Så hanterar du en kredit från Flexkontot ansvarsfullt

Så hanterar du en kredit från Flexkontot ansvarsfullt

En revolverande kontokredit är ett mångsidigt finansiellt verktyg som kan tjäna flera olika syften. Till exempel kan den användas för att finansiera akuta utgifter eller för att agera på investeringsmöjligheter. Men dess flexibilitet kan även leda till överkonsumtion och en spirande skuldspiral om den inte hanteras noggrant. Här berättar vi hur du kan hantera din kredit från Flexkontot på ett ansvarsfullt sätt.

5 strategier för att hantera krediten från Flexkontot ansvarsfullt

När du vill kunna hantera din kredit från Flexkontot ansvarsfullt bör du:

 • Förstå villkoren. Först och främst behöver du förstå villkoren för din kontokredit. Du behöver till exempel vara medveten om den effektiva räntan och hur denna beräknas. Dessutom bör du även vara införstådd med hur återbetalningen av krediten går till. Sätt dig in i vilken som är den lägsta månatliga betalning du kan göra och hur detta belopp beräknas.
 • Upprätta en återbetalningsplan. När du har satt dig in i villkoren för krediten bör du upprätta en plan för återbetalningen. Denna bör sträcka sig längre än att du enbart betalar minimibeloppet. På så vis kan du minska ditt kapitalbehov och spara lite pengar på räntan över längre tid.
 • Beräkna din betalningsförmåga. När vi ändå är inne på det här med återbetalningen bör du även se till din betalningsförmåga. Gör en ordentlig budget och säkerställ att du kommer kunna betala tillbaka kontokrediten. Detta bör du naturligtvis göra innan du skickar in din ansökan. På så vis vet du med säkerhet hur krediten påverkar din budget och dina olika ekonomiska åtaganden.
 • Håll ett öga på krediten. Om du utnyttjar ditt tillgängliga kreditutrymme i hög utsträckning kan detta påverka din kreditvärdighet negativt. Därför bör du hålla ett öga på ditt utnyttjande av krediten. Försök att inte använda mer än kanske 30 % av din kreditgräns, om detta är möjligt.
 • Gör en årlig översyn. Sist men inte minst bör du även göra en årlig översyn, där du ser över villkoren och kostnaderna för din kredit. Du bör även överväga att omförhandla villkoren för att få en lägre ränta eller högre kreditgräns. Detta i takt med att din ekonomiska situation och kreditvärdighet förbättras.

Välj rätt livförsäkring för att säkra upp ekonomin

Välj rätt livförsäkring för att säkra upp ekonomin

Att teckna en livförsäkring kan kännas som en överväldigande uppgift, men det är en viktig del av att säkra din familjs ekonomiska välstånd. Detta då du genom att försäkra dig tryggar dina efterlevandes ekonomi i händelse av att du skulle gå bort. I den här artikeln hjälper vi dig att hitta rätt i djungeln av dessa försäkringar. Vi ger dig insikter som hjälper dig att välja den bästa försäkringen för dig och din familj.

5 tips som hjälper dig att välja rätt livförsäkring

För att kunna välja rätt försäkring för dig och din familj bör du:

 • Analysera ditt behov. Innan du börjar leta efter en livförsäkring är det viktigt att förstå dina egna och din familjs ekonomiska behov. Tänk på din nuvarande och framtida inkomst, dina skulder, eventuella utbildningskostnader för barnen och hur mycket pengar du vill lämna efter dig till din familj om något skulle hända dig.
 • Välj mellan olika typer av försäkringar. Det finns två huvudsakliga sorters livförsäkringar: livränta och tidsbestämd försäkring. Livränta erbjuder ett skydd för hela livet och inkluderar ofta ett slags sparande. En tidsbestämd försäkring täcker en bestämd tidsperiod. Jämför fördelarna och nackdelarna mellan de båda typerna innan du fattar ett beslut.
 • Jämför priser och villkor. Det finns många försäkringsbolag på marknaden och alla erbjuder olika priser och villkor. Ta dig tid att jämföra dessa för att hitta en försäkring som passar din budget och dina behov.
 • Tänk på eventuella tillägg. Vissa försäkringar har tillägg, såsom sjukdomsförsäkring eller inkomstskydd. Dessa kan ge ytterligare skydd för dig och din familj, men det är samtidigt viktigt att väga kostnaderna mot fördelarna.
 • Rådgör med ett proffs. Om du känner dig osäker på vilken försäkring som passar dig bäst bör du överväga att konsultera en försäkringsrådgivare. En sådan kan hjälpa dig att analysera ditt behov, jämföra olika försäkringsalternativ och ge dig en personlig rekommendation.

