Hitta assistansbolag nära Malmö

En personlig assistent kommer att vara en stor del av ditt liv och därför är det viktigt att du som är assistensberättigad hittar en bra lösning som passar dig. Många assistansbolag i Malmö är väldigt duktiga på att göra personliga upplägg med kundens behov i fokus.

Som du säkert redan vet så måste du som behöver personlig assistans få ett beslut om att du har rätt till assistans. Detta ansöker du om hos Försäkringskassan eller hos din kommun. Bor du i Malmö så vänder du dig till biståndshandläggaren i funktionsstödförvaltningen på Malmö stads kommun. För att få ansökan godkänd måste du ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Själv syftet med att du ska få personlig assistans är att du ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. När du har ett tillstånd om personlig assistans får du själv välja om du vill att kommunen ska ansvara för din personliga assistans eller om du vill att ett assistansbolag ska göra det. I Skånes län är det ungefär 2000 personer som är beviljade personlig assistans. Den absoluta merparten av dessa väljer att anlita ett assistansbolag som utförare av deras personliga assistans.

Assistansbolag i Malmö satsar på det personliga

När du ska välja assistansbolag i Malmö så finns det flera saker du kan tänka på. Alla assistansbolag behöver tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg, för att få bedriva verksamhet. År 2018 fanns det ungefär 170 utförare av personlig assistans i Skånes län där ju Malmö ingår. Du hittar lättast ett assistansbolag som passar dig genom att göra research på internet. Det finns en sida som heter assistanskoll som listar alla utförare av personlig assistans i Sverige uppdelade på län, där kan du hitta alla som är aktiva i Malmöregionen.

Det viktigaste är såklart att du får den hjälp och stöd du behöver. Du har rätt att vara med och bestämma väldigt mycket kring hur din personliga assistans ska se ut. Du ska till exempel kunna bestämma över vilka som jobbar för dig, hur deras schema ska se ut och hur din assistansersättning ska användas. Det flesta assistansbolag i Malmö har flera olika upplägg beroende på hur mycket du vill vara med och bestämma. Du bör få en kontaktperson och de flesta assistansbolag i Malmö har jourtelefoner så att du kan nå dem dygnet runt om det skulle behövas.