Bemanningsbrist inom sjukvården

Sjuksköterskebristen inom den svenska sjukvården har länge varit ett växande problem. Enligt Socialstyrelsens bedömning saknas det över 10 000 sjuksköterskor, och bristen väntas öka de kommande åren i takt med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov. Detta leder till ökad belastning och stress för befintlig vårdpersonal, vilket i sin tur bidrar till ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Besök denna sida för information om sjuksköterska via bemanningsföretag.

För att klara bemanningen anlitas ofta sjuksköterskebemanningsföretag som hyr ut sjuksköterskor till vården. Även om detta lindrar personalbristen kortsiktigt, så bidrar det till sämre kontinuitet och sammanhållning i arbetsgrupperna när personalen ofta byts ut. Dessutom är kostnaderna för bemanningsföretagen höga, vilket belastar sjukvårdens redan ansträngda ekonomi.

Bättre arbetsvillkor behövs

För att vända utvecklingen krävs bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för sjuksköterskor. Hög arbetsbelastning, stress och brist på inflytande bidrar till att många lämnar yrket. Genom satsningar på bemanning, kompetensutveckling och ledarskap kan arbetsvillkoren förbättras.

Även lönenivåerna behöver höjas för att göra yrket mer attraktivt. Trots krav på lång utbildning och ett ansvarsfullt arbete ligger sjuksköterskelönerna under genomsnittslönen för högskoleutbildade.

Fler utbildningsplatser

För att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom vården krävs också fler utbildningsplatser till sjuksköterskeprogrammen. Trots söktryck är antalet platser fortfarande begränsat. Genom utökade satsningar på utbildning kan fler examineras och nyexaminerade sjuksköterskor bidra till att möta vårdbehoven.

Samtidigt behöver även nyutexaminerade erbjudas god introduktion, handledning och möjligheter till vidareutbildning. På så sätt underlättas övergången från studier till yrkesliv, och färre väljer att lämna yrket.

Bättre schemaläggning

Ytterligare en viktig aspekt är möjligheterna till återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Oregelbundna arbetstider och scheman som inte går ihop med ett normalt familjeliv bidrar till utmattning och svårigheter att orka arbeta heltid.

Genom flexiblare schemaläggning och individuella lösningar skulle fler kunna arbeta mer, och behovet av dyra bemanningslösningar minska. Även möjligheter till kortare arbetstid under perioder i livet då man har små barn eller äldre anhöriga att vårda skulle kunna få fler att stanna kvar inom yrket.

Förbättrad samverkan

Slutligen behövs bättre samverkan och helhetsperspektiv, där vårdens olika professioner arbetar mot samma mål. Genom tvärprofessionella team skapas förutsättningar för kompetensdelning och avlastning av arbetsuppgifter. Exempelvis skulle sjuksköterskor kunna avlastas vissa administrativa uppgifter.

Även samverkan och kunskapsutbyte mellan olika vårdgivare och regioner skulle kunna bidra till ett effektivare resursutnyttjande och minskad personalbrist. Genom ökad nationell samordning kan kompetens och erfarenheter spridas bättre inom sektorn.

Välj aktör inom lokalförmedling i Stockholm utifrån dessa frågor

Lokalförmedling i Stockholm är en växande nisch. Allt fler företagare inser nämligen vikten av att ta hjälp med sökandet efter nya kontorslokaler. Det finns trots allt ett stort utbud av sådana i huvudstaden och därför tar det lång tid att sålla agnarna från vetet. Men genom att ta hjälp med förmedlingen av lokal kan du slippa göra mycket av grovgörat själv.

Samtidigt är det viktigt att du väljer en erfaren och duktig aktör inom detta område. Läs vidare för att få reda på vilka frågor du bör ställa till de olika aktörerna innan du inleder ett samarbete!

