Vårdnadstvist advokat – hur går processen till?

Separerade föräldrar till gemensamma barn kan ibland ha svårt att komma överens när det kommer till viktiga saker som rör barnen, så som vårdnad, boende och umgänge. Om en sådan situation uppstår är det förstås viktigt att reda ut problemen men går det inte att komma överens kan det leda till att fallet behöver tas upp i rätten. Läs mer om vårdnadstvist via en advokat och mer om processen nedan.

Vad kan leda till en vårdnadstvist?

Det finns flera saker som kan leda fram till en vårdnadstvist, till exempel om föräldrarna har svårt att samarbeta och komma överens kring barnets boendesituation och liknande. Det finns även fall där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa hos den ena föräldern, vilket kan leda till att den andre inte tycker att denne är lämplig att ta hand om barnet.

Oavsett orsak till att föräldrar inte kommer överens kring vårdanden av barn så är målet alltid att finna en lösning och att båda parter ska komma överens. Det sker bland annat med hjälp av samtal med familjerätten och andra åtgärder för att hitta något som passar alla parter.

Kommer föräldrarna ändå inte överens kan det leda till en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist, advokat och process

Vid en vårdnadstvist kan föräldrarna behöva en advokat som hjälp och i dessa fall passar en advokat som arbetar inom området familjerätt bäst. Det finns dock inget som säger att föräldrarna måste ha en advokat i en vårdnadstvist men det kan vara en bra hjälp.

Tvisten sker i flera steg och börjar med att den ena parten skickar in en stämningsansökan till tingsrätten, som då granskar den. Därefter skickas en stämning ut till den andra parten som svarar på stämningen med sin inställning till ärendet.

I nästa steg kallar tingsrätten båda föräldrarna till en muntlig förberedelse och redan här går det att avsluta ärendet om parterna lyckas enas.

Om inte påbörjar socialnämnden en utredning där den ansvarige vanligen hämtar information om barnets situation från flera håll:

 • Skola/förskola
 • Föräldrar
 • Andra som står barnet nära

Utredningen används i regel som underlag när huvudförhandlingarna drar i gång, där respektive förälder, tillsammans med sin eventuella advokat, får ge sin syn på situationen. Efter avslutad förhandling kommer rätten överlägga ärendet och fatta ett beslut, som till sist meddelas i en dom.

Förstå begreppen när Din Djurförsäkring används

Genom att jämföra försäkringar ges möjlighet till bättre ekonomiskt skydd – till lägre pris. Det handlar därmed om att förstå alla begrepp för att en jämförelse ska kunna ske korrekt. På webbplatsen Din Djurförsäkring jämförs en rad olika djurförsäkringar och begrepp förklaras. Bland annat följande:

Ersättning för medicin

Flera bolag ger ersättning för medicin. I detta fall menas att ersättningen täcker de mediciner som en legitimerad veterinär ordinerar. Det kan antingen vara ett maxtak på ersättning för just denna del av försäkringen eller så ingår det i veterinärvårdsbeloppet.

Veterinärvårdsbelopp

Veterinärvårdsbeloppet är det maximala belopp som försäkringen kan ersätta med under ett försäkringsår. Genom att välja ett högt belopp ges ett bredare ekonomiskt skydd men även högre premie.

Ersättningsminskning

Med ersättningsminskning menas att veterinärvårdsbeloppet minskas från att djuret nått en viss ålder. Det kan exempelvis innebär att maximal ersättning minskas med 10 % per år från att hunden är 7 år. Alla bolag har däremot inte ersättningsminskning.

Lägst och högst självrisk

De flesta bolag erbjuder självrisk på flera olika nivåer. Det kan exempelvis se ut som följande:

 • Fast självrisk på 1 500 kr – 2 500 kr
 • Rörlig självrisk på 10 % – 25 %

Kunden kan därmed själv välja nivå på både fast och rörlig självrisk. Med låg nivå kommer premien bli högre men vid behov av veterinärvård betalas en lägre avgift. Med hög nivå kommer premien bli billigare men då kan det istället bli mycket dyrt vid behov av vård.

