Vårdnadstvist advokat – hur går processen till?

Separerade föräldrar till gemensamma barn kan ibland ha svårt att komma överens när det kommer till viktiga saker som rör barnen, så som vårdnad, boende och umgänge. Om en sådan situation uppstår är det förstås viktigt att reda ut problemen men går det inte att komma överens kan det leda till att fallet behöver tas upp i rätten. Läs mer om vårdnadstvist via en advokat och mer om processen nedan.

Vad kan leda till en vårdnadstvist?

Det finns flera saker som kan leda fram till en vårdnadstvist, till exempel om föräldrarna har svårt att samarbeta och komma överens kring barnets boendesituation och liknande. Det finns även fall där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa hos den ena föräldern, vilket kan leda till att den andre inte tycker att denne är lämplig att ta hand om barnet.

Oavsett orsak till att föräldrar inte kommer överens kring vårdanden av barn så är målet alltid att finna en lösning och att båda parter ska komma överens. Det sker bland annat med hjälp av samtal med familjerätten och andra åtgärder för att hitta något som passar alla parter.

Kommer föräldrarna ändå inte överens kan det leda till en vårdnadstvist.

Vårdnadstvist, advokat och process

Vid en vårdnadstvist kan föräldrarna behöva en advokat som hjälp och i dessa fall passar en advokat som arbetar inom området familjerätt bäst. Det finns dock inget som säger att föräldrarna måste ha en advokat i en vårdnadstvist men det kan vara en bra hjälp.

Tvisten sker i flera steg och börjar med att den ena parten skickar in en stämningsansökan till tingsrätten, som då granskar den. Därefter skickas en stämning ut till den andra parten som svarar på stämningen med sin inställning till ärendet.

I nästa steg kallar tingsrätten båda föräldrarna till en muntlig förberedelse och redan här går det att avsluta ärendet om parterna lyckas enas.

Om inte påbörjar socialnämnden en utredning där den ansvarige vanligen hämtar information om barnets situation från flera håll:

  • Skola/förskola
  • Föräldrar
  • Andra som står barnet nära

Utredningen används i regel som underlag när huvudförhandlingarna drar i gång, där respektive förälder, tillsammans med sin eventuella advokat, får ge sin syn på situationen. Efter avslutad förhandling kommer rätten överlägga ärendet och fatta ett beslut, som till sist meddelas i en dom.