3 frågor att ställa till din lokalförmedling i Stockholm före samarbetet

Innan du beslutar vilken lokalförmedling i Stockholm du i slutändan ska samarbeta med kan du med fördel ställa följande frågor till de olika aktörerna:

 • Vad specialiserar ni er på?
  Denna fråga är viktig att ställa då du vill kunna sätta fingret på vilken specialitet de olika aktörerna har. Vissa aktörer kanske specialiserar sig på en viss typ av affärslokaler, och detta kan vara en annan typ än den som ditt företag är i behov av. Dessutom kanske vissa främst jobbar mot en viss typ av kunder medan andra samarbetar med företag inom en rad olika branscher.
 • Hur många uthyrningar av kontorslokaler har ni förmedlat?
  Det kan också vara värt att ta reda på hur många uthyrningar av kontorslokaler de olika aktörerna faktiskt har förmedlat. Detta ger dig nämligen ett hum om vilken erfarenhet de har av att göra detta. Saker och ting kan trots allt gå fel när det kommer till uthyrningar av kontorslokaler – därför bör du helst välja en erfaren samarbetspartner. En sådan har sett det mesta och vet hur man kan lösa de olika program som skulle kunna uppstå.
 • Vem kommer bli min kontaktperson hos er om vi skulle samarbeta?
  Vissa företag som ägnar sig åt lokalförmedling i Stockholm ger dig kanske en kontaktperson som är lite mindre erfaren om du bara söker efter en liten lokal. Men du vill såklart få en kontaktperson på företaget som är erfaren och duktig alldeles oavsett hur stor eller liten kontorslokal du är ute efter.

Teckna avtal med ett billigt elbolag – spara pengar

Priset på el bestäms utifrån det marknadsmässiga förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på elektricitet. Därför kan timpriset variera såväl uppåt som nedåt flera gånger om dagen. Detta beror helt enkelt på att tillgången och efterfrågan varierar. Elen är därför billigare på natten när efterfrågan är lägre och dyrare under dagen när fler konsumerar el samtidigt. Utöver att använda mer el på natten än på dagen kan du också sänka dina elkostnader genom att teckna ett avtal med ett billigt elbolag. Här förklarar vi vad du bör tänka på när du gör detta!

Priset på el varierar beroende på var i landet du bor

En sak som du bör ha i åtanke när du ger dig ut på jakt efter ett billigt elbolag att teckna avtal med är din geografiska position. Priset på el varierar nämligen utifrån var i vårt avlånga land din bostad är belägen. Uppe i norra Sverige är priserna generellt sett betydligt lägre än vad de är längre ner i landet. Med detta sagt går vi nu vidare till att lista de saker som du bör ha i åtanke när du gör din jämförelse av elavtal!

3 saker att tänka på när du vill hitta ett billigt elbolag

Nyckeln till att få lite billigare el är till att börja med att teckna ett elavtal med ett förhållandevis billigt elbolag. När du gör detta är det dessutom viktigt att du vet på ett ungefär hur mycket el ditt hushåll förväntas förbruka. För om du inte har kännedom om detta riskerar du att tvingas betala onödigt dyrt för din el.

När du gör din jämförelse bör du tänka på att:

 • Se till att jämföra dina alternativ. Se till att jämföra de alternativ som finns att välja mellan när det kommer till leverans av el till din bostad.
 • Ta förbrukningen i beaktande. Tänk på att ta ditt hushålls elförbrukning räknat i kilowattimmar i beaktande när du jämför elavtal.
 • Våga byta leverantör. När du har hittat ett billigt elbolag som kan leverera el till din bostad är det viktigt att du vågar byta leverantör. Idag kan du göra detta med bara några enkla klick. Det är med andra ord betydligt enklare att göra ett byte av leverantör idag jämfört med för bara några år sedan.

Låt proffsen flyttstädning i Stockholm göra jobbet åt dig

Låt proffsen flyttstädning i Stockholm göra jobbet åt dig

Att flytta är spännande och stressigt på samma gång Denna tid i ditt liv är spännande då du ska flytta in i ett nytt hem. På samma gång är processen också stressande eftersom du behöver städa ur din befintliga bostad innan du överlämnar den till nästa hyresgäst. För att hantera all spänning och stress på ett bra sätt bör du därför köpa flyttstädning i Stockholm av en lokal städfirma. Genom att göra detta kan du slippa stressa och fokusera mer på de spännande delarna av flytten.

