Det här kan du som boende förbereda inför ett stambyte

Ett stambyte är ett omfattande arbete. Din bostad kan påverkas under allt från några veckor, till månader. För att göra processen så smidig som möjligt finns det ett antal saker man kan göra för att underlätta arbetet. Till exempel åligger det på dig som boende att…:

 • … skydda dina ägodelar
 • … skapa fri passage
 • … rensa bland ägodelar och möbler

Skapa fri passage

Du som boende ansvarar för att det ska vara fri passage för montörerna när de kommer och ska börja arbeta med ett stambyte. Det innebär att du behöver rensa bland ägodelar, och kanske flytta på möbler, för att så ska ske. Skapar du inte fri passage tar arbetet längre tid – och de flesta vill nog att det ska så fort som möjligt.

Skydda dina ägodelar

Visserligen sätter entreprenören upp skyddsplast och dammslussar inför arbetet i bostaden, men ytterligare skydd önskas av många. Firman eller fastighetsägaren brukar tillhandahålla plats och skyddsmaterial för det. På så vis kan du känna dig trygg med att dina ägodelar inte påverkas – även om de inte ligger i något av de rum där arbeten ska ske. Föremål du är extra rädd om bör du placera skyddat i en del långt bort från där de arbetar – till exempel i en garderob i sovrummet.

Plast, papp och tejp

Entreprenören, som genomför stambyte, sätter alltså upp skydd i de rum som berörs av arbetet. Vanligtvis tillhandahålls du även plast, tejp och papp så att du till exempel kan skydda stora möbler du inte vill flytta – eller som är svåra att flytta, så som ett piano eller ett tungt kassaskåp.

För dig som har husdjur vid stambyte

Vissa djur är mycket känsliga för oljud och bullar. En del i förberedelserna kan således till exempel vara att göra det trevligt för djuret att vara i det tystaste rummet i lägenheten. Det kan också vara läge att avgränsa ett större område i lägenheten, så att det inte finns någon risk för att djuret springer in i rummen när det utförs arbeten där.

Det finns inga praktiska hinder från entreprenörens sida för att till exempel en hund ska bo kvar under arbetet. Däremot är det viktigt att du som ägare tar ansvar för att djuret inte far illa. En god idé är att informera platschefen om ditt/dina djur. Eller flytta till annat boende under att stambyte genomförs.

En interim CTO kan vara rätt val för ditt företag

En Chief Technology Officer (CTO) har till uppgift att säkerställa att företagets affärsbehov tillgodoses i produkten genom användningen av bästa möjliga teknik. Detta kan låta som ren och skär gallimatias, så till att börja med kan det vara värt att bryta ner vad en person i denna befattning egentligen är och hur en sådan kan hjälpa ditt företag. För det finns faktiskt flera fördelar med att anställa en interimschef istället för att tillsätta en permanent CTO.

Därför kan en interim CTO vara ett bättre val än en permanent

Interim CTO är fortfarande en relativt ovanlig roll i affärsvärlden, men det blir allt vanligare att företag tillsätter sådana – i synnerhet uppstartsföretag. Och det finns goda skäl till detta, för en interimschef med fokus på tekniken kan bidra till att påskynda ett företags utveckling i positiv riktning och se till så att företaget når verklig framgång med sin teknik som grund.

Så om du överväger att anställa en permanent CTO bör du ha i åtanke att kompetenta sådan är en stor bristvara och samtidigt kostar en hel del pengar om du ändå skulle kunna knyta till dig en. Du kanske redan har en person i åtanke för befattningen och till och med har lyckats skaka fram pengar till dess lön? Sannolikheten är dock stor att verkligheten är en annan och att du snarare behöver övertyga dina investerare att finansiera anställningen – dessutom kanske du inte ens har påbörjat rekryteringsprocessen?

Det kan ta lång tid att hitta den rätta kandidaten som passar ditt företag som handen i handsken. Detta är någonting som de flesta investerare inte brukar se med blida ögon på, och att då anställa en interimschef IT & teknik kan vara den gyllene medelvägen.

Vad gör egentligen en interim CTO?

