Vad gör ett assistansföretag?

För några år sedan förändrades personlig assistans i Sverige. Tidigare var det i regel kommunerna som ansvarade för assistansen men sedan ett par år tillbaka finns många privata assistansföretag i branschen. Av dom drygt 14 000 assistansberättigade som finns i Sverige idag är detta dessutom det vanligaste alternativet vid val av vem som ska verkställa ens insatser. I texten nedan kan du läsa mer om vad ett assistansföretag är och gör.

Assistansföretag – ett exempel

I Sverige finns idag någonstans mellan 200–250 privata assistansföretag och alla arbetar mer eller mindre på olika sätt. Det finns många saker som kan skilja dom olika aktörerna åt men det finns dock en gemensam nämnare och det är att företagen ansvarar för att verkställa sina brukares insatser. Med det kommer även en rad andra uppgifter med att sköta administrativa uppgifter och mycket annat.

För att få en bild av vad ett assistansföretag gör kommer här ett exempel:

 • Rekrytera personal – Utan sin personal är ett assistansföretag ingenting. Personalen som arbetar ute hos brukarna kallas för personliga assistenter och det är vanligt att varje brukare har ett arbetslag om flera personer. Ju fler brukare företaget har, desto mer personal behövs. Här ingår ordinarie personal och vikarier, som kan behövas både när någon är sjuk men också under somrar och semestrar.
 • Arbetsleda personal – APT, medarbetarsamtal, lönesamtal och annat som har med arbetsledning att göra finns även i assistansbranschen. Arbetsledning behövs också för att assistenterna ska ha någon att bolla tankar, frågor och funderingar med och är därmed en viktig del av arbetet.
 • Utbilda personal – Alla assistansföretag erbjuder inte utbildningar till sina anställda men det finns många som gör det. Det kan vara alltifrån hjärt-, och lungräddning till passande föreläsningar som gör att dom anställda får en chans att samla på sig nya och passande kunskaper.
 • Administrativa uppgifter – Hos ett assistansföretag finns många administrativa arbetsuppgifter och många av dom är dessutom väldigt omfattande. Att lägga individuella scheman och rapportera tid är två av dessa och att betala ut löner en annan. Det är många delar som krävs för att ett assistansbolag ska fungera.
 • Juridik – En del företag har egna jurister som kan hjälpa brukarna i olika juridiska frågor. Det finns också många som inte har egna jurister, men som ändå kan hjälpa till med att till exempel ansöka om assistans eller överklaga beslut.

Stambyte av tappvatten och/eller spillvatten?

Stambyte eller relining? Tappvatten eller spillvatten? Vad är skillnaderna?

Vad är tappvatten?

Tappvatten är det vatten som kan ”tappas upp”. Med andra ord det vatten som rinner från kranarna i en lägenhet. Det kan exempelvis vara från kökskranen och badkarskranen men även vid tvättställ och tvättmaskin. Kortfattat så är det vatten som ”går in” i en lägenhet och som lägenhetsinnehavaren kan ta del av.

Vad är spillvatten?

Spillvatten är det vatten som förs ut från en lägenhet via avloppet. Det är därför som det ofta kallas för avloppsvatten. Det kommer därmed från toalett, diskmaskin, diskhoar och badkar. Eftersom tappvatten är rent vatten som ska in och spillvatten är smutsigt vatten som ska ut kan dessa av förklarliga skäl inte ledas i samma ledningar. Alla fastigheter har därmed ledningar både stammar för tappvatten och spillvatten.

Vad är stambyte?

Stambyte för tappvatten och spillvatten innebär att samtliga stamledningar byts ut i en fastighet. Det är mycket stor renovering som kan hålla på i 4 – 6 veckor. Under en del av denna tid kommer inte avloppet var tillgängligt vilket innebär att tillfälliga toaletter och duschar behöver ordnas inom området.

Vad är relining?

Relining innebär att befintliga stamledningar renoveras invändigt. Det sker, lite förenklat, genom att en inre strumpa pressas fast på insidan av ledningarna. På detta sätt skapas ett inre rör och ledningarna kan användas under betydligt längre tid än annars.

 • Stambyte – Byte av alla ledningar
 • Relining- Renovering av alla ledningar

Kan stambyte ske av bara tappvatten?