Städfirman ser då till så att varje litet hörn av din lägenhet är välstädad och ren. Detta kommer göra din hyresvärd nöjd och se till så att städningen går igenom dennes besiktning. På så vis slipper du betala för att hyresvärden tvingas plocka in en städfirma för att göra detta jobb. Det är helt enkelt bättre att göra det ordentligt på direkten istället för att behöva ta konsekvensen senare!

Prisvärd flyttstädning i Stockholm tack vare RUT-avdraget

Städfirmorna i huvudstaden har medarbetare som är professionella städare. Dessa yrkespersoner har städning av lägenheter och andra lokaler som sitt yrke. Därför kan du vara säker på att de utför jobbet på bästa möjliga sätt när du köper flyttstädning i Stockholm. De har den utrustning och de städprodukter som behövs för att göra en effektiv städning av din gamla bostad.

Dessutom är det faktiskt ganska prisvärt att ta hjälp av ett städbolag med flyttstädningen. Detta då RUT-avdraget gör att du slipper betala hela arbetskostnaden för städarna. Därmed finns det mycket tid och även pengar att spara på att beställa denna tjänst.

Fördelarna med att beställa flyttstäd av en städfirma

Det finns många fördelar med att beställa flyttstäd av en lokal städfirma i huvudstaden. Några exempel på fördelarna med professionell flyttstädning i Stockholm är att den:

 • sparar dig tid och energi
 • gör att du slipper stressa med städningen
 • säkerställer att din lägenhet klarar hyresvärdens städbesiktning
 • gör att du slipper bekosta den städfirma som hyresvärden annars anlitar
 • ser till så att lägenheten står redo för nästkommande hyresgäst.

Därför borde det nästan vara obligatoriskt att ta denna hjälp vid behov!

Så fungerar gåvokort

Företag som vill ge julgåva eller minnesgåva till de anställda kan exempelvis göra detta med gåvokort. En gåva som innebär att de anställda kan välja på ett brett utbud av produkter att få. Så här fungerar det!

Företaget beställer gåvokort

Det finns flera företag i Sverige som specialiserat sig på gåvokort och presentlösningar för företag. Detta genom att anpassa både utbud av produkter och prisnivåer för att följa de skatteregler som gäller. Via deras hemsida väljs först vilken slags gåvokort som önskas och därefter antal och eventuell text som ska tryckas på kortet. Det som framförallt skiljer sig mellan de olika alternativen är vilka produkter som de anställda kan välja på.

 • Sommargåva – Produkterna har ”sommarkänsla” med allt från grillning till praktiska campingprodukter.
 • Exklusivt – Kända exklusiva märken. Passar vid högre valörer.
 • Hemma – Allt från köksprodukter till lakan.

Korten ges ut till de anställda

Nästa steg är att distribuera företagets gåvokort till de anställda. Detta kan ske på flera olika sätt beroende på vad som passar bäst. De kan skickas direkt från återförsäljaren till de anställdas hemadresser. Därmed får de direkt hem julklappen/minnesgåvan i form av ett kort med en hälsning och en kod. Ett annat alternativ är att gåvan skickas ut via SMS. I detta SMS framgår att det är en julgåva samt en kod och instruktioner om hur koden ska användas för att växlas till en present.

Att skicka SMS anses däremot väldigt opersonligt och detta inte minst om det är exakt samma SMS som skickas till många anställda. Detta även om en liten hälsning följer med från de som äger företaget. Det mest personliga är däremot att ge korten ”ansikte mot ansikte” och tacka den anställda för året som varit osv. Finns denna möjlighet bör detta alternativ väljas.

