Vad gör ett assistansföretag?

För några år sedan förändrades personlig assistans i Sverige. Tidigare var det i regel kommunerna som ansvarade för assistansen men sedan ett par år tillbaka finns många privata assistansföretag i branschen. Av dom drygt 14 000 assistansberättigade som finns i Sverige idag är detta dessutom det vanligaste alternativet vid val av vem som ska verkställa ens insatser. I texten nedan kan du läsa mer om vad ett assistansföretag är och gör.

Assistansföretag – ett exempel

I Sverige finns idag någonstans mellan 200–250 privata assistansföretag och alla arbetar mer eller mindre på olika sätt. Det finns många saker som kan skilja dom olika aktörerna åt men det finns dock en gemensam nämnare och det är att företagen ansvarar för att verkställa sina brukares insatser. Med det kommer även en rad andra uppgifter med att sköta administrativa uppgifter och mycket annat.

För att få en bild av vad ett assistansföretag gör kommer här ett exempel:

  • Rekrytera personal – Utan sin personal är ett assistansföretag ingenting. Personalen som arbetar ute hos brukarna kallas för personliga assistenter och det är vanligt att varje brukare har ett arbetslag om flera personer. Ju fler brukare företaget har, desto mer personal behövs. Här ingår ordinarie personal och vikarier, som kan behövas både när någon är sjuk men också under somrar och semestrar.
  • Arbetsleda personal – APT, medarbetarsamtal, lönesamtal och annat som har med arbetsledning att göra finns även i assistansbranschen. Arbetsledning behövs också för att assistenterna ska ha någon att bolla tankar, frågor och funderingar med och är därmed en viktig del av arbetet.
  • Utbilda personal – Alla assistansföretag erbjuder inte utbildningar till sina anställda men det finns många som gör det. Det kan vara alltifrån hjärt-, och lungräddning till passande föreläsningar som gör att dom anställda får en chans att samla på sig nya och passande kunskaper.
  • Administrativa uppgifter – Hos ett assistansföretag finns många administrativa arbetsuppgifter och många av dom är dessutom väldigt omfattande. Att lägga individuella scheman och rapportera tid är två av dessa och att betala ut löner en annan. Det är många delar som krävs för att ett assistansbolag ska fungera.
  • Juridik – En del företag har egna jurister som kan hjälpa brukarna i olika juridiska frågor. Det finns också många som inte har egna jurister, men som ändå kan hjälpa till med att till exempel ansöka om assistans eller överklaga beslut.