Relining kan ske av antingen tappvatten eller spillvatten. Detta utifrån att något ingrepp inte behöver ske i väggar och golv. Allt arbete sker från de anslutningar som finns tillgängliga. När stambyte ska ske behöver badrum och tvättstugor rivas ut så att samtliga ledningar kan bytas. Det är alltså ett mycket stort ingrepp. Att i detta fall enbart byta ut ledningar för tappvatten är knappast långsiktigt. Den stora kostnaden uppstår på grund av rivning och uppbyggning av väggar och golv vilket ändå måste genomföras.

Vid ett stambyte bör alltså så många stammar bytas som möjligt. Risken är annars att ett ytterligare stort renoveringsprojekt behöver genomföras inom en snar framtid. Ännu en gång behöver väggar och golv rivas upp vilket skapar en stor ekonomisk kostnad. Om relining, stambyte eller partiellt stambyte bör göras kan däremot inte avgöras förrän en besiktning skett av de gällande ledningarna.

3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

Utveckling av nya produkter är något som är viktigt för alla företag. Men det är en lång process  innan man har en färdig produkt; produkten ska först ritas ner som en skiss och dess funktioner och material ska specificeras. Innan produkten sätts i produktion för att säljas till kunder, kan det vara till stor nytta att se en fysiskt imitation av produkten. En 3D-modell möjliggör just detta, då det ger en tredimensionell version av den produkt som ska skapas. Detta är en relativt komplicerad process som kräver både kunskap och avancerad programvara. 

Vad är 3D-modellering?

Ordet 3D i 3D-modellering står för tredimensionell, vilket innebär att en sådan modell kan ses i tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Modellen skapas på datorn, och är endast en virtuell modell av den produkt eller sak som skapats. Men med goda kunskaper i produktionen kan en 3D-modell vara väldigt verklighetstrogen. Skapandeprocessen ser olika ut beroende på vilket underlag som ges för modellen, men ofta ser proffsen till att skapa precis det som kunden önskar. Man utgår från bilder, skisser eller idéer och därefter skapas en modell i olika program för 3D-modeller. Några utav de vanligaste föremålen för 3D-modeller är:

 1. Lägenheter med alla dess rum, där olika möbler kan sättas in i virtuella rum med en virtuell bakgrund
 2. Möbler, som kan placeras i en omgivning som är tilltalande 
 3. Övriga produkter, som kan framhävas genom en häftig bakgrund till exempel

Användningsområden för 3D-modellering

Gränserna för vad 3D-modellering kan användas till är få. Kunderna i branschen varierar från arkitekter, byggare, marknadsförare och människor inom spelbranschen. Oavsett vilken produkt det är går det bra att skapa en realistisk visualisering. För kunderna är detta mycket fördelaktigt av många anledningar. Modellen kan användas internt, för att ge insikter i utvecklingsfasen av en produkt. Genom att se produkten i olika miljöer och visualiserad kan man lättare upptäcka sådant som man vill förfina. Framförallt kan modellen användas extern i marknadsföringen av produkten. Med en visualisering framhävs produkten och blir därmed mer tilltalande för kunder. 

Tekniska keramer hos Fridman

Hos Fridman har du möjlighet att få hjälp med ett stort urval av mekaniska komponenter. Dessa tas naturligtvis fram efter behov och önskemål och produkterna utgår från dina ritningar och specifikationer. Eftersom Fridman.com samarbetar med en rad olika leverantörer är det enkelt att hitta rätt lösning, oavsett projekt. Du kan beställa allt från tekniska keramer och svarvade, frästa keramer till fjädrande och stansade delar.

Fridman har stor erfarenhet av tekniska keramer och har varit verksamma i branschen sedan 1927. De grundades i Karlstad och finns än idag kvar just här. Hit vänder sig företag som har svårt att hitta exakt de komponenter de saknar. Eftersom Fridman utvecklar komponenter efter behov finns det en stor flexibilitet och många möjligheter.

Vad kan Fridman hjälpa dig med?

