommer att hjälpa till med allt från fritidsaktiviteter och hushållssysslor till hygien. Det är därför det är väldigt viktigt att valet blir korrekt. Den personliga assistenten är till för att underlätta livet och göra det så bekvämt och normalt som möjligt. Hela syftet bakom personlig assistans är att alla ska kunna leva på lika villkor. Skulle det uppstå något som gör att kunden inte längre känner sig bekväm med sin personliga assistent så går det att kontakta förmedlingen och begära ett byte. Kunden har alltid rätt till att välja sina egna assistenter. Vid tillfällen går det även att byta till en helt annan assistansförmedling om så önskas.

Utvärdering av hemmet

Assistansförmedlingen kan behöva göra en utvärdering av hemmet. När det ansöks om personlig assistans så skickas det ut en biståndshandläggare till hemmet från kommunen för att utvärdera behoven. Eftersom hemmet blir den nya arbetsplatsen för den personliga assistenten så kan det vara så att det behövs göras några små förbättringar eller förändringar för att det ska underlätta arbetet men då också underlätta för kunden. Allt för att försöka uppnå så bra service som möjligt.

Det kan vara allt från att installera tvätt/ diskmaskiner, bygga ramp till rullstolsburna eller byta ut sängen så den blir höj och sänkbar till exempel. Dessa justeringar kan vara helt avgörande för att kunna ge den hjälp som krävs. Viktigt att komma ihåg att ta hela processen genom försäkringskassan. Eftersom tjänsterna inte är något som kunden ska betala själv. Har assistansen blivit beviljad så står försäkringskassan för hela kostnaden.

Kösystem

Kösystem

Oavsett om man är på apoteket, i matbutiken, på flygplatsen, på Systembolaget eller på sjukhuset så föredrar de allra flesta ett enkelt, tydligt sätt att organisera väntandet på. Ett logiskt kösystem är A och O för att de som väntar inte ska antingen tappa tålamodet och gå, eller börja bråka med dem andra som också väntar om vem som faktiskt var först på tur. Precis som inom många andra sektorer finns det numera också så kallade smarta kösystem, där man köar genom en app för iPhone och Android. Anledningar till att övergå till ett smart kösystem:
– Det effektiviserar både för kunden och för butiken
– Det kan hjälpa till att spara pengar
– Det är flexibelt

Fördelar med smarta kösystem

Att gå över från ett traditionellt kösystem till ett smart kösystem har flera olika fördelar. Då måste inte varje kund ta en fysisk kölapp och vänta i lokalen för att vara säker på att inte råka missa sin tur. Den allra första fördelen är att smarta kösystem generellt sett genererar nöjdare och gladare kunder. Att ha sin köplats direkt i mobilen innebär att man kan följa kötiden från en annan plats och istället hinna med andra ärenden medan man väntar på sin tur. På så sätt känner många kunder ofta att kötiden går snabbare. Därtill så kan ett smart och digitalt kösystem hjälpa till att spara pengar. Det sker genom att det digitala kösystemet tillåter användaren, till exempel butiksägaren, att följa butikens statistik både i realtid och i efterhand. Det innebär till exempel att man kan se och beräkna under vilka timmar som man behöver extra bemanning och under vilka timmar som det behövs mindre personal. Med hjälp av statistiken kan man också göra andra förbättringar som att exempelvis effektivisera flödet av kunderna i butiken. En annan positiv faktor som hjälper till att dra ner på kostnaderna med det digitala kösystemet är att man inte längre behöver köpa in något dyrt kölappspapper!

En smart lösning

Eftersom att det smarta kösystemet är digitalt så innebär det också att användaren ges mycket mer flexibilitet än när man använder ett traditionellt, statiskt kösystem. Det smarta kösystemet gör det nämligen möjligt att skräddarsy funktionerna och layouten direkt varje användares specifika behov. Det går till exempel att ändra antalet kassor och innehållet kan både skalas ner och skalas upp allteftersom att verksamheten förändras.

Tjänsterna som finns att hitta hos en juristbyrå

Det kanske inte är så ofta man tänker på det men att man vid många tillfällen i livet kan behöva juridisk hjälp råder det egentligen inga tvivel om. Hos en juristbyrå kan man bland annat få allmän rådgivning, få hjälp att upprätta olika typer av avtal samt hitta lösningar som rör vårdnad av gemensamma barn.

