Ett stambyte i Stockholm görs några gånger per sekel

Har du bott i samma lägenhet i huvudstaden i många år? Då är det troligt att du förr eller senare kommer komma i kontakt med en leverantör av stambyten. Kanske har du rentav redan varit med om ett stambyte i Stockholm? Dessa bör nämligen ske med jämna mellanrum för att förebygga vattenläckor och kostsamma följdskador.

Bytet av stammarna ger dig ett nytt och fräscht badrum

Det finns två olika sätt för fastighetsägare att åtgärda stammarna:

  • genom relining (rörinfodring)
  • genom att byta ut dem.

Oavsett om fastighetsägaren ibland väljer att göra en rörinfodring istället är det oundvikligt att undvika bytet av stammarna på lite längre sikt. De bör nämligen bytas ut med cirka 40-50 års mellanrum. För till slut blir rören illa däran – de blir igenslammade och rostar sönder. Detta leder såklart till att vattenläckor uppstår och de skador som dessa orsakar är ofta både omfattande och kostsamma.

Därför byts stammarna ut med jämna mellanrum för att säkerställa att rörsystemet är i gott skick. Vad som då händer är att du som lägenhetsinnehavare får ett nytt och fräscht ytskikt i badrummet samt ny badrumsinredning. Om du bor i en bostadsrätt kan du även räkna med att lägenhetens värde ökar i och med stambytet.

Så lång tid tar det att utföra ett stambyte i Stockholm

Själva arbetet från början till slut tar väldigt lång tid – ofta passerar ett år eller två från planering till slutförande. Men den tidsaspekt som de flesta syftar på är förstås hur lång tid det tar att utföra ett stambyte i Stockholm per lägenhet. Detta är dock lite som att fråga sig hur långt ett snöre är. Det varierar helt enkelt beroende på en rad olika faktorer.

Generellt sett kan man dock säga att det tar cirka 5-8 veckor att byta stammarna i en lägenhet. Det tar sällan mindre än 5 veckor och under denna tid kommer din lägenhet att påverkas. Dessutom är det relativt ovanligt att arbetets omfattning överskrider 8 veckor. Så om du äger eller hyr en lägenhet där stammarna ska bytas kan du räkna med detta intervall. På så vis slipper du bli besviken av att arbetet tar längre tid att utföra än vad du först hade trott!