Om Din Djurförsäkring

Din Djurförsäkring är en webbplats där olika djurförsäkringar jämförs utifrån en rad olika punkter. Jämförelsen kan ske via snabbfakta om de olika bolagen, recensioner om bolagen och dess utbud samt genom faktaartiklar som förklarar vad man som djurägare bör tänka på. Någon försäljning sker däremot inte på Din Djurförsäkring utan de som har läst och bestämt sig kan sedan klicka sig vidare till det bolag som erbjuder det önskade alternativet. I och med att de inte är knutna till ett enda bolag kan de jämföra flera olika utan att bli partiska.

På hemsidan anges att ”Din Djurförsäkring uppdaterar priser och erbjudanden” regelbundet men det är viktigt att veta att avtal skrivs med försäkringsbolagen och inte denna webbplats. Det innebär även att det är viktigt att kontrollera villkoren hos försäkringsbolaget innan avtal skrivs på.

Ät med stort sällskap i Gamla Stan

När större grupper ska äta tillsammans krävs en del planering. Dels bör restaurangen vara stor nog, dels bör den vara van att servera stora grupper eftersom detta kan ha mycket stor betydelse för upplevelsen som gäster. För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt är också platsen viktig. Ett hett tips är att äta med stort sällskap i Gamla Stan, där på senare tid mängder av sett fantastiska restauranger och barer har etablerats.

Planering för att äta med stort sällskap

De nedanstående punkterna är tips för planeringen när är gruppen organiserar en lunch eller middag:

 • Kontrollera recensioner. Ett bra sätt att få en överblick av vilka restauranger som kan vara lämpliga är att kontrollera andra sällskaps recensioner online. På till exempel Google Reviews går det att använda sökord som ”stora sällskap” för att filtrera bland recensionerna.
 • Kontrollera menyn. Bara för att en restaurang är högt betygssatt och har goda recensioner är den inte nödvändigtvis den rätta matchningen för alla sällskap. Om någon i gruppen är till exempel vegetarian är det kanske inte optimalt att välja en köttkrog.
 • Boka i tid. Många restauranger är fullbokade veckor i förväg under högsäsong, vilket gör att förbehållning krävs från sällskapets sida.

Gamla Stan – en magnet för matnördar

Gamla Stan har seglat upp som ett av matnördars favoritområden på senare tid. Det är inte svårt att förstå varför. Med rullande kullerstenar och de karaktäristiska olikfärgade husen har Gamla Stan en stämning som är svårmatchad i Stockholm. Många av de nyetablerade restaurangerna har en bistrokänsla och en avslappnad atmosfär som gör det till en perfekt plats att äta med stort sällskap.

Det är dock inte bara restaurangerna som utmärker sig i Gamla Stan. Även ett stort antal fräscha och moderna barer har öppnats de senaste åren och det finns någonting för alla. Oavsett om sällskapet är ute efter en cocktailbar eller en sofistikerad bar med möjlighet att prova olika sorters whisky, är Gamla Stan ett perfekt val. En del barer erbjuder även provning av öl och whisky, vilket kan vara en underhållande aktivitet att ha i åtanke för sällskapet före eller efter måltiden.

Hur en SEO-byrå kan revolutionera ett företags hemsida

Ett företag som av någon anledning upplever minskad trafik till dess hemsida eller ser sviktande försäljning kan ha all anledning att analysera huruvida dess SEO, eller sökordsoptimering, fungerar optimalt. Detta kan dock vara en tidskrävande och komplex uppgift som kräver nischad kunskap. Därför kan det vara lämpligt att anlita en SEO-byrå som hjälper till med såväl strategi, teknisk kompetens och framför allt det slutgiltiga målet; mer trafik till hemsidan. Vidare info finna på webstr.se.