Keramiska produkter används inom en rad olika branscher, från detaljhandeln till industrier. Några kategorier av keramiska produkter innefattar bland annat:

 • Laboratoriumutrustning för höga temperaturer
 • Oxidkeramer
 • SPS – Sparks Plasma Sintering
 • Keramiska material och specialanpassade keramer

För laboratorium är kraven på utrustningen extremt hög. Detta eftersom miljön i ett laboratorium är mycket speciell. När man utför tester är det av högsta vikt att utrustningen man använder är resistent, tålig och som ger jämn kvalitet. Tekniska keramer för laboratorium kan bland annat handla om cylindriska deglar, lock, tråg och skepp.

Oxidkeramer är en annan produktkategori med ett stort och varierat användningsområde. Vad som utmärker just oxidkeramer är materialets starka och mångsidiga egenskaper. För komponenter som utsätts för extremt slitage behövs ofta just oxidkeramer. Några exempel på användningsområden är bland annat komponenter med högt slitage inom industrin, olje- och gasindustri, för industrier där man använder högvakuum samt inom flyg- och rymdindustrin.

Fridman tar fram de komponenter ni behöver

Inom olika typer av industrier är kravet på säkerhet, slitstyrka och livslängd hög. Fridman har möjlighet att ta fram helt specialanpassade komponenter inom en rad olika industrier och för många olika ändamål. Vill du veta mer om deras olika produkter och sammanställningar av material? Du kan enkelt beställa hem en egen broschyr. De erbjuder flera typer av broschyrer, bland annat för information om Nanoker tekniska keramer, Myonic miniatyr- och precisionskullager samt Knoepfel precisionsbearbetning av större komponenter.

Barnpassning – underlättar vardagen

Även om vi föräldrar älskar att umgås och leka med våra barn, behöver även vi lite tid för oss själva i lugn och ro. Som tur är finns det mängder av positiva, skickliga, erfarna och professionella barnpassare som mer än gärna tar över rodret en stund. Genom barnpassning kan du få en hjälpande hand, när du behöver det. Här tittar vi på diverse variabler inom barnpassning – pris och aktiviteter.

Idag är barnpassning otroligt flexibelt, både när det kommer till arbetstider men också sett till vad barnpassaren kan hitta på för något. Har barnpassaren körkort och tillgång till bil kan hen ta med barnen på roliga utflykter, besöka lekparken eller följa med barnen på träningen. En annan fördel med att anlita barnpassning är att dagens barnpassare är otroligt flexibla även när det kommer till arbetsuppgifter. Även om deras huvudsakliga uppgift och ansvar rör barnen, kan de ofta även hjälpa till med andra saker i hemmet, som bland annat:

 • Tvätt
 • Städa
 • Matlagning
 • Läxhjälp

Många gånger har barnpassaren dessutom ett annat språk, något som öppnar upp möjligheterna för att barnen kan lära sig ett annat språk än svenska. Till exempel engelska, arabiska eller franska. Det är dessutom väldigt bekvämt att anlita barnpassning då barnpassaren kommer hem till er. Detta känns även tryggt för barnen som får leka och vistas i sin egen trygga miljö.

Barnpassning – pris och rutin

Har ni inte tidigare testat på tjänsten barnpassning finns det säkert en del frågor och osäkerheter. Här är dock några saker som är bra att tänka på innan ni anlitar:

 • Anlita barnvakt i kortare omgångar till att börja med, sedan kan ni successivt öka tiden.
 • Om det känns viktigt för er, instruera barnvakten att endast vistas hemma i huset.
 • Träffa gärna barnvakten ni intresserar er för minst en gång, helst två eller fler.
 • Se till att behålla barnens vanliga rutiner, detta görs enklast genom att lämna över en lista till barnvakten samt förklara hur det fungerar hemma hos er.
 • Lämna en detaljerad lista över sådant som barnvakten kan behöva veta (allt från telefonnummer till tid för nattning).

Och kom ihåg, hittar ni rätt barnvakt kommer inte bara barnet att stormtrivas, även ni som föräldrar kommer få mer tid för varandra och tid för att varva ner.

Tänk på det här när du ska försäkra hunden

Det finns många saker att tänka på när du ska försäkra hunden och det är lika lätt att glömma bort något viktigt. Det är därför viktigt att sätta sig in i försäkringsbolagens olika villkor och regler eftersom dessa skiljer sig väldigt mycket åt. Oavsett vilket försäkringspaket du väljer brukar en veterinärvårdsförsäkring alltid ligga som grund. Dock varierar ersättningen väldigt mycket beroende på prispaket. I vissa fall ingår dessutom olycksfallsförsäkring och i vissa fall inte. Detta innebär en kroppsskada hunden får genom en plötslig yttre händelse, exempelvis att bli påkörd av en bil.

