Så hanterar du en kredit från Flexkontot ansvarsfullt

En revolverande kontokredit är ett mångsidigt finansiellt verktyg som kan tjäna flera olika syften. Till exempel kan den användas för att finansiera akuta utgifter eller för att agera på investeringsmöjligheter. Men dess flexibilitet kan även leda till överkonsumtion och en spirande skuldspiral om den inte hanteras noggrant. Här berättar vi hur du kan hantera din kredit från Flexkontot på ett ansvarsfullt sätt.

5 strategier för att hantera krediten från Flexkontot ansvarsfullt

När du vill kunna hantera din kredit från Flexkontot ansvarsfullt bör du:

  • Förstå villkoren. Först och främst behöver du förstå villkoren för din kontokredit. Du behöver till exempel vara medveten om den effektiva räntan och hur denna beräknas. Dessutom bör du även vara införstådd med hur återbetalningen av krediten går till. Sätt dig in i vilken som är den lägsta månatliga betalning du kan göra och hur detta belopp beräknas.
  • Upprätta en återbetalningsplan. När du har satt dig in i villkoren för krediten bör du upprätta en plan för återbetalningen. Denna bör sträcka sig längre än att du enbart betalar minimibeloppet. På så vis kan du minska ditt kapitalbehov och spara lite pengar på räntan över längre tid.
  • Beräkna din betalningsförmåga. När vi ändå är inne på det här med återbetalningen bör du även se till din betalningsförmåga. Gör en ordentlig budget och säkerställ att du kommer kunna betala tillbaka kontokrediten. Detta bör du naturligtvis göra innan du skickar in din ansökan. På så vis vet du med säkerhet hur krediten påverkar din budget och dina olika ekonomiska åtaganden.
  • Håll ett öga på krediten. Om du utnyttjar ditt tillgängliga kreditutrymme i hög utsträckning kan detta påverka din kreditvärdighet negativt. Därför bör du hålla ett öga på ditt utnyttjande av krediten. Försök att inte använda mer än kanske 30 % av din kreditgräns, om detta är möjligt.
  • Gör en årlig översyn. Sist men inte minst bör du även göra en årlig översyn, där du ser över villkoren och kostnaderna för din kredit. Du bör även överväga att omförhandla villkoren för att få en lägre ränta eller högre kreditgräns. Detta i takt med att din ekonomiska situation och kreditvärdighet förbättras.