Sökordsoptimering 2022

För tio år sedan var sökordsoptimering fortfarande ganska simpelt. Det räckte att upprepa ett sökord så till den grad att det inte lät naturligt och köpa länkar för att hamna högt upp i sökmotorernas resultatlistor. Idag ser situationen annorlunda ut. Varje dag görs i Sverige inte mindre än 55 miljoner sökningar på Google, samtidigt som Google har blivit allt mer avancerat vad gäller sökningarnas relevans. Idag handlar sökordsoptimering om att på ett så effektivt sätt som möjligt besvara användarens fråga eller uppmaning på snyggast möjliga sätt.

Vad en SEO-byrå kan bidra med

En av anledningarna till att Google är en extremt populär sökmotor är att den är exceptionellt bra på att snabbt hitta rätt och relevant information. Detta kan naturligtvis utnyttjas om man vet hur. Anlitande av en SEO-byrå kan därför vara en investering som återbetalar sig snabbt. Professionella SEO-byråer bistår naturligtvis med arbetet som sker on page, men också off page – allt för att hemsidan ska hamna bland topplaceringarna vid en sökning på Google.

 • On Page: vad hemsidan faktiskt innehåller, exempelvis struktur, kod, texter och bilder. Google gör en samlad bild av dessa faktorer och bedömer relevansen för ett specifikt sökord utefter detta.
 • Off Page: information som läses av på andra hemsidor om företagets hemsida. För två hemsidor som är mycket lika i det ovanstående, är off page-referenserna mycket viktiga. För Google handlar detta om att klargöra huruvida andra hemsidor uppfattar företagets hemsida som relevant genom exempelvis länkar.

En annan mycket viktig aspekt som en SEO-byrå är specialiserad på är att förstå vad potentiella kunder letar efter när de använder sökorden som ska leda till hemsidan. Att förstå kundkretsen och vilka problem dessa kunder försöker lösa genom att använda Google är en del av den kunskap SEO-konsulten måste besitta.

Relining eller stambyte? Vad är skillnaden?

Om relining eller stambyte behöver utföras på en fastighet beror framförallt på i vilken omfattning som stammar och ledningar behöver renoveras. Men även praktiska faktorer kan vara avgörande. Enklaste sättet att avgöra vilken metod som är bäst är att anlita oberoende konsult inom frågan.

Välja relining eller stambyte?

Några av de faktorer som avgör om relining eller stambyte behöver väljas är:

 • Fastighetens ålder och därmed stammarnas ålder
 • Skick på stammar och ledningar
 • Hur grundläggande avloppssystem ser ut
 • Behövs även andra stora renoveringsinsatser?

Konsulter kan göra oberoende besiktning
Att som privatperson kunna avgöra om relining eller stambyte bör ske är näst intill omöjligt. Det är även få fastighetsägare som har de praktiska möjligheterna att själv kunna inspektera sina rör och dra slutsats utifrån det.

För att få svar på om renovering behöver ske bör istället en reliningkonsult anlitas. Det är företag som bland annat erbjuder inspektion, planering, projektering och besiktning. De kan exempelvis genomföra inspektion med ett intervall av 5 år för att därmed följa utvecklingen och avgöra när renoveringsarbetet bör påbörjas.

Stambyte krävs vid…

Är avloppen i så dåligt skick att de inte längre fyller sin funktion behöver byte ske av hela systemet. Vid stambyte rivs samtliga ledningar ut vilket även innebär att möjligheten till nya dragningar uppstår. Ytterligare ett tillfälle då byte är bästa alternativet är om stammarna är i mycket dåligt skick. Men innan det går så långt borde renovering och underhåll skett.

Relining krävs vid…

Vid relining utnyttjas befintliga stammar och rörledningar. Därmed behöver inte badrum, och andra våtrum, rivas ut och renoveringsarbetet går betydligt snabbare. Detta arbete tar ca 3 dagar och de som bor i lägenheten kan bo kvar.

