Avida Finans, en nygammal verksamhet

Finansvärlden kännetecknas ofta av tuff konkurrens och långsiktiga avtal. Det är hit många kommer för att finansiera allt ifrån bostadsköp till snabba krediter. Antalet regelrätta banker som är verksamma i Sverige har blivit fler under åren som gått, men detsamma gäller också för kreditmarknadsbolag som Avida Finans. Dessa företag är i egentlig mening inte någon bank och erbjuder inte alla de tjänster som en traditionell storbank erbjuder. I den bemärkelsen är de en kompletterande bank som anlitas för specifika behov. Det kan bland annat handla om att man är i behov av ett privatlån som man inte får genom någon annan.

Företaget Avida Finans är inte på något vis en ny och okänd spelare på den Svenska marknaden. Tvärtom hör de till de äldre alternativen inom ramen för nya bankföretag. De har funnits aktiva sedan 1983 och återfinns på en rad olika marknader i norden. Argumenten för detta företag har till stor del gått ut på att man är snabba och innovativa. Någonting de fått stor uppmärksamhet för är sina medarbetare och den genomgående kompetens som finns i verksamheten.

Här finns mer om Avida Finans.

Samarbetar med Myloan

De som i dagsläget är ute efter ett privatlån använder sig i större utsträckning av jämförelsesiter på nätet. Dessa har dubbla funktioner som båda främjar individens möjlighet att välja rätt bank. Som konsument kan man ange sina uppgifter, godkänna kreditprövning, och därefter få ta del av vad de olika bankerna erbjuder. Detta kostar inte någonting och man förbinder sig inte att göra någonting alls. Myloan samarbetar med en rad olika banker. Däribland Avida Finans som ofta är ett bra alternativ för den som är i behov av att låna pengar, eller av att spara pengar till bättre ränta än annars.

Söker man information om lån från flera banker kan det påverka ens kreditvärdighet negativt. Den som har ett intresse av att jämföra Avida Finans med andra banker, kan då vinna på att göra så med bara en kreditprövning. Det finns många orsaker till att man vill förkovra sig i bankernas avgifter och räntor. Dels för att man vill ta ett lån, men också för att man skall kunna förhandla med sin befintliga bank.

För- och nackdelar med outsourcing

Outsourcing har potentiellt många fördelar, bara omständigheterna är rätt. Tjänster som kundhantering eller administration av andra slag kan i många fall köpas av en extern aktör till mycket låga kostnader. Åtminstone är kostnaderna lägre, än om man skulle göra det här internt. Med rätt förutsättningar kan man spara mycket på outsourcing, men det finns också en del fallgropar man bör undvika.

Fördelar med outsourcing

  • Ger tid och energi över till annat. En stor fördel med outsourcing, är att det ger en tid att fokusera på det man gör bäst. Dyrbar tid kan annars gå till att starta upp en ny del i verksamheten som egentligen har väldigt lite med företagets kärnidé att göra.
  • Lägre omkostnader. Det här är det främsta skälet till att många företag börjar med outsourcing. Genom att anlita tjänster av företag utomlands, kan man göra det till en kostnad som är lägre än i Sverige. Detta på grund av att lönerna i Sverige är höga sett ur ett internationellt perspektiv.
  • Bättre resultat. Med lägre omkostnader finns givetvis rum för bättre ekonomiska resultat. I och med att det även frigör tid för anställda som behöver arbeta med administrativa uppgifter, som inte har med deras kompetens att göra egentligen, kan företaget förhoppningsvis utvecklas i en snabbare takt.

Nackdelar med outsourcing

  • Mindre kontroll. Outsourcing innebär att man låter en annan aktör sköta en viss del av verksamheten. Det här innebär mindre kontroll över verksamhetsgrenen i fråga – vilket kan vara bra under rätt förutsättningar – men som också bäddar för en del fallgropar om aktören man outsourcar till inte är seriös.
  • Kvalitet. Det här hör ihop med punkten ovan. Gör man sin research och hittar en aktör som verkligen är seriös, är risken för bristande kvalitet givetvis låg. Att hitta detta är dock inte alltid lika lätt gjort som det är sagt. Här krävs noga efterforskningar innan ett samarbete påbörjas.
  • Färre fördelar än förväntat. Att outsourca en gren av verksamheten kan innebära stora förändringar – förhoppningsvis till det positiva. Om inga, eller till och med negativa förändringar, märks kan det vara slösad tid. Kanske har du redan hunnit omorganisera personalen och behöver göra detta på nytt. Nyckeln är att göra noga efterforskningar på aktören man planerar att outsourca till.