För att kunna anställa rätt interim CTO för jobbet behöver du ha en klar bild av vad personen ifråga ska arbeta med. Person ifråga bör ansvara för att säkerställa att företagets produkt är effektiv och redo att lanseras. Detta betyder dock att ansvarsområdena kan variera något, men i regel innefattar de aktiviteter som dessa:

 • Etablera processer för mjukvaruutveckling
 • Definiera mjukvaruarkitektur och databasdesign
 • Ansvara för rekryteringen av de första tekniska medarbetarna
 • Hjälpa till att anställa ytterligare medarbetare, inklusive en permanent CTO
 • Överse det dagliga arbetet i ett uppstartsföretag

Vanliga frågor och svar om webbutveckling

Intresserar du dig för programmering och teknik? Har du en problemlösande förmåga, är noggrann och gillar att spendera mycket tid framför dator och internet? Då kanske webbutvecklare är ett yrke för dig, då just webbutveckling mer eller mindre kräver alla ovan nämnda egenskaper. Här kan du läsa några vanliga frågor och svar kring yrket.

Vad gör egentligen en webbutvecklare?

Den som jobbar med webbutveckling arbetar med att utveckla och ta fram olika tjänster och produkter för webben. Du kan vara en del i att bygga upp helt nya webbplatser, e-handelsplatser och appar. Man arbetar främst med programmering och kodning – något som kräver en skarp hjärna och stora kunskaper inom området. Kort och gott kan man säga att man utvecklar webben – vilket också namnet antyder.

Måste man ha utbildning?

Ja, och nej. För att få jobb som webbutvecklare kan man vara helt självlärd – men då gäller det förstås att man är väldigt duktig på det man gör. En del arbetsgivare föredrar att man har någon form av utbildning, men inte alla. Idag finns många verksamma inom yrket som inte har någon utbildning men det kan vara en tuff väg att gå.

För dig som vill utbilda dig inom området finns många typer av utbildningar och kurser – både via privata utbildare och högskolor.

Vilka personliga egenskaper bör man ha?

Som tidigare nämnt finns många fördelaktiga egenskaper för att lyckas inom detta yrke. Att vara tekniskt lagd (och intresserad) är nästan en förutsättning, då det är ett tekniskt yrke. Att ha förmågan att lösa problem och att samarbeta med andra är också bra. Fler personliga egenskaper som gör att du kan passa för yrket är:

 • Du är nyfiken och noggrann
 • Du har ett stort tålamod
 • Du är lyhörd och bra på att kommunicera

Jobba med/som webbutveckling/webbutvecklare – vad tjänar man?

En av dom vanligaste frågorna som rör webbutveckling/webbutvecklare är hur mycket man tjänar. Precis som inom dom flesta yrken kan lönen skilja sig från person till person, då både erfarenhet och kunskaper kan vara avgörande.

Hur vida man är självlärd eller utbildad kan också påverka lönen, samt om man driver eget företag eller är anställd av en arbetsgivare. Enligt statistik kan man dock se att den som är verksam inom yrket har en genomsnittlig lön på ca 43 000 kronor i månaden.

Moderator – tjänst hos Pelle Thörnberg Media

Pelle Thörnberg har en lång karriär inom media, som började redan på 70-talet. Idag driver han sitt eget företag, Pelle Thörnberg Media, där han bland annat erbjuder sig att agera moderator vid olika typer av möten, evenemang och andra sammankomster. Men vad gör egentligen en sådan och vem är egentligen denne Pelle? Det kan du läsa mer om här.

Vad är en Moderator?

Enkelt förklarat kan man säga att en moderator är en slags debattledare, eller programledare, under olika typer av sammankomster. Det är moderatorns uppgift att hålla en debatt vid liv men ändå under kontroll. Denne är förberedd och påläst kring det aktuella mötet/ämnet, ställer följdfrågor och involverar publiken/deltagarna i mötet. En kunnig moderator kan i många fall vara skillnaden mellan ett bra och mindre bra möte.

Man kan också säga att en moderator fungerar som en slags medlare mellan arrangören och deltagarna – den länk eller det verktyg som ser till att uppmärksamhet och intresse hos dom som deltar finns redan från öppningsorden av mötet eller konferensen, och till dess att dom sista orden är sagda och det är dags att avsluta dagen.

Erfarenhet och referenser

Pelle Thörnbergs mediekarriär började som tidigare nämnt på 70-talet, då kan gjorde debut som journalist på dagstidningen Sydöstran. Därefter har han bland annat arbetat på Sveriges Radio, SVT och inom kvällstidningsbranschen. Under TV-åren arbetade han mycket med nyhetsprogram, så som Rapport och Aktuellt, både som programledare och producent.

