Så kontrolleras företag inför stambyte i Stockholm

Att enbart jämföra pris kan stå kunden dyrt. I Stockholm finns en rad aktörer som kan genomföra stambyte och genom att göra en enkel bakgrundskontroll kan det bli lättare att välja rätt. Här presenteras några sätt att kontrollera att ett företag är seriöst och verkligen kan leverera den trygghet som de utlovar.

  • Erfarenhet
    Flera av företagen i Stockholm anger att de har ”lång erfarenhet av stambyte” och att de anställda har ”all kompetens som krävs”. Men det är en sak att säga det – en annan sak att bevisa det. Det går exempelvis att kontrollera när ett företag grundades på Allabolag.se.
  • Se på referensuppdrag
    De flesta företag visar referensuppdrag på sin hemsida. Det är därmed fastighetsägare i Stockholm som tidigare anlitat just detta företag för stambyte. Däremot varierar det kraftigt hur många uppdrag som visas och hur utförligt dessa presenteras. En del företag presenteras samtliga aktuella och färdiga projekt medan andra enbart väljer att presentera ett litet urval. Oavsett kan dessa referenser påvisa företagets inriktning och med tur kan till och med en, eller ett par, referenser kontaktas. En bostadsrättsförening kanske ges möjlighet att kontakta en annan förening som anlitat just detta företag för deras stambyte.
  • (UC Sigill)
    Ett UC Sigill är ett märke som företag får använda i dess marknadsföring förutsatt att det har mycket god kreditvärdighet enligt upplysningsföretaget UC. Det bästa betyget är UC Guld. Flera företag som har nått denna nivå visar stolt upp sigillet på sin hemsida för att påvisa att de har mycket god ekonomi. För att få använda UC sigill krävs att företaget ansöker om detta. Det finns alltså företag med lika hög kreditvärdighet men som inte påvisar detta via sigillet. Information om ett företags ekonomi kan även ses på allabolag.se.

Gratis konsultation inför stambyte i Stockholm

De flesta entreprenörer som utför stambyte i Stockholm erbjuder ”fri konsultation”. Det innebär att de kommer till kunden för att förklara hur stambyte genomförs, ungefärliga riktpriser samt svarar på frågor. Detta blir därmed ett sätt för exempelvis styrelsen i en bostadsrättsförening att skapa sig en bild av den stora renovering som väntar. Eftersom gratis konsultation kan ske från flera företag går det att låta 2 – 3 företag presentera sin verksamhet. Därmed kan arbetssätt, tidsperspektiv och bemötande jämföras.