Bemanningsbrist inom sjukvården

Sjuksköterskebristen inom den svenska sjukvården har länge varit ett växande problem. Enligt Socialstyrelsens bedömning saknas det över 10 000 sjuksköterskor, och bristen väntas öka de kommande åren i takt med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov. Detta leder till ökad belastning och stress för befintlig vårdpersonal, vilket i sin tur bidrar till ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Besök denna sida för information om sjuksköterska via bemanningsföretag.

För att klara bemanningen anlitas ofta sjuksköterskebemanningsföretag som hyr ut sjuksköterskor till vården. Även om detta lindrar personalbristen kortsiktigt, så bidrar det till sämre kontinuitet och sammanhållning i arbetsgrupperna när personalen ofta byts ut. Dessutom är kostnaderna för bemanningsföretagen höga, vilket belastar sjukvårdens redan ansträngda ekonomi.

Bättre arbetsvillkor behövs

För att vända utvecklingen krävs bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Hög arbetsbelastning, stress och brist på inflytande bidrar till att många lämnar yrket. Genom satsningar på bemanning, kompetensutveckling och ledarskap kan arbetsvillkoren förbättras.

Även lönenivåerna behöver höjas för att göra yrket mer attraktivt. Trots krav på lång utbildning och ett ansvarsfullt arbete ligger sjuksköterskelönerna under genomsnittslönen för högskoleutbildade.

Fler utbildningsplatser

För att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom vården krävs också fler utbildningsplatser till sjuksköterskeprogrammen. Trots söktryck är antalet platser fortfarande begränsat. Genom utökade satsningar på utbildning kan fler examineras och nyexaminerade sjuksköterskor bidra till att möta vårdbehoven.

Samtidigt behöver även nyutexaminerade erbjudas god introduktion, handledning och möjligheter till vidareutbildning. På så sätt underlättas övergången från studier till yrkesliv, och färre väljer att lämna yrket.

Bättre schemaläggning

Ytterligare en viktig aspekt är möjligheterna till återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Oregelbundna arbetstider och scheman som inte går ihop med ett normalt familjeliv bidrar till utmattning och svårigheter att orka arbeta heltid.

Genom flexiblare schemaläggning och individuella lösningar skulle fler kunna arbeta mer, och behovet av dyra bemanningslösningar minska. Även möjligheter till kortare arbetstid under perioder i livet då man har små barn eller äldre anhöriga att vårda skulle kunna få fler att stanna kvar inom yrket.

Förbättrad samverkan

Slutligen behövs bättre samverkan och helhetsperspektiv, där vårdens olika professioner arbetar mot samma mål. Genom tvärprofessionella team skapas förutsättningar för kompetensdelning och avlastning av arbetsuppgifter. Exempelvis skulle sjuksköterskor kunna avlastas vissa administrativa uppgifter.

Även samverkan och kunskapsutbyte mellan olika vårdgivare och regioner skulle kunna bidra till ett effektivare resursutnyttjande och minskad personalbrist. Genom ökad nationell samordning kan kompetens och erfarenheter spridas bättre inom sektorn.

Så hanterar du en kredit från Flexkontot ansvarsfullt

Så hanterar du en kredit från Flexkontot ansvarsfullt

En revolverande kontokredit är ett mångsidigt finansiellt verktyg som kan tjäna flera olika syften. Till exempel kan den användas för att finansiera akuta utgifter eller för att agera på investeringsmöjligheter. Men dess flexibilitet kan även leda till överkonsumtion och en spirande skuldspiral om den inte hanteras noggrant. Här berättar vi hur du kan hantera din kredit från Flexkontot på ett ansvarsfullt sätt.

