Relining eller stambyte? Vad är skillnaden?

Om relining eller stambyte behöver utföras på en fastighet beror framförallt på i vilken omfattning som stammar och ledningar behöver renoveras. Men även praktiska faktorer kan vara avgörande. Enklaste sättet att avgöra vilken metod som är bäst är att anlita oberoende konsult inom frågan.

Välja relining eller stambyte?

Några av de faktorer som avgör om relining eller stambyte behöver väljas är:

 • Fastighetens ålder och därmed stammarnas ålder
 • Skick på stammar och ledningar
 • Hur grundläggande avloppssystem ser ut
 • Behövs även andra stora renoveringsinsatser?

Konsulter kan göra oberoende besiktning
Att som privatperson kunna avgöra om relining eller stambyte bör ske är näst intill omöjligt. Det är även få fastighetsägare som har de praktiska möjligheterna att själv kunna inspektera sina rör och dra slutsats utifrån det.

För att få svar på om renovering behöver ske bör istället en reliningkonsult anlitas. Det är företag som bland annat erbjuder inspektion, planering, projektering och besiktning. De kan exempelvis genomföra inspektion med ett intervall av 5 år för att därmed följa utvecklingen och avgöra när renoveringsarbetet bör påbörjas.

Stambyte krävs vid…

Är avloppen i så dåligt skick att de inte längre fyller sin funktion behöver byte ske av hela systemet. Vid stambyte rivs samtliga ledningar ut vilket även innebär att möjligheten till nya dragningar uppstår. Ytterligare ett tillfälle då byte är bästa alternativet är om stammarna är i mycket dåligt skick. Men innan det går så långt borde renovering och underhåll skett.

Relining krävs vid…

Vid relining utnyttjas befintliga stammar och rörledningar. Därmed behöver inte badrum, och andra våtrum, rivas ut och renoveringsarbetet går betydligt snabbare. Detta arbete tar ca 3 dagar och de som bor i lägenheten kan bo kvar.

Detta kan ställas mot stambyte som tar 4 – 6 veckor. Visserligen är det fullt möjligt att bo kvar hemma men många väljer att flytta till vänner och bekanta under denna tid. Att stå ut i ”renoveringskaoset” i tre dagar är betydligt lättare än 4 – 6 veckor.

Är det ett alternativ?

Oftast behövs inte ens frågan ställas om relining eller stambyte ska väljas. Detta utifrån att de praktiska förutsättningarna tydligt är avgörande för arbetsmetod. Dessa två vägar är inte heller ”konkurrerande metoder” då de helt enkelt fyller två olika syften.

Tänk på detta när du ska köpa ett attefallshus

Attefallshus är otroligt populära småhus som många svenskar väljer att bygga på sina tomter. De kräver i dagsläget inget bygglov (även om detta eventuellt kan ändras i framtiden). Med det sagt finns det ändå vissa saker som du bör ha i åtanke när du överväger att köpa en “attefallare”.

Till att börja med är det viktigt att de bilder på attefallshus som du tittar på online är av hög kvalitet. Det är nämligen långt ifrån alla som har möjligheten att besöka en leverantör med visningshus inför köpet. Därför bör bilderna på de olika husmodellerna vara högupplösta samt ge en rättvis och bra bild av husen ifråga.

Men det finns även andra saker som du bör tänka på innan du slår till. Nedan tipsar vi om några faktorer som du bör väga in i ditt beslut när du står inför att smälla upp en attefallare därhemma!

Så mycket kostar ett attefallshus att bygga

En viktig faktor är såklart kostnaden för attefallaren. Så vad kostar det egentligen att bygga ett attefallshus? Priset kan skilja sig åt en hel del beroende på hur mycket du väljer att göra själv.

Det bästa alternativet är för de allra flesta att köpa ett nyckelfärdigt hus. Detta är det både enklaste och smidigaste sättet att få upp ett småhus på tomten. Men det är såklart långt ifrån det allra billigaste, och priset kan förmodligen komma att avskräcka en och annan spekulant.

Dessa är några exempel på priser som vi har hämtat från Husverket – en leverantör av nyckelfärdiga attefallare:

 • Attefallshuset Klassisk Panorama KR3 är ett hus på 30 kvadratmeter plus ett loft på 11,5 kvadratmeter. Du kan i dagsläget välja att köpa ritningspaketet från 13 995 kr, medan ett klimatskal kostar 482 900 kr. En nyckelfärdig modul kostar 712 900 kr och totalentreprenad på denna modell kostar från 912 800 kr.
 • Kan du tänka dig en lite mindre attefallare? Då kan du till exempel välja Klassisk K2 – ett attefallshus på 25 kvadrat med 8,4 kvadratmeter loft. Ritningspaketet har samma pris som ovan (13 995 kr) men klimatskalet kostar 379 900 kr. Som nyckelfärdig modul kostar denna variant 564 900 kr och totalentreprenad går på från 750 800 kr och uppåt.

Som du märker kan priserna skilja sig en hel del åt beroende på modell samt hur mycket hjälp du vill ha med det lilla huset!

Matjord och pris – vad kostar det egentligen?

Matjord brukar kosta mer än fyllnadsjord. Den förstnämnda bör vara näringsrik och av god kvalitet, eftersom växter ska växa och gro, medan det sistnämnda används som regel till anläggningsarbeten. Den främsta faktorn som avgör pris på matjord är mängden. Men det finns fler faktorer än så. Läs mer nedan.

Mängden matjord största faktorn som avgör pris

Givetvis är det så att mängden matjord är den största faktorn som avgör dess pris. Inte sällan säljs de i olika säckar som till exempel kan väga 250, 500, 800 eller 1 000 kg styck. För större arbeten kan de säljas som tipp-lass med allt från ett ton, till 26 ton eller mer.

Den som ska göra mindre jobb i en rabatt behöver knappast betala dessa priser. För lite större arbeten är det dock för många nödvändigt att få den levererad till platsen. Stora mängder gör det helt enkelt svårt att få det hem från leverantören på egen hand.

Leverans

Vilket pris som gäller för en leverans av matjord beror även det på ett antal olika faktorer. Den faktorn som är mest varierande är avståndet. Många åkerier och transportföretag kan tänka sig att åka långa vägar för att leverera ett större lass – men det kostar. För de allra flesta är det inga större problem att hitta en leverantör i närheten av platsen där projektet ska utföras. I vissa fall kan avståndet dock innebära att ditt pris för din matjord blir relativt högt, givet att projektet ska utföras på en plats som är öde.

Sammanfattningsvis kan leveranskostnaderna variera enligt följande punkter:

 • Avstånd
  Längre avstånd innebär fler arbetstimmar för förarna, mer slitage på bilarna, fler liter bränsle och mer planering. Ett långt avstånd kan göra att ditt pris för din matjord blir ganska högt.
 • Företagets timpriser
  Transportföretagens timpriser ser ofta ganska lika ut, men visst kan de variera. Generellt finns en tendens till att timpriserna är lite högre i närheten av storstäder, men det finns många undantag från den regeln.
 • Mängd
  För väldigt stora mängder krävs större bilar eller fler släp, vilket givetvis gör det dyrare.

Exakt vad ditt pris för din matjord blir är givetvis svårt att säga på förhand. Det bästa är att ta kontakt med flera olika firmor och be om prisförslag och sedan jämföra dem.