Att välja rätt försäkring är en viktig del av att säkra din familjs ekonomiska framtid. Genom att följa dessa steg kan du hitta en variant som ger dig trygghet och skydd för dig och dina nära och kära.

Då kan du vilja ta ett mindre lån via exempelvis Brixo

Då kan du vilja ta ett mindre lån via exempelvis Brixo

Att ta ett lån, alldeles oavsett lånets storlek, är ett viktigt ekonomiskt beslut. Därför bör du inte fatta beslutet lättvindigt utan snarare tänka igenom saken ordentligt. Även när det gäller de mindre lån som till exempel Brixo tillhandahållet är det viktigt att du tar dig en ordentligt funderare på förhand. Men om du ändå kommer fram till att du behöver låna pengar och att du har råd att betala tillbaka lånet kan du gå vidare i processen. Dessa lån kan nämligen vara viktiga redskap som kan hjälpa dig att hantera oförutsedda utgifter och andra kostnader.

Du kan låna pengar hos Brixo på ett ansvarsfullt sätt

Det är alltid viktigt att låna pengar på ett ansvarsfullt sätt. Men vad bör du då tänka på när du överväger att låna pengar hos Brixo eller andra långivare, kanske du undrar? Faktum är att det finns flera olika saker som du bör försöka ha i åtanke. Till exempel behöver du fundera kring om det är rätt val för dig att ta ett lån eller inte.

Nedan går vi igenom några situationer då det kan vara en bra idé att låna pengar. Vi ger även ett antal exempel på situationer då du kanske istället bör avstå från att göra detta. Läs vidare för att ta del av dessa!

Då kan det vara läge att ta ett mindre lån

Det kan vara värt att överväga att ta ett mindre lån via Brixo om du:

 • Har oförutsedda utgifter att betala. Har du oförutsedda utgifter som du behöver betala? Oavsett om det rör sig om en bilreparation eller ett tandläkarbesök som du inte kan finansiera på annat sätt kan du då behöva ta ett mindre lån.
 • Behöver pengar i väntan på nästa lön. Befinner du dig mellan två löner och behöver överbrygga detta gap på något sätt? Då kan det vara värt att överväga att ta ett lite mindre lån i väntan på nästa lön.

Då kan du vilja undvika att låna pengar

Däremot kan du vilja undvika att låna pengar om du:

 • Har tänkt slösa bort pengarna. Rena konsumtionslån är någonting som du generellt sett bör undvika att ta. Som du har tänkt slösa bort de lånade pengarna bör du sannolikt tänka ett varv till.

Ett bokföringsprogram hjälper dig att hålla koll på ekonomin

Ett bokföringsprogram hjälper dig att hålla koll på ekonomin

Ett bokföringsprogram är ett användbart verktyg som alla företag, oavsett storlek, kan ha stor nytta av. Såväl mindre som medelstora och företag kan använda sig av dessa mjukvaror för att effektivisera sin bokföring. Dessutom blir bokföringen mer korrekt och tillförlitlig när en sådan här mjukvara har använts i detta arbete.

Med den ökande användningen av teknik i företagsvärlden är det dessutom idag viktigare än någonsin tidigare för företagare att investera i ett bra bokföringsprogram. Läs vidare för att få insikt i vilka fördelarna med att göra detta är!