Allmän rådgivning hos en juristbyrå

Livet är i ständig rörelse och varje individ kommer under sin livstid att gå igenom många förändringar. Man flyttar ihop och blir sambo, man gifter sig, man skaffar barn. Någon anhörig går bort, man väljer att separera och flytta isär. Kanske väljer man att investera stort i en fastighet eller funderar på att ge bort en större gåva. Alla dessa livshändelser kan ibland vara svåra att hantera helt på egen hand. När juridiska frågor eller bekymmer uppstår kan det vara nödvändigt att anlita en juristbyrå för att få rådgivning. Kanske har man ingen aning om vad som gäller när man bestämmer sig för att bli sambos, eller om man istället är på väg att flytta ifrån varandra.

Allmän rådgivning hos en juristbyrå gör att man får koll på det mest nödvändiga.

Upprättelse av avtal

En annan tjänst som många använder hos en juristbyrå är att upprätta olika typer av avtal. Många gånger är det nödvändigt att ha ett skriftligt sådant – åtminstone är det bra att ha det. Skulle man bli osams med den andra parten kan avtalet plockas fram. På så vis ser man svart på vitt vad det egentligen är som gäller.

Exempel på vanliga avtal

 • Köpeavtal
 • Hyresavtal
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Olika typer av fullmakter

Frågor om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn

Att separera när man har gemensamma barn är för dom flesta oerhört tufft. Det är inte ovanligt att föräldrar inte kommer överens om hur vårdnaden ska fördelas. Man har helt enkelt olika syn och åsikter kring vad som anses vara det bästa för barnet eller barnen, och då kan en juristbyrå fungera som en tredje part för att hitta en bra lösning.

I värsta fall går det så långt som till en vårdnadstvist och även då behöver båda föräldrarna ett juridiskt ombud. Det bästa är dock att tillsammans hitta en fungerande lösning, något som med hjälp från en jurist ofta lyckas.

Hjälp av bilbärgare i Stockholm

Varje dag rullar tusentals bilar på Svenska vägar. Det är dock inte alltid färden blir på det sätt man tänkt. Ett motorfel, ett trasigt däck, tomt batteri eller annat problem kan grusa planerna för dagen. I de fall man har avtal med bärgningsfirma kan man ofta snabbt få den hjälp man behöver för att ta sig till närmaste verkstad. Saknar man denna typ av försäkring kan man ha svårare att få hjälp omgående. Naturligtvis finns det en viktig faktor när det gäller tid för att invänta bärgningsfordon. Nämligen var man befinner sig. Är man långt ute på landet kan det vara svårt att få tag i en bärgare. Samtidigt är efterfrågan mindre. I storstäder går det generellt snabbare att hitta rätt.

Det finns ett flertal bilbärgare i Stockholm som kan rycka ut med kort framförhållning. Detta underlättar för alla trafikanter då en strandad bil kan medföra väsentliga köer och låga hastigheter. För den som står på vägrenen och inväntar undsättning kan det också föreligga stor risk för personskada. Att snabbt få kontakt med bärgningsfirma är därför prioriterat för alla inblandade.

Detta är en av de bilbärgare i Stockholm som kan hjälpa till vid bilproblem. Förutom att bärga trasiga bilar kan de även erbjuda andra tjänster förknippade med bilanvändningen.

Inte bara bilbärgare

Det är inte bara bilbärgning man får hjälp med när man tar kontakt med bilbärgare i Stockholm. För den som kör bil finns det betydligt fler situationer som kan inträffa där man behöver hjälp. Om man har låst in sina nycklar i fordonet kan en bärgare bistå med hjälp att komma in i bilen. Har batteriet tagit slut kan man även få starthjälp i den mån man behöver. Ytterligare tjänster som kan utföras av bilbärgare är att transportera bilar till utställning, garage, verkstäder eller från en plats till en annan. De bärgningsbilar som är i bruk har alla förutsättningar för att kunna hantera även större uppdrag där traditionell bogsering inte går att utföra. Om större fordon kört av vägen kan det behövas en bärgningsbil för att orka dra upp bilen på vägen igen. Detta är vardag för de flesta som jobba med bilbärgning i Stockholm eller på andra orter.

Att ha telefonnummer till en bilbärgare tillgängligt i bilen är ofta att rekommendera. På så vis vet man vart man skall ringa om någonting skulle hända.

Hitta assistansbolag nära Malmö

En personlig assistent kommer att vara en stor del av ditt liv och därför är det viktigt att du som är assistensberättigad hittar en bra lösning som passar dig. Många assistansbolag i Malmö är väldigt duktiga på att göra personliga upplägg med kundens behov i fokus.

