Avida Finans, en nygammal verksamhet

Finansvärlden kännetecknas ofta av tuff konkurrens och långsiktiga avtal. Det är hit många kommer för att finansiera allt ifrån bostadsköp till snabba krediter. Antalet regelrätta banker som är verksamma i Sverige har blivit fler under åren som gått, men detsamma gäller också för kreditmarknadsbolag som Avida Finans. Dessa företag är i egentlig mening inte någon bank och erbjuder inte alla de tjänster som en traditionell storbank erbjuder. I den bemärkelsen är de en kompletterande bank som anlitas för specifika behov. Det kan bland annat handla om att man är i behov av ett privatlån som man inte får genom någon annan.

Företaget Avida Finans är inte på något vis en ny och okänd spelare på den Svenska marknaden. Tvärtom hör de till de äldre alternativen inom ramen för nya bankföretag. De har funnits aktiva sedan 1983 och återfinns på en rad olika marknader i norden. Argumenten för detta företag har till stor del gått ut på att man är snabba och innovativa. Någonting de fått stor uppmärksamhet för är sina medarbetare och den genomgående kompetens som finns i verksamheten.

Här finns mer om Avida Finans.

Samarbetar med Myloan

De som i dagsläget är ute efter ett privatlån använder sig i större utsträckning av jämförelsesiter på nätet. Dessa har dubbla funktioner som båda främjar individens möjlighet att välja rätt bank. Som konsument kan man ange sina uppgifter, godkänna kreditprövning, och därefter få ta del av vad de olika bankerna erbjuder. Detta kostar inte någonting och man förbinder sig inte att göra någonting alls. Myloan samarbetar med en rad olika banker. Däribland Avida Finans som ofta är ett bra alternativ för den som är i behov av att låna pengar, eller av att spara pengar till bättre ränta än annars.

Söker man information om lån från flera banker kan det påverka ens kreditvärdighet negativt. Den som har ett intresse av att jämföra Avida Finans med andra banker, kan då vinna på att göra så med bara en kreditprövning. Det finns många orsaker till att man vill förkovra sig i bankernas avgifter och räntor. Dels för att man vill ta ett lån, men också för att man skall kunna förhandla med sin befintliga bank.