5 strategier för att hantera krediten från Flexkontot ansvarsfullt

När du vill kunna hantera din kredit från Flexkontot ansvarsfullt bör du:

 • Förstå villkoren. Först och främst behöver du förstå villkoren för din kontokredit. Du behöver till exempel vara medveten om den effektiva räntan och hur denna beräknas. Dessutom bör du även vara införstådd med hur återbetalningen av krediten går till. Sätt dig in i vilken som är den lägsta månatliga betalning du kan göra och hur detta belopp beräknas.
 • Upprätta en återbetalningsplan. När du har satt dig in i villkoren för krediten bör du upprätta en plan för återbetalningen. Denna bör sträcka sig längre än att du enbart betalar minimibeloppet. På så vis kan du minska ditt kapitalbehov och spara lite pengar på räntan över längre tid.
 • Beräkna din betalningsförmåga. När vi ändå är inne på det här med återbetalningen bör du även se till din betalningsförmåga. Gör en ordentlig budget och säkerställ att du kommer kunna betala tillbaka kontokrediten. Detta bör du naturligtvis göra innan du skickar in din ansökan. På så vis vet du med säkerhet hur krediten påverkar din budget och dina olika ekonomiska åtaganden.
 • Håll ett öga på krediten. Om du utnyttjar ditt tillgängliga kreditutrymme i hög utsträckning kan detta påverka din kreditvärdighet negativt. Därför bör du hålla ett öga på ditt utnyttjande av krediten. Försök att inte använda mer än kanske 30 % av din kreditgräns, om detta är möjligt.
 • Gör en årlig översyn. Sist men inte minst bör du även göra en årlig översyn, där du ser över villkoren och kostnaderna för din kredit. Du bör även överväga att omförhandla villkoren för att få en lägre ränta eller högre kreditgräns. Detta i takt med att din ekonomiska situation och kreditvärdighet förbättras.

Välj rätt livförsäkring för att säkra upp ekonomin

Välj rätt livförsäkring för att säkra upp ekonomin

Att teckna en livförsäkring kan kännas som en överväldigande uppgift, men det är en viktig del av att säkra din familjs ekonomiska välstånd. Detta då du genom att försäkra dig tryggar dina efterlevandes ekonomi i händelse av att du skulle gå bort. I den här artikeln hjälper vi dig att hitta rätt i djungeln av dessa försäkringar. Vi ger dig insikter som hjälper dig att välja den bästa försäkringen för dig och din familj.

5 tips som hjälper dig att välja rätt livförsäkring

För att kunna välja rätt försäkring för dig och din familj bör du:

 • Analysera ditt behov. Innan du börjar leta efter en livförsäkring är det viktigt att förstå dina egna och din familjs ekonomiska behov. Tänk på din nuvarande och framtida inkomst, dina skulder, eventuella utbildningskostnader för barnen och hur mycket pengar du vill lämna efter dig till din familj om något skulle hända dig.
 • Välj mellan olika typer av försäkringar. Det finns två huvudsakliga sorters livförsäkringar: livränta och tidsbestämd försäkring. Livränta erbjuder ett skydd för hela livet och inkluderar ofta ett slags sparande. En tidsbestämd försäkring täcker en bestämd tidsperiod. Jämför fördelarna och nackdelarna mellan de båda typerna innan du fattar ett beslut.
 • Jämför priser och villkor. Det finns många försäkringsbolag på marknaden och alla erbjuder olika priser och villkor. Ta dig tid att jämföra dessa för att hitta en försäkring som passar din budget och dina behov.
 • Tänk på eventuella tillägg. Vissa försäkringar har tillägg, såsom sjukdomsförsäkring eller inkomstskydd. Dessa kan ge ytterligare skydd för dig och din familj, men det är samtidigt viktigt att väga kostnaderna mot fördelarna.
 • Rådgör med ett proffs. Om du känner dig osäker på vilken försäkring som passar dig bäst bör du överväga att konsultera en försäkringsrådgivare. En sådan kan hjälpa dig att analysera ditt behov, jämföra olika försäkringsalternativ och ge dig en personlig rekommendation.

Att välja rätt försäkring är en viktig del av att säkra din familjs ekonomiska framtid. Genom att följa dessa steg kan du hitta en variant som ger dig trygghet och skydd för dig och dina nära och kära.