Vad kostar det då att försäkra hunden? Priset varierar kraftigt och baseras ofta på hur stor ersättningssumma du vill ha samt hur stor självrisken är. Ju större självrisk, desto billigare månadspremie, och vice versa.

När bör jag försäkra hunden?

Det korta svaret är så tidigt som möjligt. Du har ofta möjlighet att teckna försäkringen redan innan du hämtar hunden eller i samband med själva köpet. Det mest effektiva skyddet får du om försäkringen är tecknad redan innan hunden fyllt fyra månader. Då är du försäkrad även om det senare skulle upptäckas medfödda sjukdomar eller dolda led- och skelettsjukdomar. När man tecknat sin försäkring väntar som regel en viss karenstid. Hur lång den är varierar mellan försäkringsbolagen men ligger oftast på 20 dagar. Om du nuläget har en äldre och oförsäkrad hund är det ändå inte försent. Dock kan du behöva ett hälsointyg som utfärdas av veterinär innan du beviljas försäkringen. Många försäkringsbolag har åldersgränser, men det finns också många som inte har några restriktioner gällande hundens ålder. När du ska försäkra hunden finns det även vissa andra tilläggsförsäkringar som kan vara att komplettera med, som bland annat:

 • Livförsäkring
 • Avelsförsäkring
 • Medicin
 • Rehabilitering

En livförsäkring är till för att betala ut ersättning om hunden skulle avlida i förtid, exempelvis på grund av sjukdom eller skada. I regel handlar det om att hunden dör före tio års ålder, men även detta kan skilja sig mellan försäkringsbolagen. För dig som föder upp hundar och har en kennel är det viktigt att även teckna en avelsförsäkring. Då ersätts du för saker som reproduktionsutredningar. Detta kan röra sig om fertilitetsutredningar, extra kejsarsnitt eller förlorad avelduglighet.

Fyra fördelar med säkerhetsdörrar inom en brf

Inom en bostadsrättsförening (Brf) är det generellt föreningen som bekostar och byter ytterdörrarna. Genom att välja säkerhetsdörrar skapas flera fördelar mot att använda en klassisk ytterdörr. Det är fler fördelar än enbart förhöjd säkerhet.

Minska risk för inbrott

Det säkerhetsdörrar kanske främst förknippas med är att minska risken för inbrott. Med flera funktioner kan risken minskas.

 • Kraftigt lås
 • Dörrblad av stål
 • Inbrottsklassad

Dessa dörrar är inte helt inbrottssäkra – det finns ingen dörr i världen som kan stå emot extremt kraftiga explosioner. Däremot står de emot yttre påverkan under en viss tid. Enligt de olika klassificeringarna anges vad dörren förväntas stå emot och under hur lång tid. Flera återförsäljare av dessa dörrar har även ”inbrottsgaranti” vilket innebär att de, under ett par år, ersätter dörren om inbrott ändå skulle ske.

Skyddar mot brand

Blir det brand i en lägenhet inom en brf önskas branden begränsas till just den lägenheten. Detta sker bland annat genom säkerhetsdörrar. Även här finns en klassificering att se på för att avgöra hur kraftigt eld som den står emot. Dessutom skyddar säkerhetsdörrar betydligt mer mot att brandgas ska tränga in/ut. På detta sätt skapas alltså en ytterligare brandsäkerhet i fastigheten.

Ljud

Ett vanligt problem i flerfamiljshus är ljudnivån i trappuppgången och att ljudet sprider sig in i lägenheterna. Det är något som exempelvis småbarnsföräldrar ofta kan störa sig på när nattning pågår. Även detta är något som dämpas kraftigt med säkerhetsdörrar. Dessa reducerar ljud från trappuppgången tack vare dess konstruktion av olika material och täthet.

