Relining eller stambyte? Vad är skillnaden?

Om relining eller stambyte behöver utföras på en fastighet beror framförallt på i vilken omfattning som stammar och ledningar behöver renoveras. Men även praktiska faktorer kan vara avgörande. Enklaste sättet att avgöra vilken metod som är bäst är att anlita oberoende konsult inom frågan.

Välja relining eller stambyte?

Några av de faktorer som avgör om relining eller stambyte behöver väljas är:

  • Fastighetens ålder och därmed stammarnas ålder
  • Skick på stammar och ledningar
  • Hur grundläggande avloppssystem ser ut
  • Behövs även andra stora renoveringsinsatser?

Konsulter kan göra oberoende besiktning
Att som privatperson kunna avgöra om relining eller stambyte bör ske är näst intill omöjligt. Det är även få fastighetsägare som har de praktiska möjligheterna att själv kunna inspektera sina rör och dra slutsats utifrån det.

För att få svar på om renovering behöver ske bör istället en reliningkonsult anlitas. Det är företag som bland annat erbjuder inspektion, planering, projektering och besiktning. De kan exempelvis genomföra inspektion med ett intervall av 5 år för att därmed följa utvecklingen och avgöra när renoveringsarbetet bör påbörjas.

Stambyte krävs vid…

Är avloppen i så dåligt skick att de inte längre fyller sin funktion behöver byte ske av hela systemet. Vid stambyte rivs samtliga ledningar ut vilket även innebär att möjligheten till nya dragningar uppstår. Ytterligare ett tillfälle då byte är bästa alternativet är om stammarna är i mycket dåligt skick. Men innan det går så långt borde renovering och underhåll skett.

Relining krävs vid…

Vid relining utnyttjas befintliga stammar och rörledningar. Därmed behöver inte badrum, och andra våtrum, rivas ut och renoveringsarbetet går betydligt snabbare. Detta arbete tar ca 3 dagar och de som bor i lägenheten kan bo kvar.

Detta kan ställas mot stambyte som tar 4 – 6 veckor. Visserligen är det fullt möjligt att bo kvar hemma men många väljer att flytta till vänner och bekanta under denna tid. Att stå ut i ”renoveringskaoset” i tre dagar är betydligt lättare än 4 – 6 veckor.

Är det ett alternativ?

Oftast behövs inte ens frågan ställas om relining eller stambyte ska väljas. Detta utifrån att de praktiska förutsättningarna tydligt är avgörande för arbetsmetod. Dessa två vägar är inte heller ”konkurrerande metoder” då de helt enkelt fyller två olika syften.