Detta kan ställas mot stambyte som tar 4 – 6 veckor. Visserligen är det fullt möjligt att bo kvar hemma men många väljer att flytta till vänner och bekanta under denna tid. Att stå ut i ”renoveringskaoset” i tre dagar är betydligt lättare än 4 – 6 veckor.

Är det ett alternativ?

Oftast behövs inte ens frågan ställas om relining eller stambyte ska väljas. Detta utifrån att de praktiska förutsättningarna tydligt är avgörande för arbetsmetod. Dessa två vägar är inte heller ”konkurrerande metoder” då de helt enkelt fyller två olika syften.

Exempel på tjänster hos eventbyrå i Stockholm

För den som behöver anlita en eventbyrå i Stockholm finns en del att välja bland då många av landets byråer finns just där. Vad dom olika byråerna erbjuder kan dock skilja sig – vissa satsar mer på digitala events medan andra kör på klassiskt vis och hjälper till med fysiska event och tillställningar. Nedan finns mer att läsa om olika tjänster, som till exempel företag kan ha nytta av.

Eventbyrå i Stockholm för digitala event

Att hitta en eventbyrå i Stockholm är inte särskilt svårt eftersom det finns ett stort utbud – troligen det största i hela landet. I huvudstaden hålls många event i olika storlekar och här byråer som står beredda att rycka in när det behövs.

Däremot finns byråer med olika nischer, och som fokuserar på olika saker. En eventbyrå i Stockholm arbetar till exempel mycket med digitala events och erbjuder bland annat följande:

 • Skapar innehåll för eventet / livesändningen
 • Skapar filmklipp och annan grafik till eventet
 • Erbjuder virtuella platser för konferenser, utbildningar och andra digitala event

På grund av Coronapandemin som härjat i världen under den senaste tiden har det blivit vanligt med arbete på distans. Digitalt arbete har dessutom generellt blivit vanligare så även om det är trevligt med fysiska träffar kan en digital lösning i många fall vara bättre – inte bara på grund av pandemin utan för att samhället blir mer och mer digitalt.

Fysiska event

Precis som att en eventbyrå kan erbjuda digitala events och liknande finns även sådana som arbetar på ett mer traditionellt vis och erbjuder fysiska event. Här är det vanligt att byrån kommer överens med kunden om vilka delar av eventet som just byrån ska sköta och vilka delar som företaget/kunden eventuellt vill sköta på egen hand.

Andra tjänster

Samma eventbyrå som erbjuder digitala tjänster och som nämndes tidigare, erbjuder även uthyrning av studios och andra lokaler. Här finns möjlighet att arrangera föreläsningar, utbildningar och annat i en bra miljö, som dessutom är anpassad för ändamålet.

Det finns dock fler än bara en av dom många byråerna som erbjuder detta så den som är på jakt efter både en ”eventfixare” och en schysst lokal eller studio att hålla till i bör med andra ord leta efter någon av dessa.

Ett stambyte i Stockholm görs några gånger per sekel

Har du bott i samma lägenhet i huvudstaden i många år? Då är det troligt att du förr eller senare kommer komma i kontakt med en leverantör av stambyten. Kanske har du rentav redan varit med om ett stambyte i Stockholm? Dessa bör nämligen ske med jämna mellanrum för att förebygga vattenläckor och kostsamma följdskador.

Bytet av stammarna ger dig ett nytt och fräscht badrum

Det finns två olika sätt för fastighetsägare att åtgärda stammarna:

 • genom relining (rörinfodring)
 • genom att byta ut dem.

Oavsett om fastighetsägaren ibland väljer att göra en rörinfodring istället är det oundvikligt att undvika bytet av stammarna på lite längre sikt. De bör nämligen bytas ut med cirka 40-50 års mellanrum. För till slut blir rören illa däran – de blir igenslammade och rostar sönder. Detta leder såklart till att vattenläckor uppstår och de skador som dessa orsakar är ofta både omfattande och kostsamma.