Då kan du vilja ta ett mindre lån via exempelvis Brixo

Då kan du vilja ta ett mindre lån via exempelvis Brixo

Att ta ett lån, alldeles oavsett lånets storlek, är ett viktigt ekonomiskt beslut. Därför bör du inte fatta beslutet lättvindigt utan snarare tänka igenom saken ordentligt. Även när det gäller de mindre lån som till exempel Brixo tillhandahållet är det viktigt att du tar dig en ordentligt funderare på förhand. Men om du ändå kommer fram till att du behöver låna pengar och att du har råd att betala tillbaka lånet kan du gå vidare i processen. Dessa lån kan nämligen vara viktiga redskap som kan hjälpa dig att hantera oförutsedda utgifter och andra kostnader.

Du kan låna pengar hos Brixo på ett ansvarsfullt sätt

Det är alltid viktigt att låna pengar på ett ansvarsfullt sätt. Men vad bör du då tänka på när du överväger att låna pengar hos Brixo eller andra långivare, kanske du undrar? Faktum är att det finns flera olika saker som du bör försöka ha i åtanke. Till exempel behöver du fundera kring om det är rätt val för dig att ta ett lån eller inte.

Nedan går vi igenom några situationer då det kan vara en bra idé att låna pengar. Vi ger även ett antal exempel på situationer då du kanske istället bör avstå från att göra detta. Läs vidare för att ta del av dessa!

Då kan det vara läge att ta ett mindre lån

Det kan vara värt att överväga att ta ett mindre lån via Brixo om du:

 • Har oförutsedda utgifter att betala. Har du oförutsedda utgifter som du behöver betala? Oavsett om det rör sig om en bilreparation eller ett tandläkarbesök som du inte kan finansiera på annat sätt kan du då behöva ta ett mindre lån.
 • Behöver pengar i väntan på nästa lön. Befinner du dig mellan två löner och behöver överbrygga detta gap på något sätt? Då kan det vara värt att överväga att ta ett lite mindre lån i väntan på nästa lön.

Då kan du vilja undvika att låna pengar

Däremot kan du vilja undvika att låna pengar om du:

 • Har tänkt slösa bort pengarna. Rena konsumtionslån är någonting som du generellt sett bör undvika att ta. Som du har tänkt slösa bort de lånade pengarna bör du sannolikt tänka ett varv till.

Ett bokföringsprogram hjälper dig att hålla koll på ekonomin

Ett bokföringsprogram hjälper dig att hålla koll på ekonomin

Ett bokföringsprogram är ett användbart verktyg som alla företag, oavsett storlek, kan ha stor nytta av. Såväl mindre som medelstora och företag kan använda sig av dessa mjukvaror för att effektivisera sin bokföring. Dessutom blir bokföringen mer korrekt och tillförlitlig när en sådan här mjukvara har använts i detta arbete.

Med den ökande användningen av teknik i företagsvärlden är det dessutom idag viktigare än någonsin tidigare för företagare att investera i ett bra bokföringsprogram. Läs vidare för att få insikt i vilka fördelarna med att göra detta är!

3 kundgrupper som bör investera i ett bra bokföringsprogram

Det finns flera olika kundgrupper som bör överväga att investera i ett program för bokföring:

 • Småföretagare. Småföretagare har ofta en stor utmaning framför sig när det kommer till att hantera företagets ekonomi på ett effektivt sätt. Utmaningen består inte minst i att hålla koll på intäkterna och utgifterna i företaget. Med hjälp av ett bra bokföringsprogram kan dock du som är småföretagare enklare göra detta. Samtidigt kan du även undvika att de fel uppstår som vanligtvis uppkommer i samband med manuell bokföring.
 • Frilansare. Frilansare är vad man kallar de egenanställda personer som tillhandahåller sina tjänster till kunder enligt ett avtal. Som frilansare kan det vara svårt att hålla reda på intäkterna och utgifterna. Detta gäller inte minst när du har flertalet olika kunder. Men genom att investera i en bra mjukvara som kan hjälpa dig att få ordning på din bokföring kan du på ett mer effektivt sätt hantera detta. Dessutom kan mjukvaran hjälpa dig att fakturera på ett mer effektivt sätt och därmed maximera din förtjänst.
 • Medelstora företag. Även medelstora företag som har en lite mer komplex bokföring än mindre företag bör investera i en sådan här mjukvara. Här är det helt enkelt nödvändigt att använda sig av mjukvaran för att kunna hantera alla olika konton. Dessutom kan mjukvaran användas för att ta fram ekonomiska rapporter och dylikt. Därför är det nödvändigt även för medelstora företag att investera i denna typ av mjukvara för att hela processen kring ekonomi och bokföring ska kunna strömlinjeformas.