Som du säkert redan vet så måste du som behöver personlig assistans få ett beslut om att du har rätt till assistans. Detta ansöker du om hos Försäkringskassan eller hos din kommun. Bor du i Malmö så vänder du dig till biståndshandläggaren i funktionsstödförvaltningen på Malmö stads kommun. För att få ansökan godkänd måste du ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Själv syftet med att du ska få personlig assistans är att du ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. När du har ett tillstånd om personlig assistans får du själv välja om du vill att kommunen ska ansvara för din personliga assistans eller om du vill att ett assistansbolag ska göra det. I Skånes län är det ungefär 2000 personer som är beviljade personlig assistans. Den absoluta merparten av dessa väljer att anlita ett assistansbolag som utförare av deras personliga assistans.

Assistansbolag i Malmö satsar på det personliga

När du ska välja assistansbolag i Malmö så finns det flera saker du kan tänka på. Alla assistansbolag behöver tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg, för att få bedriva verksamhet. År 2018 fanns det ungefär 170 utförare av personlig assistans i Skånes län där ju Malmö ingår. Du hittar lättast ett assistansbolag som passar dig genom att göra research på internet. Det finns en sida som heter assistanskoll som listar alla utförare av personlig assistans i Sverige uppdelade på län, där kan du hitta alla som är aktiva i Malmöregionen.

Det viktigaste är såklart att du får den hjälp och stöd du behöver. Du har rätt att vara med och bestämma väldigt mycket kring hur din personliga assistans ska se ut. Du ska till exempel kunna bestämma över vilka som jobbar för dig, hur deras schema ska se ut och hur din assistansersättning ska användas. Det flesta assistansbolag i Malmö har flera olika upplägg beroende på hur mycket du vill vara med och bestämma. Du bör få en kontaktperson och de flesta assistansbolag i Malmö har jourtelefoner så att du kan nå dem dygnet runt om det skulle behövas.

Välj hållbar fastighetsförvaltning

Det sägs att man kan definieras utifrån vilka vänner man har och detta är inte någonting som enkomt rör privatlivet. Inom kommersiella verksamheter är detta en sanning som bevisas åter och återigen av samarbeten, partnerföretag samt förgreningar. Att välja sina leverantörer med omsorg är därför någonting som bör vara självklart för de som vill bygga stabil organisation. När det gäller hållbar fastighetsförvaltning finns det många aspekter att ta hänsyn till. Hur man anses utåt är kanske inte alltid det viktigaste utan snarare bör man fokusera på vad man faktiskt gör och huruvida man lever som man lär. Fastighetsförvaltning som bransch är någonting som går in i ett flertal andra branscher. Såväl anläggningsarbete som hantverkartjänster, kundservice och inköp är vardag för de som hanterar fastighetsskötsel. Hållbarhet har under senare år blivit ett trendord som kan användas ganska slarvigt. Vad det i grund och botten handlar om är att man skall ha en skalbar och tillväxtvänlig organisation som inte förbrukar resurser huvudlöst. Där man istället fokuserar på långsiktig vinst och en balans mellan satsat kapital och potentiell vinst.

Verksamheter inom hållbar fastighetsförvaltning

Det är inget extremt utbud företag som jobbar med hållbar fastighetsförvaltning. Visst finns det en uppsjö fastighetsförvaltare som tar hänsyn till miljö och grön innovationsteknik men få som har ett helhetsperspektiv på den hållbara driften av kommersiella företag. Detta företag är ett undantag som kommit långt i alla delar av hållbar fastighetsförvaltning. Förutom att gå in som aktiv partner och bidra vid allt ifrån skötsel till upphandlingar och inköp, visar de hur man kan bedriva en grön samt harmonisk verksamhet med vinst. Som ett exempel drivs företagets elbilar till 80 % av solenergi som alstrats i företagets egna solpaneler.

Den som är aktiv inom fastigheter vet allt för väl hur många faktorer som väger in för att man skall få en lönsamhet som inte bara mäts i prisuppgången för bolagets tillgångar i fastigheter. Kundnöjdhet, att vara proaktiv och att inte slösa resurser på kortsiktiga lösningar hör till dessa faktorer. Att få hjälp av en kunnig och erfaren partner inom hållbar fastighetsutveckling kan visa sig mycket gynnsamt och resultera i allt ifrån bättre stabilitet till vinst.