Anställda löser in kortet

På ett gåvokort finns alltid en kod samt en webbside-adress till återförsäljaren av dessa kort. Genom att logga in med koden visas vilka produkter som mottagaren kan välja på. Det behöver därmed inte framgå något exakt värde på gåvan då det är produkter i ett större gåvosortiment som mottagaren väljer mellan.

När kortet är inlöst, och därmed en gåva vald, kommer den skickas till personen inom några dagar. Eftersom det oftast är ett hundratal olika produkter att välja mellan bör de flesta hitta något som passar – vilket just är fördelen med ett gåvokort.

Din fastighetsmäklare har tonvis med värdefull erfarenhet

Din fastighetsmäklare har tonvis med värdefull erfarenhet

Eftersom du läser den här artikeln förutsätter vi att du inte ägnar hela dagarna åt att sälja fastigheter. Du har sannolikt ett annat heltidsjobb än detta och har därför inte särskilt mycket erfarenhet av fastighetsbranschen. I sådana fall gör du bäst i att ta hjälp av en fastighetsmäklare när du ska lägga ut din bostad till försäljning. Det finns nämligen många skäl till att detta är fördelaktigt för dig – erfarenheten är en viktig nyckelfaktor i detta sammanhang.

Mäklarens mäklararvode är priset du betalar för erfarenheten

Erfarenhet är A och O när det kommer till att sälja fastigheter. Därför bör du inte hänga upp dig alltför mycket på vad mäklare tar i arvode i Malmö. Det är förvisso intressant att ta reda på denna information samt att ta den i beaktande. Men allt som oftast är stadens fastighetsmäklare väl värda sina arvoden när det kommer till kritan. Deras erfarenhet av bostadsaffärer kan nämligen göra en enorm skillnad när det är dags att sälja din bostad.

Till exempel kan det vara så att en fastighetsmäklare debiterar dig ett högre mäklararvode jämfört med någon annan aktör. Men du bör inte detta låta avskräcka dig om mäklaren ifråga är en duktig och erfaren sådan. Tid är trots allt pengar och du har mycket att tjäna på att få din bostad såld relativt snabbt. Detta jämfört med att låta den ligga ute till försäljning månad ut och månad in utan att någon affär kan ros i hamn.

Din fastighetsmäklare och du har samma slutmål med affären

Fastighetsmäklare är väldigt duktiga på att navigera bostadsmarknaden. De kan trots allt denna marknad innantill och utantill. Därför är din mäklare den person som är bäst lämpad att hjälpa dig sälja din bostad till ett bra pris. Det finns flera skäl till att så är fallet:

 • Han eller hon är utbildad i att göra affärer på fastighetsmarknaden och har stor erfarenhet av sådana.
 • Erfarenheten är väldigt värdefull när det kommer till denna typ av affärer och därmed väl värd den kostnad som denna betingar.
 • Ditt slutmål är att få din bostad såld till en fin vinst utan alltför mycket krångel och bök. Mäklaren har samma mål som du men vet hur detta ska åstadkommas på snabbaste och bästa möjliga sätt.

Så kan du enkelt låna 7000 kronor

Det är enkelt och smidigt att låna 7000 kronor. Detta beror på att det nuförtiden finns en mängd olika långivare som är redo att ge dig ett bra erbjudande. För att förenkla processen med att hitta en långivare som passar dig kan du med fördel ta hjälp av en jämförelsetjänst. Du behöver endast fylla i din information om dig och din ekonomi en gång istället för flera. Dessutom tas endast en kreditupplysning vilket är positivt utifrån din kreditvärdighet.

Efter att du ansökt kommer du att kunna få erbjudanden om att låna 7000 kronor från flera olika långivare. Du kan då sitta i lugn och ro och välja den långivare som passar dig bäst. Du kan få en låg ränta och bra villkor utan att du lägger ner varken så mycket tid eller energi på processen.

Processen med att låna pengar sköts också oftast helt digitalt och du behöver endast tillgång till mobilt Bank-ID. Detta möjliggör då att du kan låna pengar i stort sett var som helst och när som helst under dygnet. Utbetalningen av ditt lån sker oftast snabbt vilket är perfekt för dig som behöver ett snabbt tillskott till kassan.