Försäkringspremie

Ytterligare en fördel är att föreningen till stor sannolikhet kan få ner försäkringspremien för lägenheterna. Detta både för den brf som lägenheten är inom samt för lägenhetsinnehavaren. Överlag ges lägre premie desto fler säkerhetsfunktioner som finns installerade. Ett exempel är att installation av hemlarm och jordfelsbrytare kan minska premien. När priset på säkerhetsdörrar ställs mot priset på klassiska ytterdörrar är det därmed något som bör tas med i den ekonomiska uppställningen.

Säkerhetsdörrar eller branddörrar för brf?

Säkerhetsdörrarna används primärt som entrédörrar för lägenheter. Detta genom att dörrarna ger de tre stora fördelarna som nämns ovan för de boende. När det sedan kommer till källare och vindsutrymmen är det vanligt med branddörrar. Dörrar som kraftigt står emot brand och brandgaser. Detta för att minimera risken för att eventuell brand ska spridas.

Kontorshotell i Stockholm city – Fördelar och nackdelar

Är det dags att hitta nya kontorslokaler i Stockholm city? På marknaden för kontorslokaler är det hård konkurrens och som en konsekvens och följd av detta har kontorshotell blivit allt mer vanligt. Här listar vi några för- och nackdelar med att hyra en kontorsplats på ett kontorshotell i Stockholm city.

Kontorshotell i Stockholm city – Fördelar

 • Flexibel hyra. De allra flesta som hyr kontorsplatser erbjuder förmånliga avtal med kort uppsägningstid. Skulle ni trivas på adressen och vill hyra kontorsplats under en längre period är det inte omöjligt att förhandla er till ett rabatterat pris. Det kan jämföras med att många hyresavtal i Stockholm city sträcker sig över flera år.
 • Utöka ert nätverket och knyt nya kontakter. På ett kontorshotell sitter ofta många olika typer av företag, med rätt miljö så finns det stor potential att bredda nätverket och knyta viktiga kontakter för framtida samarbeten.

  Det är även en plats att dela med sig av sin kunskap och ta del av andras på. För många nystartade företag kan det vara ett sätt att hitta sina första kunder, samarbetspartners och kanske till och med en investerare.

 • Kort startsträcka. Hyr ni en kontorsplats på det här sättet slipper ni binda upp kapital på kontorsmöbler, renoveringar och andra inventarier så som skrivmaskiner och kaffeapparater. På ett kontorshotell i Stockholm city finns även all service redan på plats, det kan till exempel vara en reception och tillgång till internet.

Och nackdelar…

 • Det dyrare alternativet. Även om företaget slipper binda upp kapital så kan ett kontorshotell i Stockholm city ändå vara det dyrare alternativet i längden. Jämför kostnaderna mellan att hyra en kontorsplats eller ha en egen där du själv bestämmer vilka saker som du behöver till kontoret och vad de kan tänkas kosta. Jämfört med att jobba hemifrån är såklart alternativet att hyra en kontorsplats betydligt dyrare.
 • Kan du koncentrera dig? Är du egenföretagare med en mindre budget är det vanligt att börja hyra in sig på ett kontorshotell. Rannsaka dig själv och fundera över hur effektivt du kan jobba i en miljö som många kan vara stimmig och fylld av rörelse.
 • Kan vara svårare att bygga en egen företagskultur. Är ni några anställda inom företaget och vill forma er egen företagskultur så kan det faktiskt vara svårare att göra det i en miljö där flera andra företag också sitter. Det är oundvikligt att inte påverkas av de andra företagen då alla har olika värdegrunder och jobbar så tätt inpå varandra. Ett alternativ kan däremot vara att samarbeta med liknande företag. I Stockholm city finns ett par sådana ”företagshubar”.

Säkerställ kundens digitala identitet med Zignsec.com

Säkerställ kundens digitala identitet med Zignsec.com

Zignesec är ett av Sveriges mest omtalade företag inom reg-tech. Dess emission (2019) blev mer än 7 gånger övertecknad och omsättningen har ökat kraftigt under de senaste åren. På företagets webbplats, Zignsec.com, presenteras dess tjänster – som främst handlar om att säkerställa personers digitala identiteter.

Hur ska en bank, ett spelbolag eller en E-handel veta att personen som vill använda dessa tjänster verkligen är den som personen utger sig för att vara? En lösning är att Bank-ID används för att verifiera identiteten men även denna lösning har sina tydliga säkerhetsbrister – något som utnyttjats av flera bedragare.