Med detta sagt gör även redovisningsbyråer och större företag bäst i att använda sig av sådan här mjukvara.

Svårt att hitta en papperskorg utomhus i dagens Japan

Svårt att hitta en papperskorg utomhus i dagens Japan

Har du någon gång besökt Japan? I sådana fall kanske du reflekterade över att det i princip inte finns en enda papperskorg utomhus i landet och vad detta beror på? Än mer förvirrande blir detta med tanke på att det i japanska städer finns en hel del varuautomater av olika slag. Däremot finns det allt som oftast ingenstans att kasta tomflaskor eller annat skräp. Detta är en paradox som har gäckat utländska turister i drygt två årtionden.

Faktum är att de allra flesta av de papperskorgar som tidigare fanns utplacerade i utomhusmiljöer i Japan plockades bort från städerna för många år sedan. Detta till följd av saringasattacken i Tokyos tunnelbana i mars 1995 samt ett antal andra attacker med saringas. Dessa hemska händelser tvingade landet och dess befolkning att anpassa sig till världens kanske allra mest disciplinerade metoder för avfallshantering.

Därför är det svårt att hitta en papperskorg utomhus i Japan numera

Så om du reser till Japan i framtiden bör du alltså vara beredd på att anpassa dig till denna verklighet. Du kommer nämligen få svårt att hitta en papperskorg för utomhus existerar dessa i princip inte. Detta kan vara såväl förvirrande som frustrerande för någon som kanske aldrig tidigare har turistat i landet.

Men det har faktiskt skett en förändring på sistone:

 • Papperskorgarna börjar i allt högre utsträckning placeras ut igen. På senare år har de papperskorgar som länge har lyst med sin frånvaro sakta men säkert börjat placeras ut i parker och vid tågstationer etc.
 • Säkerhetstänket kring dem är dock fortfarande stort. Även om papperskorgarna börjar placeras ut utomhus igen är fortfarande säkerhetstänket kring dessa påtagligt. I samband med till exempel besök av utländska politiska dignitärer kan papperskorgarna komma att låsas och förseglas. Detta för att förhindra att nya terroristattacker likt de på 1990-talet äger rum.
 • Även i amerikanska städer har liknande åtgärder vidtagits. Även i New York avlägsnades faktiskt många papperskorgar från stadens utomhusmiljöer till följd av terrorattentatet 2001. Detsamma skedde även på Bostons gator efter bombningen 2013 i samband med stadens maratonlopp.

Som tur är behöver vi inte ha riktigt samma strikta säkerhetstänk här hemma i Sverige!

Välj aktör inom lokalförmedling i Stockholm utifrån dessa frågor

Lokalförmedling i Stockholm är en växande nisch. Allt fler företagare inser nämligen vikten av att ta hjälp med sökandet efter nya kontorslokaler. Det finns trots allt ett stort utbud av sådana i huvudstaden och därför tar det lång tid att sålla agnarna från vetet. Men genom att ta hjälp med förmedlingen av lokal kan du slippa göra mycket av grovgörat själv.

Samtidigt är det viktigt att du väljer en erfaren och duktig aktör inom detta område. Läs vidare för att få reda på vilka frågor du bör ställa till de olika aktörerna innan du inleder ett samarbete!