Därför byts stammarna ut med jämna mellanrum för att säkerställa att rörsystemet är i gott skick. Vad som då händer är att du som lägenhetsinnehavare får ett nytt och fräscht ytskikt i badrummet samt ny badrumsinredning. Om du bor i en bostadsrätt kan du även räkna med att lägenhetens värde ökar i och med stambytet.

Så lång tid tar det att utföra ett stambyte i Stockholm

Själva arbetet från början till slut tar väldigt lång tid – ofta passerar ett år eller två från planering till slutförande. Men den tidsaspekt som de flesta syftar på är förstås hur lång tid det tar att utföra ett stambyte i Stockholm per lägenhet. Detta är dock lite som att fråga sig hur långt ett snöre är. Det varierar helt enkelt beroende på en rad olika faktorer.

Generellt sett kan man dock säga att det tar cirka 5-8 veckor att byta stammarna i en lägenhet. Det tar sällan mindre än 5 veckor och under denna tid kommer din lägenhet att påverkas. Dessutom är det relativt ovanligt att arbetets omfattning överskrider 8 veckor. Så om du äger eller hyr en lägenhet där stammarna ska bytas kan du räkna med detta intervall. På så vis slipper du bli besviken av att arbetet tar längre tid att utföra än vad du först hade trott!

Teckna elavtal via ett spännande nytt elbolag och spara pengar

Den svenska elmarknaden är pressad och orsaken till detta är priskurvorna. De stiger nämligen brant och elpriset når nya rekordnivåer på närmast daglig basis. Dessutom råder en perfekt storm just nu – efterfrågan ökar i och med det kyligare vädret och samtidigt stiger och elpriset. Det stigande elpriset har flera olika förklaringar och vi ska inte gå in närmare på vilka dessa är just nu. Vad vi dock kan säga är att du kan spara en hel del pengar genom att teckna elavtal via spännande nytt elbolag.

Genom att välja ett elbolag som erbjuder ett mer förmånligt elavtal kan du nämligen göra en stor ekonomisk vinst. Detta är ett av de mest effektiva sätten att värja sig mot den prischock som dagligen kommer på de redan höga elpriserna. Ett annat sätt är att förändra det sätt på vilket du förbrukar el på daglig basis. Allra mest effektivt är förstås att kombinera dessa bägge åtgärder och sänka priset samtidigt som du också sänker din elförbrukning.

Därför bör du teckna elavtal via ett spännande nytt elbolag

Det finns många sätt på vilka du kan sänka dina elkostnader. En av de viktigaste åtgärderna som du kan vidta är att förändra ditt och din familjs beteende när det kommer till el. Genom att helt enkelt förbruka mindre el kan ni kapa kostnader och få en rimligare månatlig elräkning. Men det finns också flera andra sätt som du bör överväga i din strävan efter att motverka prischocken på el.

Till exempel bör du teckna elavtal via ett spännande nytt elbolag såsom Cheap Energy. Detta bör du göra av flera anledningar:

 • Ett mindre elbolag är mer innovativt och mer snabbfotat än de stora drakarna på elmarknaden.
 • Även om en aktör är mindre och mer okänd än de större aktörerna kan de ha lång erfarenhet av elmarknaden.
 • I och med att monopolet på elmarknaden upplöstes ploppade nya, mer alternativ upp på marknaden. Dessa är ofta mer fokuserade på ditt behov som konsument.
 • De mindre och spännande elbolagen strävar ofta efter att pressa de höga priserna på el.

Vad gör en influencer och hur tjänar den pengar?

Företag över hela världen samarbetar med inflytelserika personer för att marknadsföra sina produkter och tjänster till en bredare publik. Det är här som fenomenet influencer kommer in i bilden. Det finns flera olika sorters sådana personer och företag av olika slag vill gärna samarbeta med de som har en lojal följarskara. Det är såklart också en fördel om de har många följare och kanske även en unik röst på sociala medier.

Men vad gör de egentligen och hur tjänar de sina pengar? Fortsätt att läsa så ska vi förklara exakt hur det ligger till!