3 kundgrupper som bör investera i ett bra bokföringsprogram

Det finns flera olika kundgrupper som bör överväga att investera i ett program för bokföring:

 • Småföretagare. Småföretagare har ofta en stor utmaning framför sig när det kommer till att hantera företagets ekonomi på ett effektivt sätt. Utmaningen består inte minst i att hålla koll på intäkterna och utgifterna i företaget. Med hjälp av ett bra bokföringsprogram kan dock du som är småföretagare enklare göra detta. Samtidigt kan du även undvika att de fel uppstår som vanligtvis uppkommer i samband med manuell bokföring.
 • Frilansare. Frilansare är vad man kallar de egenanställda personer som tillhandahåller sina tjänster till kunder enligt ett avtal. Som frilansare kan det vara svårt att hålla reda på intäkterna och utgifterna. Detta gäller inte minst när du har flertalet olika kunder. Men genom att investera i en bra mjukvara som kan hjälpa dig att få ordning på din bokföring kan du på ett mer effektivt sätt hantera detta. Dessutom kan mjukvaran hjälpa dig att fakturera på ett mer effektivt sätt och därmed maximera din förtjänst.
 • Medelstora företag. Även medelstora företag som har en lite mer komplex bokföring än mindre företag bör investera i en sådan här mjukvara. Här är det helt enkelt nödvändigt att använda sig av mjukvaran för att kunna hantera alla olika konton. Dessutom kan mjukvaran användas för att ta fram ekonomiska rapporter och dylikt. Därför är det nödvändigt även för medelstora företag att investera i denna typ av mjukvara för att hela processen kring ekonomi och bokföring ska kunna strömlinjeformas.

Med detta sagt gör även redovisningsbyråer och större företag bäst i att använda sig av sådan här mjukvara.

Svårt att hitta en papperskorg utomhus i dagens Japan

Svårt att hitta en papperskorg utomhus i dagens Japan

Har du någon gång besökt Japan? I sådana fall kanske du reflekterade över att det i princip inte finns en enda papperskorg utomhus i landet och vad detta beror på? Än mer förvirrande blir detta med tanke på att det i japanska städer finns en hel del varuautomater av olika slag. Däremot finns det allt som oftast ingenstans att kasta tomflaskor eller annat skräp. Detta är en paradox som har gäckat utländska turister i drygt två årtionden.

Faktum är att de allra flesta av de papperskorgar som tidigare fanns utplacerade i utomhusmiljöer i Japan plockades bort från städerna för många år sedan. Detta till följd av saringasattacken i Tokyos tunnelbana i mars 1995 samt ett antal andra attacker med saringas. Dessa hemska händelser tvingade landet och dess befolkning att anpassa sig till världens kanske allra mest disciplinerade metoder för avfallshantering.

Därför är det svårt att hitta en papperskorg utomhus i Japan numera

Så om du reser till Japan i framtiden bör du alltså vara beredd på att anpassa dig till denna verklighet. Du kommer nämligen få svårt att hitta en papperskorg för utomhus existerar dessa i princip inte. Detta kan vara såväl förvirrande som frustrerande för någon som kanske aldrig tidigare har turistat i landet.

Men det har faktiskt skett en förändring på sistone:

 • Papperskorgarna börjar i allt högre utsträckning placeras ut igen. På senare år har de papperskorgar som länge har lyst med sin frånvaro sakta men säkert börjat placeras ut i parker och vid tågstationer etc.
 • Säkerhetstänket kring dem är dock fortfarande stort. Även om papperskorgarna börjar placeras ut utomhus igen är fortfarande säkerhetstänket kring dessa påtagligt. I samband med till exempel besök av utländska politiska dignitärer kan papperskorgarna komma att låsas och förseglas. Detta för att förhindra att nya terroristattacker likt de på 1990-talet äger rum.
 • Även i amerikanska städer har liknande åtgärder vidtagits. Även i New York avlägsnades faktiskt många papperskorgar från stadens utomhusmiljöer till följd av terrorattentatet 2001. Detsamma skedde även på Bostons gator efter bombningen 2013 i samband med stadens maratonlopp.

Som tur är behöver vi inte ha riktigt samma strikta säkerhetstänk här hemma i Sverige!