3 frågor att ställa till din lokalförmedling i Stockholm före samarbetet

Innan du beslutar vilken lokalförmedling i Stockholm du i slutändan ska samarbeta med kan du med fördel ställa följande frågor till de olika aktörerna:

 • Vad specialiserar ni er på?
  Denna fråga är viktig att ställa då du vill kunna sätta fingret på vilken specialitet de olika aktörerna har. Vissa aktörer kanske specialiserar sig på en viss typ av affärslokaler, och detta kan vara en annan typ än den som ditt företag är i behov av. Dessutom kanske vissa främst jobbar mot en viss typ av kunder medan andra samarbetar med företag inom en rad olika branscher.
 • Hur många uthyrningar av kontorslokaler har ni förmedlat?
  Det kan också vara värt att ta reda på hur många uthyrningar av kontorslokaler de olika aktörerna faktiskt har förmedlat. Detta ger dig nämligen ett hum om vilken erfarenhet de har av att göra detta. Saker och ting kan trots allt gå fel när det kommer till uthyrningar av kontorslokaler – därför bör du helst välja en erfaren samarbetspartner. En sådan har sett det mesta och vet hur man kan lösa de olika program som skulle kunna uppstå.
 • Vem kommer bli min kontaktperson hos er om vi skulle samarbeta?
  Vissa företag som ägnar sig åt lokalförmedling i Stockholm ger dig kanske en kontaktperson som är lite mindre erfaren om du bara söker efter en liten lokal. Men du vill såklart få en kontaktperson på företaget som är erfaren och duktig alldeles oavsett hur stor eller liten kontorslokal du är ute efter.

Teckna avtal med ett billigt elbolag – spara pengar

Priset på el bestäms utifrån det marknadsmässiga förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet. Därför kan timpriset variera såväl uppåt som nedåt flera gånger om dagen. Detta beror helt enkelt på att tillgången och efterfrågan varierar. Elen är därför billigare på natten när efterfrågan är lägre och dyrare under dagen när fler konsumerar el samtidigt. Utöver att använda mer el på natten än på dagen kan du också sänka dina elkostnader genom att teckna ett avtal med ett billigt elbolag. Här förklarar vi vad du bör tänka på när du gör detta!

Priset på el varierar beroende på var i landet du bor

En sak som du bör ha i åtanke när du ger dig ut på jakt efter ett billigt elbolag att teckna avtal med är din geografiska position. Priset på el varierar nämligen utifrån var i vårt avlånga land din bostad är belägen. Uppe i norra Sverige är priserna generellt sett betydligt lägre än vad de är längre ner i landet. Med detta sagt går vi nu vidare till att lista de saker som du bör ha i åtanke när du gör din jämförelse av elavtal!

3 saker att tänka på när du vill hitta ett billigt elbolag

Nyckeln till att få lite billigare el är till att börja med att teckna ett elavtal med ett förhållandevis billigt elbolag. När du gör detta är det dessutom viktigt att du vet på ett ungefär hur mycket el ditt hushåll förväntas förbruka. För om du inte har kännedom om detta riskerar du att tvingas betala onödigt dyrt för din el.

När du gör din jämförelse bör du tänka på att:

 • Se till att jämföra dina alternativ. Se till att jämföra de alternativ som finns att välja mellan när det kommer till leverans av el till din bostad.
 • Ta förbrukningen i beaktande. Tänk på att ta ditt hushålls elförbrukning räknat i kilowattimmar i beaktande när du jämför elavtal.
 • Våga byta leverantör. När du har hittat ett billigt elbolag som kan leverera el till din bostad är det viktigt att du vågar byta leverantör. Idag kan du göra detta med bara några enkla klick. Det är med andra ord betydligt enklare att göra ett byte av leverantör idag jämfört med för bara några år sedan.

Låt proffsen flyttstädning i Stockholm göra jobbet åt dig

Låt proffsen flyttstädning i Stockholm göra jobbet åt dig

Att flytta är spännande och stressigt på samma gång Denna tid i ditt liv är spännande då du ska flytta in i ett nytt hem. På samma gång är processen också stressande eftersom du behöver städa ur din befintliga bostad innan du överlämnar den till nästa hyresgäst. För att hantera all spänning och stress på ett bra sätt bör du därför köpa flyttstädning i Stockholm av en lokal städfirma. Genom att göra detta kan du slippa stressa och fokusera mer på de spännande delarna av flytten.