Avida Finans, en nygammal verksamhet

Finansvärlden kännetecknas ofta av tuff konkurrens och långsiktiga avtal. Det är hit många kommer för att finansiera allt ifrån bostadsköp till snabba krediter. Antalet regelrätta banker som är verksamma i Sverige har blivit fler under åren som gått, men detsamma gäller också för kreditmarknadsbolag som Avida Finans. Dessa företag är i egentlig mening inte någon bank och erbjuder inte alla de tjänster som en traditionell storbank erbjuder. I den bemärkelsen är de en kompletterande bank som anlitas för specifika behov. Det kan bland annat handla om att man är i behov av ett privatlån som man inte får genom någon annan.

Företaget Avida Finans är inte på något vis en ny och okänd spelare på den Svenska marknaden. Tvärtom hör de till de äldre alternativen inom ramen för nya bankföretag. De har funnits aktiva sedan 1983 och återfinns på en rad olika marknader i norden. Argumenten för detta företag har till stor del gått ut på att man är snabba och innovativa. Någonting de fått stor uppmärksamhet för är sina medarbetare och den genomgående kompetens som finns i verksamheten.

Här finns mer om Avida Finans.

Samarbetar med Myloan

De som i dagsläget är ute efter ett privatlån använder sig i större utsträckning av jämförelsesiter på nätet. Dessa har dubbla funktioner som båda främjar individens möjlighet att välja rätt bank. Som konsument kan man ange sina uppgifter, godkänna kreditprövning, och därefter få ta del av vad de olika bankerna erbjuder. Detta kostar inte någonting och man förbinder sig inte att göra någonting alls. Myloan samarbetar med en rad olika banker. Däribland Avida Finans som ofta är ett bra alternativ för den som är i behov av att låna pengar, eller av att spara pengar till bättre ränta än annars.

Söker man information om lån från flera banker kan det påverka ens kreditvärdighet negativt. Den som har ett intresse av att jämföra Avida Finans med andra banker, kan då vinna på att göra så med bara en kreditprövning. Det finns många orsaker till att man vill förkovra sig i bankernas avgifter och räntor. Dels för att man vill ta ett lån, men också för att man skall kunna förhandla med sin befintliga bank.

För- och nackdelar med outsourcing

Outsourcing har potentiellt många fördelar, bara omständigheterna är rätt. Tjänster som kundhantering eller administration av andra slag kan i många fall köpas av en extern aktör till mycket låga kostnader. Åtminstone är kostnaderna lägre, än om man skulle göra det här internt. Med rätt förutsättningar kan man spara mycket på outsourcing, men det finns också en del fallgropar man bör undvika.

Fördelar med outsourcing

 • Ger tid och energi över till annat. En stor fördel med outsourcing, är att det ger en tid att fokusera på det man gör bäst. Dyrbar tid kan annars gå till att starta upp en ny del i verksamheten som egentligen har väldigt lite med företagets kärnidé att göra.
 • Lägre omkostnader. Det här är det främsta skälet till att många företag börjar med outsourcing. Genom att anlita tjänster av företag utomlands, kan man göra det till en kostnad som är lägre än i Sverige. Detta på grund av att lönerna i Sverige är höga sett ur ett internationellt perspektiv.
 • Bättre resultat. Med lägre omkostnader finns givetvis rum för bättre ekonomiska resultat. I och med att det även frigör tid för anställda som behöver arbeta med administrativa uppgifter, som inte har med deras kompetens att göra egentligen, kan företaget förhoppningsvis utvecklas i en snabbare takt.

Nackdelar med outsourcing

 • Mindre kontroll. Outsourcing innebär att man låter en annan aktör sköta en viss del av verksamheten. Det här innebär mindre kontroll över verksamhetsgrenen i fråga – vilket kan vara bra under rätt förutsättningar – men som också bäddar för en del fallgropar om aktören man outsourcar till inte är seriös.
 • Kvalitet. Det här hör ihop med punkten ovan. Gör man sin research och hittar en aktör som verkligen är seriös, är risken för bristande kvalitet givetvis låg. Att hitta detta är dock inte alltid lika lätt gjort som det är sagt. Här krävs noga efterforskningar innan ett samarbete påbörjas.
 • Färre fördelar än förväntat. Att outsourca en gren av verksamheten kan innebära stora förändringar – förhoppningsvis till det positiva. Om inga, eller till och med negativa förändringar, märks kan det vara slösad tid. Kanske har du redan hunnit omorganisera personalen och behöver göra detta på nytt. Nyckeln är att göra noga efterforskningar på aktören man planerar att outsourca till.