Under 90-talet började han utnyttja sina erfarenheter som han samlat på sig under åren, för att lära andra människor att ”handskas” med journalister på ett bra och avslappnat sätt. Han har även skrivit boken ”Retorik i mötet med media” och driver alltså idag det egna företaget Pelle Thörnberg media, där han bland annat erbjuder tjänsten som moderator men också tjänster inom medieträning och föreläsning

På hemsidan finns referenser från olika uppdrag från bland annat:

 • Advokatsamfundet
 • Ale kommun
 • Hyresgästföreningen
 • Regionförbundet Södra Småland

Boka Pelle Thörnberg

Behöver du och ditt företag en kunnig debattledare/moderator till nästa stora möte och funderar på att boka in just Pelle finns kontaktuppgifter att hitta på hans hemsida. Företagets adress finns i Stockholm men det finns tillgång till både e-postadress och telefonnummer på hemsidan, samt mer information om företaget för dig som vill läsa mer om tjänster, referenser och annat.

Varför spara i räntefonder?

En räntefond är en fond som placerar kapital i räntebärande värdepapper. Två exempel på sådana är statsobligationer och statsskuldväxlar. Detta tillgångsslag anses i regel har en lägre risk jämfört med aktiefonder och blandfonder. Så varför spara i räntefonder – vad är den stora tjusningen med denna typ av fond?

Varför spara i räntefonder istället för i andra tillgångsslag?

Internationellt sett har räntefonder ofta en fast ränta medan svenska fonder istället har en rörlig sådan. Detta gör det särskilt lukrativt att spara i en räntefond i ett högränteklimat. Av denna anledning har många svenska sparare valt att spara i just räntefonder istället för i andra tillgångsslag. Med det sagt går det naturligtvis att kombinera sådana fonder i en portfölj som även innehåller andra fondtyper eller till och med aktier.

Dessa är de viktigaste egenskaperna att vara uppmärksam på när du sparar i räntefonder:

En räntefond är, sett ur ett svenskt perspektiv, en fond som investerar i finansiella instrument som ger en rörlig ränta. Fonden investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper vars ränta är rörlig och alltså fluktuerar över tid i takt med räntenivån på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångar som en räntefond investerar i kan inkludera såväl obligationer som statsskuldväxlar och lån som banker utfärdar till företag. Dessa lån paketeras ibland om och inkluderas i en fond som investerare kan spara i. Det är dock viktigt att vara medveten om att lånen ifråga kan medföra en viss risk.

En anledning till varför många sparar i räntefonder är att dessa fonder ger en avkastning i ett klimat med stigande räntor. Detta då de underliggande tillgångarna rör sig i takt med de stigande räntorna. Du som investerare behöver därför väga riskerna med att investera i fonden mot den potentiella avkastningen på fondens innehav.

Risken med räntefonder

Räntefonder anses vara en säkrare investering jämfört med många tillgångsslag. Med det sagt är en sådan placering inte att betrakta som helt riskfri. Den största risken med fonder av detta slag är nämligen att de underliggande innehaven inkluderar företagsobligationer som närmast kan liknas vid skräp, eller att fonden har placerat kapital i riskfyllda lån av andra slag. Därför bör du försöka sätta dig in i fondens underliggande innehav innan du gör din investering.

Fakta om outsourcing av kundtjänst

Vilka tjänster kan bokas vid outsourcing av kundtjänst?
Vilka är fördelarna?
Kan det ske med delar av verksamheten?

Tjänster vid outsourcing av kundtjänst

Samtliga tjänster som kan ske på distans, av extern part, kan läggas ut på outsourcing. Ett städbolag kan exempelvis lägga ut sin verksamhet inom bokning av tider, fakturafrågor och abonnemangsfrågor. Det är enkla och tydliga ämnen som ett externt företag kan ta hand om. Exempel på klassiska tjänster är exempelvis:

 • Lead-generering (skapa lead utifrån en kampanj)
 • Inkommande samtal (för att sedan koppla vidare till rätt avdelning)
 • Chat via hemsidan (erbjud snabbt svar på kundens frågor)
 • Abonnemangsfrågor (uppsägningar, förlängning osv)
 • Social media (uppdatera, övervaka och hantera)

Fördelar med outsourcing

Med outsourcing av hela, eller delar av, kundtjänst ges flera fördelar:

 1. Flexibel komplettering vid hög arbetsbelastning
  För många företag går behovet av bemanning i cykler. Ett klassiskt exempel är E-handlaren som behöver ha betydligt mer personal under julruschen och en bit in i januari. Outsourcing är ett smidigt och flexibelt sätt att komplettera med kompetens när så behövs. Kunden bestämmer själv när, och vilken omfattning, som det ska ske.
 2. Tillgång till kundtjänst – till låg kostnad
  För ett litet företag som vill erbjuda kundservice under kvällar och helger kan det bli extremt dyrt att ha en anställd som tar detta arbete. Arbetsinsatsen (några få samtal) är inte värt ekonomiska insatsen (en anställd).

