Stambyte av tappvatten och/eller spillvatten?

Stambyte eller relining? Tappvatten eller spillvatten? Vad är skillnaderna?

Vad är tappvatten?

Tappvatten är det vatten som kan ”tappas upp”. Med andra ord det vatten som rinner från kranarna i en lägenhet. Det kan exempelvis vara från kökskranen och badkarskranen men även vid tvättställ och tvättmaskin. Kortfattat så är det vatten som ”går in” i en lägenhet och som lägenhetsinnehavaren kan ta del av.

Vad är spillvatten?

Spillvatten är det vatten som förs ut från en lägenhet via avloppet. Det är därför som det ofta kallas för avloppsvatten. Det kommer därmed från toalett, diskmaskin, diskhoar och badkar. Eftersom tappvatten är rent vatten som ska in och spillvatten är smutsigt vatten som ska ut kan dessa av förklarliga skäl inte ledas i samma ledningar. Alla fastigheter har därmed ledningar både stammar för tappvatten och spillvatten.

Vad är stambyte?

Stambyte för tappvatten och spillvatten innebär att samtliga stamledningar byts ut i en fastighet. Det är mycket stor renovering som kan hålla på i 4 – 6 veckor. Under en del av denna tid kommer inte avloppet var tillgängligt vilket innebär att tillfälliga toaletter och duschar behöver ordnas inom området.

Vad är relining?

Relining innebär att befintliga stamledningar renoveras invändigt. Det sker, lite förenklat, genom att en inre strumpa pressas fast på insidan av ledningarna. På detta sätt skapas ett inre rör och ledningarna kan användas under betydligt längre tid än annars.

  • Stambyte – Byte av alla ledningar
  • Relining- Renovering av alla ledningar

Kan stambyte ske av bara tappvatten?

Relining kan ske av antingen tappvatten eller spillvatten. Detta utifrån att något ingrepp inte behöver ske i väggar och golv. Allt arbete sker från de anslutningar som finns tillgängliga. När stambyte ska ske behöver badrum och tvättstugor rivas ut så att samtliga ledningar kan bytas. Det är alltså ett mycket stort ingrepp. Att i detta fall enbart byta ut ledningar för tappvatten är knappast långsiktigt. Den stora kostnaden uppstår på grund av rivning och uppbyggning av väggar och golv vilket ändå måste genomföras.

Vid ett stambyte bör alltså så många stammar bytas som möjligt. Risken är annars att ett ytterligare stort renoveringsprojekt behöver genomföras inom en snar framtid. Ännu en gång behöver väggar och golv rivas upp vilket skapar en stor ekonomisk kostnad. Om relining, stambyte eller partiellt stambyte bör göras kan däremot inte avgöras förrän en besiktning skett av de gällande ledningarna.