Detta gör en influencer för att tjäna sina pengar

Begreppet influencer syftar alltså till att beskriva en person online som kan påverka sina följare. Detta genom att påverka deras köpbeslut och det gör dem med hjälp av sitt rykte och sin trovärdighet. Ofta rör det sig om personer som är inflytelserika på till exempel sociala medier men det kan även röra sig om bloggare eller dylikt.

De använder sin närvaro på nätet för att samarbeta med de företag som tillverkar eller säljer produkter eller tjänster som de gillar. Det kan till exempel vara varumärken som de själva använder. Sedan marknadsför de dessa varor eller tjänster i utbyte mot pengar eller att de själva mottar varorna respektive tjänsterna. Detta samarbete är därmed fördelaktigt för bägge parter – influerarna får bygga sina personliga varumärken och driver samtidigt försäljning å företagets vägnar.

Olika sorters influencers

Det finns flera olika sorters influerare. En influencer kan till exempel vara en:

 • Kändis
  Kändisar har under många års tid bidragit till att marknadsföra olika företags produkter och tjänster. Detta kan de till exempel göra på tv, i tidningar eller i sina egna sociala medier.
 • Branschledare
  En branschledare är en person som anses vara expert inom sitt område. Tack vare sin stora kunskap och respekt kan de påverka en större målgrupp och dess köpbeslut. De produkter eller tjänster som dessa förespråkar blir därmed attraktiva för deras målgrupp.
 • Innehållsskapare
  Innehållsskapare kan till exempel vara bloggare, vloggare, poddare och liknande. Även dessa personer är inflytelserika på nätet och kan nå ut till en bredare massa med sina budskap.

Fördelarna med lokal industritillverkning i Mariestad

Vill du inleda ett samarbete med en tillverkare som förser dig med kvalitetsprodukter till ett vettigt pris? Vill du dessutom att det ska gå relativt fort från beställning till leverans? Då är det viktigt att du tar hänsyn till din samarbetspartners geografiska läge. Genom att nyttja en leverantör av lokal industritillverkning i Mariestad kan du korta ner ledtiderna. Det tar nämligen betydligt längre tid att få delar och produkter tillverkade och fraktade från Kina. Detta gäller alldeles oavsett om det för närvarande är en global fraktkris eller ej.

Om det är någonting som vi alla på senare år har fått ögonen för så är det vikten av lokal produktion. Det är inte bara skadligt för miljön att frakta komponenter och produkter kors och tvärs över vår planet. Det är även kostsamt att göra detta och det ställer höga krav på att de globala leveranskedjorna fungerar som de är tänkta att göra. Så är dock inte alltid fallet och detta är en anledning att istället vända blicken mot lokala aktörer. Det finns också fler fördelar med att göra detta – vilka dessa är berör vi nedan!

Därför bör du anlita en lokal aktör inom industritillverkning i Mariestad

Här listar vi några av de främsta anledningarna att anlita en lokal aktör inom industritillverkning i Mariestad:

 • Fler arbeten för västgötar
  En anledning att välja en lokal leverantör när det kommer till industritillverkning är jobbskapandet. Det finns såklart fördelar med att låta västgötar och andra svenskar sköta tillverkandet istället för en global partner. Många svenska företag föredrar att samarbeta med leverantörer från Sverige när så är möjligt. Detta beror bland annat på jobbskapandet men även på andra faktorer.
 • Minskad leveranskostnad
  När produkter och komponenter tillverkas utomlands kan ibland kostnaden för personal och produktion sänkas. Däremot blir leveranskostnaderna så mycket högre när varorna fraktas från fjärran länder. Därför finns det stora fördelar med att istället välja en lokal leverantör som fraktar produkterna inrikes.
 • Kortare ledtider
  Ytterligare en fördel med att välja en lokal aktör inom industritillverkning i Mariestad är de kortare ledtiderna. Det är inte bara billigare och mer miljövänligt att frakta varor inrikes – det går dessutom fortare!