I Sverige fyller Bank-ID en stor roll vid verifiering av digitala identiteter – i andra länder är utbudet av dessa tjänster betydligt färre. Det är här som Zignsec vill fylla en viktig funktion. På Zignsec.com presenterar de sin tjänst med att vara en ”Global Identity Service Plattform”.

Fritt översatt från Zignsec.com

Zignsec.com har enbart engelsk presentation av företaget. Fritt översatt presenteras de på följande sätt:

Företaget vill vara:

…din globala partner för ”digital onboardning” och ID-verifiering.

Plattformen interagerar med lokala öppna register och är anpassad för olika nationella krav vilket gör att verifiering kan ske var som helst, när som helst – och direkt.

Från registrering till ID-verifiering

En kund registrerar sig på för att använda en finansiell service online. Detta företag har krav på KYC samt säkerhetssystem som säkerställer att det alltid är rätt person som försöker logga in på tjänsten.

Företaget använder sig av tjänster från tredjepart för att underlätta användarvänlighet och öka säkerheten. Beroende på nivå av säkerhet som önskas kopplas olika tjänster på.

 • API

Med hjälp av API kan information hämtas från en mängd olika register. Det kan exempelvis vara register över bostadsadress. Genom att kontrollera detta via register blir det både säkrare och enklare än om personen själv ska ladda upp dokument så som adressregister eller fakturor.

 • ID-verifiering

Personen kan ta kort på sitt körkort, ID-kort eller pass och på detta sätt verifiera vem man är.

 • 2FA

Allt fler tjänster online använder sig av 2FA. Det betyder att två olika verifieringsmetoder måste användas för inloggning på en webbplats eller för att använda en specifik tjänst. Många gånger kan kunden själv välja vilka två som önskas. Utöver lösenord kan det exempelvis vara SMS-verifiering, Mail-verifiering eller QR-scanning med mobilen.

Detta är enbart en del av det utbud som erbjuds av företaget. Läs vidare på https://zignsec.com/

Assistansförmedling

En assistansförmedling är en organisation som ska hjälpa folk att hitta rätt personlig assistent. Förmedlingen har en personalpool med assistenter. När väl ansökan om assistans kommer in till förmedlingen så utförs en liten undersökning och assistansförmedlingen väljer ett antal assistenter som de tror skulle fungerar bra ihop med kunden. Efter att tillgänglighet har kontrollerats så påbörjas en intervjuprocess. Här matchas kunderna ihop med de olika assistenterna efter behov, krav och erfarenhet.

Viktigt att känna sig bekväm med sin assistansförmedling

Att välja en personlig assistent är inget enkelt val. Denna person kommer vara en stor del av kundens liv framöver. Kommer att hjälpa till med allt från fritidsaktiviteter och hushållssysslor till hygien. Det är därför det är väldigt viktigt att valet blir korrekt. Den personliga assistenten är till för att underlätta livet och göra det så bekvämt och normalt som möjligt. Hela syftet bakom personlig assistans är att alla ska kunna leva på lika villkor. Skulle det uppstå något som gör att kunden inte längre känner sig bekväm med sin personliga assistent så går det att kontakta förmedlingen och begära ett byte. Kunden har alltid rätt till att välja sina egna assistenter. Vid tillfällen går det även att byta till en helt annan assistansförmedling om så önskas.

Utvärdering av hemmet

Assistansförmedlingen kan behöva göra en utvärdering av hemmet. När det ansöks om personlig assistans så skickas det ut en biståndshandläggare till hemmet från kommunen för att utvärdera behoven. Eftersom hemmet blir den nya arbetsplatsen för den personliga assistenten så kan det vara så att det behövs göras några små förbättringar eller förändringar för att det ska underlätta arbetet men då också underlätta för kunden. Allt för att försöka uppnå så bra service som möjligt.

Det kan vara allt från att installera tvätt/ diskmaskiner, bygga ramp till rullstolsburna eller byta ut sängen så den blir höj och sänkbar till exempel. Dessa justeringar kan vara helt avgörande för att kunna ge den hjälp som krävs. Viktigt att komma ihåg att ta hela processen genom försäkringskassan. Eftersom tjänsterna inte är något som kunden ska betala själv. Har assistansen blivit beviljad så står försäkringskassan för hela kostnaden.