Anledningar till att du behöver låna 7000 kronor

Det finns många olika anledningar till varför just du behöver låna 7000 kronor. Och ingen anledning är ju mer rätt eller fel än någon annan. Det är bara du som kan vet varför du vill eller behöver låna denna specifika summa. Det kan exempelvis handla om att:

 • En maskin i hemmet (till exempel tvätt- eller diskmaskin) har gått sönder och du behöver köpa en ny.
 • Du behöver laga en trasig bil.
 • Det har uppkommit ett oväntat investeringstillfälle.

Huvudsaken är att oavsett av vilken anledning du lånar pengar så behöver du veta att du kan betala tillbaka det. Du kanske har skatteåterbäringen på väg eller väntar på en lön som kan göra att du har råd att betala tillbaka lånet, ränta och eventuellt andra avgifter som kan tillkomma. Genom att välja vilken återbetalningstid, så kallad löptid, som du vill ha så kan du också påverka månadskostnaden.

Så kontrolleras företag inför stambyte i Stockholm

Att enbart jämföra pris kan stå kunden dyrt. I Stockholm finns en rad aktörer som kan genomföra stambyte och genom att göra en enkel bakgrundskontroll kan det bli lättare att välja rätt. Här presenteras några sätt att kontrollera att ett företag är seriöst och verkligen kan leverera den trygghet som de utlovar.

 • Erfarenhet
  Flera av företagen i Stockholm anger att de har ”lång erfarenhet av stambyte” och att de anställda har ”all kompetens som krävs”. Men det är en sak att säga det – en annan sak att bevisa det. Det går exempelvis att kontrollera när ett företag grundades på Allabolag.se.
 • Se på referensuppdrag
  De flesta företag visar referensuppdrag på sin hemsida. Det är därmed fastighetsägare i Stockholm som tidigare anlitat just detta företag för stambyte. Däremot varierar det kraftigt hur många uppdrag som visas och hur utförligt dessa presenteras. En del företag presenteras samtliga aktuella och färdiga projekt medan andra enbart väljer att presentera ett litet urval. Oavsett kan dessa referenser påvisa företagets inriktning och med tur kan till och med en, eller ett par, referenser kontaktas. En bostadsrättsförening kanske ges möjlighet att kontakta en annan förening som anlitat just detta företag för deras stambyte.
 • (UC Sigill)
  Ett UC Sigill är ett märke som företag får använda i dess marknadsföring förutsatt att det har mycket god kreditvärdighet enligt upplysningsföretaget UC. Det bästa betyget är UC Guld. Flera företag som har nått denna nivå visar stolt upp sigillet på sin hemsida för att påvisa att de har mycket god ekonomi. För att få använda UC sigill krävs att företaget ansöker om detta. Det finns alltså företag med lika hög kreditvärdighet men som inte påvisar detta via sigillet. Information om ett företags ekonomi kan även ses på allabolag.se.

Gratis konsultation inför stambyte i Stockholm

De flesta entreprenörer som utför stambyte i Stockholm erbjuder ”fri konsultation”. Det innebär att de kommer till kunden för att förklara hur stambyte genomförs, ungefärliga riktpriser samt svarar på frågor. Detta blir därmed ett sätt för exempelvis styrelsen i en bostadsrättsförening att skapa sig en bild av den stora renovering som väntar. Eftersom gratis konsultation kan ske från flera företag går det att låta 2 – 3 företag presentera sin verksamhet. Därmed kan arbetssätt, tidsperspektiv och bemötande jämföras.

Viktigt att jämföra lån

Vi befinner oss just nu i en tid då räntan sakta men säkert fortsätter att stiga uppåt. I tider som dessa är det ännu viktigare än annars att faktiskt ta sig tid att jämföra villkoren för lån innan man ansöker. Detta för att försäkra sig om att du får så bra villkor som möjligt. Därför bör du surfa in på A5.nu och ta en titt i deras jämförelser av lån med företag som kunder.

