Välj aktör inom lokalförmedling i Stockholm utifrån dessa frågor

Lokalförmedling i Stockholm är en växande nisch. Allt fler företagare inser nämligen vikten av att ta hjälp med sökandet efter nya kontorslokaler. Det finns trots allt ett stort utbud av sådana i huvudstaden och därför tar det lång tid att sålla agnarna från vetet. Men genom att ta hjälp med förmedlingen av lokal kan du slippa göra mycket av grovgörat själv.

Samtidigt är det viktigt att du väljer en erfaren och duktig aktör inom detta område. Läs vidare för att få reda på vilka frågor du bör ställa till de olika aktörerna innan du inleder ett samarbete!

3 frågor att ställa till din lokalförmedling i Stockholm före samarbetet

Innan du beslutar vilken lokalförmedling i Stockholm du i slutändan ska samarbeta med kan du med fördel ställa följande frågor till de olika aktörerna:

  • Vad specialiserar ni er på?
    Denna fråga är viktig att ställa då du vill kunna sätta fingret på vilken specialitet de olika aktörerna har. Vissa aktörer kanske specialiserar sig på en viss typ av affärslokaler, och detta kan vara en annan typ än den som ditt företag är i behov av. Dessutom kanske vissa främst jobbar mot en viss typ av kunder medan andra samarbetar med företag inom en rad olika branscher.
  • Hur många uthyrningar av kontorslokaler har ni förmedlat?
    Det kan också vara värt att ta reda på hur många uthyrningar av kontorslokaler de olika aktörerna faktiskt har förmedlat. Detta ger dig nämligen ett hum om vilken erfarenhet de har av att göra detta. Saker och ting kan trots allt gå fel när det kommer till uthyrningar av kontorslokaler – därför bör du helst välja en erfaren samarbetspartner. En sådan har sett det mesta och vet hur man kan lösa de olika program som skulle kunna uppstå.
  • Vem kommer bli min kontaktperson hos er om vi skulle samarbeta?
    Vissa företag som ägnar sig åt lokalförmedling i Stockholm ger dig kanske en kontaktperson som är lite mindre erfaren om du bara söker efter en liten lokal. Men du vill såklart få en kontaktperson på företaget som är erfaren och duktig alldeles oavsett hur stor eller liten kontorslokal du är ute efter.