Hur en SEO-byrå kan revolutionera ett företags hemsida

Ett företag som av någon anledning upplever minskad trafik till dess hemsida eller ser sviktande försäljning kan ha all anledning att analysera huruvida dess SEO, eller sökordsoptimering, fungerar optimalt. Detta kan dock vara en tidskrävande och komplex uppgift som kräver nischad kunskap. Därför kan det vara lämpligt att anlita en SEO-byrå som hjälper till med såväl strategi, teknisk kompetens och framför allt det slutgiltiga målet; mer trafik till hemsidan. Vidare info finna på webstr.se.

Sökordsoptimering 2022

För tio år sedan var sökordsoptimering fortfarande ganska simpelt. Det räckte att upprepa ett sökord så till den grad att det inte lät naturligt och köpa länkar för att hamna högt upp i sökmotorernas resultatlistor. Idag ser situationen annorlunda ut. Varje dag görs i Sverige inte mindre än 55 miljoner sökningar på Google, samtidigt som Google har blivit allt mer avancerat vad gäller sökningarnas relevans. Idag handlar sökordsoptimering om att på ett så effektivt sätt som möjligt besvara användarens fråga eller uppmaning på snyggast möjliga sätt.

Vad en SEO-byrå kan bidra med

En av anledningarna till att Google är en extremt populär sökmotor är att den är exceptionellt bra på att snabbt hitta rätt och relevant information. Detta kan naturligtvis utnyttjas om man vet hur. Anlitande av en SEO-byrå kan därför vara en investering som återbetalar sig snabbt. Professionella SEO-byråer bistår naturligtvis med arbetet som sker on page, men också off page – allt för att hemsidan ska hamna bland topplaceringarna vid en sökning på Google.

  • On Page: vad hemsidan faktiskt innehåller, exempelvis struktur, kod, texter och bilder. Google gör en samlad bild av dessa faktorer och bedömer relevansen för ett specifikt sökord utefter detta.
  • Off Page: information som läses av på andra hemsidor om företagets hemsida. För två hemsidor som är mycket lika i det ovanstående, är off page-referenserna mycket viktiga. För Google handlar detta om att klargöra huruvida andra hemsidor uppfattar företagets hemsida som relevant genom exempelvis länkar.

En annan mycket viktig aspekt som en SEO-byrå är specialiserad på är att förstå vad potentiella kunder letar efter när de använder sökorden som ska leda till hemsidan. Att förstå kundkretsen och vilka problem dessa kunder försöker lösa genom att använda Google är en del av den kunskap SEO-konsulten måste besitta.