Städfirman ser då till så att varje litet hörn av din lägenhet är välstädad och ren. Detta kommer göra din hyresvärd nöjd och se till så att städningen går igenom dennes besiktning. På så vis slipper du betala för att hyresvärden tvingas plocka in en städfirma för att göra detta jobb. Det är helt enkelt bättre att göra det ordentligt på direkten istället för att behöva ta konsekvensen senare!

Prisvärd flyttstädning i Stockholm tack vare RUT-avdraget

Städfirmorna i huvudstaden har medarbetare som är professionella städare. Dessa yrkespersoner har städning av lägenheter och andra lokaler som sitt yrke. Därför kan du vara säker på att de utför jobbet på bästa möjliga sätt när du köper flyttstädning i Stockholm. De har den utrustning och de städprodukter som behövs för att göra en effektiv städning av din gamla bostad.

Dessutom är det faktiskt ganska prisvärt att ta hjälp av ett städbolag med flyttstädningen. Detta då RUT-avdraget gör att du slipper betala hela arbetskostnaden för städarna. Därmed finns det mycket tid och även pengar att spara på att beställa denna tjänst.

Fördelarna med att beställa flyttstäd av en städfirma

Det finns många fördelar med att beställa flyttstäd av en lokal städfirma i huvudstaden. Några exempel på fördelarna med professionell flyttstädning i Stockholm är att den:

 • sparar dig tid och energi
 • gör att du slipper stressa med städningen
 • säkerställer att din lägenhet klarar hyresvärdens städbesiktning
 • gör att du slipper bekosta den städfirma som hyresvärden annars anlitar
 • ser till så att lägenheten står redo för nästkommande hyresgäst.

Därför borde det nästan vara obligatoriskt att ta denna hjälp vid behov!

Så fungerar gåvokort

Företag som vill ge julgåva eller minnesgåva till de anställda kan exempelvis göra detta med gåvokort. En gåva som innebär att de anställda kan välja på ett brett utbud av produkter att få. Så här fungerar det!

Företaget beställer gåvokort

Det finns flera företag i Sverige som specialiserat sig på gåvokort och presentlösningar för företag. Detta genom att anpassa både utbud av produkter och prisnivåer för att följa de skatteregler som gäller. Via deras hemsida väljs först vilken slags gåvokort som önskas och därefter antal och eventuell text som ska tryckas på kortet. Det som framförallt skiljer sig mellan de olika alternativen är vilka produkter som de anställda kan välja på.

 • Sommargåva – Produkterna har ”sommarkänsla” med allt från grillning till praktiska campingprodukter.
 • Exklusivt – Kända exklusiva märken. Passar vid högre valörer.
 • Hemma – Allt från köksprodukter till lakan.

Korten ges ut till de anställda

Nästa steg är att distribuera företagets gåvokort till de anställda. Detta kan ske på flera olika sätt beroende på vad som passar bäst. De kan skickas direkt från återförsäljaren till de anställdas hemadresser. Därmed får de direkt hem julklappen/minnesgåvan i form av ett kort med en hälsning och en kod. Ett annat alternativ är att gåvan skickas ut via SMS. I detta SMS framgår att det är en julgåva samt en kod och instruktioner om hur koden ska användas för att växlas till en present.

Att skicka SMS anses däremot väldigt opersonligt och detta inte minst om det är exakt samma SMS som skickas till många anställda. Detta även om en liten hälsning följer med från de som äger företaget. Det mest personliga är däremot att ge korten ”ansikte mot ansikte” och tacka den anställda för året som varit osv. Finns denna möjlighet bör detta alternativ väljas.

Anställda löser in kortet

På ett gåvokort finns alltid en kod samt en webbside-adress till återförsäljaren av dessa kort. Genom att logga in med koden visas vilka produkter som mottagaren kan välja på. Det behöver därmed inte framgå något exakt värde på gåvan då det är produkter i ett större gåvosortiment som mottagaren väljer mellan.

När kortet är inlöst, och därmed en gåva vald, kommer den skickas till personen inom några dagar. Eftersom det oftast är ett hundratal olika produkter att välja mellan bör de flesta hitta något som passar – vilket just är fördelen med ett gåvokort.