Högre ränta ger dyrare lån men du kan försöka få ner räntan

När inflationen är hög höjer också världens centralbanker sina räntor för att försöka bekämpa inflationen. Därför blir det plötsligt dyrare än i vanliga fall att låna pengar. Av denna anledning är det också viktigt att du som låntagare gör en ordentlig översyn av marknaden och försöker identifiera långivare som kan erbjuda dig bra villkor på lån. Genom att göra detta kan du ofta hitta låneerbjudanden med en lite lägre och mer förmånlig ränta.

Men det finns även andra faktorer i spel, vilket du kommer märka när du surfar in på A5.nu. Till exempel kan du ofta förhandla dig till en lägre ränta om du har en hög kreditvärdighet. Kreditvärdigheten signalerar även hur hög eller låg förmåga du har att betala tillbaka det lån som du har tänkt ansöka om. Så om det bedöms mindre riskabelt att låna ut pengar till dig än till den genomsnittliga personen kan du generellt sett få en lite lägre ränta på ditt lån.

Vilka långivare kan jag ansöka om lån hos?

A5.nu är en jämförelsesajt som samarbetar med flera olika svenska långivare. Till deras samarbetspartners hör bland annat följande låneinstitut:

 • Fakturino
 • Capcito
 • OPR Företagslån
 • Froda
 • Approva
 • Ponture
 • Fedelta
 • Capitala
 • Corpia.

Sajten fokuserar på företagslån av olika slag. Men det finns flera olika varianter att välja mellan. Till exempel kan ett lån som ett företag ta antingen ske med eller utan säkerhet. Om du väljer att gå i personlig borgen för lånet är din personliga kreditvärdighet än viktigare än i andra fall. Klicka dig vidare för att läsa mer om vad du bör tänka på när du går i tankar om att låna pengar!

Bästa tipsen för dig som ska sälja guld

Guld har varit en eftertraktad råvara i alla tider och även idag är det relativt populärt – kanske främst när det kommer till smycken. För den som däremot har guld som inte kommer till användning, kanske i form av arvegods, kan det finnas en slant att tjäna genom att sälja det. Nedan följer några bra tips till dig som ska eller funderar på att sälja guld.

Ta reda på värdet

Är det din gamla mosters vigselring som ska säljas, eller något annat du känner ett stort affektionsvärde för, kan det vara klokt att värdera det innan en eventuell försäljning. Priset kommer att avgöras baserat på guldets karat och vikt – så även om den där ringen är värd multum för dig så betyder det inte att det speglar det faktiska värdet.

För att ta reda på priset på ett föremål behöver du alltså känna till karat och vikt. Vad gäller karat så finns ofta en stämpel någonstans på föremålet och vad gäller vikt är det lite lurigare. För att väga själv är det bra om du har en våg som visar tiondels gram. Har du ingen sådan är det bättre att vända sig till någon som kan göra en professionell värdering – det är ofta helt kostnadsfritt och bra att göra för den som vill sälja guld.

Jämför priser när du ska sälja guld

När du ska sälja guld ska du givetvis även se till att jämföra aktuella priser hos olika uppköpare. Dom flesta som köper och säljer guld ligger dock oftast kring ungefär samma priser, men det kan vara värt att kolla upp ändå.

Ännu bättre är att hitta en uppköpare som erbjuder prisgaranti när du ska sälja guld – på så vis kan du känna dig trygg i att du får så mycket betalt som möjligt. Sådana aktörer finns enkelt att hitta på nätet och hela processen är både snabb och smidig. Ungefär så här kan det gå till:

 • Beställ en påse eller kuvert från företaget – det kan göras direkt på nätet
 • Lägg i dina guldföremål och skicka tillbaka försändelsen
 • Guldet värderas och du meddelas vad det är värt
 • Du tackar ja eller nej till erbjudandet

Den som väljer att sälja guld på det här viset får pengarna utbetalade till sitt bankkonto, vanligen inom någon dag.