Vid outsourcing under dessa tider kan det aktuella företaget kombinera kundtjänst åt flera olika kunder – men under samma personal. När ett samtal kommer in kan personalen se vilket företag det gäller och därmed hjälpa utifrån detta företags regler och villkor. På detta sätt kan en enda person agera kundtjänst åt flera företag på samma gång. Det i sin tur innebär en betydligt lägre kostnad för företaget än om en egen anställd hade behövt genomföra jobbet.

Outsourca hela eller delar av kundtjänst?

Det vanligaste är att företag väljer outsourcing som ett komplement. Detta vid stora orderingångar, behov av andra språk eller för att avlasta den egna personalen. På detta sätt har de fortfarande huvudansvaret och tar hand om de svårare frågorna som uppstår. Men det finns även företag som väljer att lägga ut hela sin kundtjänst på outsourcing. Det kräver däremot en högre kompetens och flexibilitet hos det företag som tar över uppgiften.

Vad gör ett assistansföretag?

För några år sedan förändrades personlig assistans i Sverige. Tidigare var det i regel kommunerna som ansvarade för assistansen men sedan ett par år tillbaka finns många privata assistansföretag i branschen. Av dom drygt 14 000 assistansberättigade som finns i Sverige idag är detta dessutom det vanligaste alternativet vid val av vem som ska verkställa ens insatser. I texten nedan kan du läsa mer om vad ett assistansföretag är och gör.

Assistansföretag – ett exempel

I Sverige finns idag någonstans mellan 200–250 privata assistansföretag och alla arbetar mer eller mindre på olika sätt. Det finns många saker som kan skilja dom olika aktörerna åt men det finns dock en gemensam nämnare och det är att företagen ansvarar för att verkställa sina brukares insatser. Med det kommer även en rad andra uppgifter med att sköta administrativa uppgifter och mycket annat.

För att få en bild av vad ett assistansföretag gör kommer här ett exempel:

 • Rekrytera personal – Utan sin personal är ett assistansföretag ingenting. Personalen som arbetar ute hos brukarna kallas för personliga assistenter och det är vanligt att varje brukare har ett arbetslag om flera personer. Ju fler brukare företaget har, desto mer personal behövs. Här ingår ordinarie personal och vikarier, som kan behövas både när någon är sjuk men också under somrar och semestrar.
 • Arbetsleda personal – APT, medarbetarsamtal, lönesamtal och annat som har med arbetsledning att göra finns även i assistansbranschen. Arbetsledning behövs också för att assistenterna ska ha någon att bolla tankar, frågor och funderingar med och är därmed en viktig del av arbetet.
 • Utbilda personal – Alla assistansföretag erbjuder inte utbildningar till sina anställda men det finns många som gör det. Det kan vara alltifrån hjärt-, och lungräddning till passande föreläsningar som gör att dom anställda får en chans att samla på sig nya och passande kunskaper.
 • Administrativa uppgifter – Hos ett assistansföretag finns många administrativa arbetsuppgifter och många av dom är dessutom väldigt omfattande. Att lägga individuella scheman och rapportera tid är två av dessa och att betala ut löner en annan. Det är många delar som krävs för att ett assistansbolag ska fungera.
 • Juridik – En del företag har egna jurister som kan hjälpa brukarna i olika juridiska frågor. Det finns också många som inte har egna jurister, men som ändå kan hjälpa till med att till exempel ansöka om assistans eller överklaga beslut.

Stambyte av tappvatten och/eller spillvatten?

Stambyte eller relining? Tappvatten eller spillvatten? Vad är skillnaderna?

Vad är tappvatten?

Tappvatten är det vatten som kan ”tappas upp”. Med andra ord det vatten som rinner från kranarna i en lägenhet. Det kan exempelvis vara från kökskranen och badkarskranen men även vid tvättställ och tvättmaskin. Kortfattat så är det vatten som ”går in” i en lägenhet och som lägenhetsinnehavaren kan ta del av.

Vad är spillvatten?

Spillvatten är det vatten som förs ut från en lägenhet via avloppet. Det är därför som det ofta kallas för avloppsvatten. Det kommer därmed från toalett, diskmaskin, diskhoar och badkar. Eftersom tappvatten är rent vatten som ska in och spillvatten är smutsigt vatten som ska ut kan dessa av förklarliga skäl inte ledas i samma ledningar. Alla fastigheter har därmed ledningar både stammar för tappvatten och spillvatten.

Vad är stambyte?

Stambyte för tappvatten och spillvatten innebär att samtliga stamledningar byts ut i en fastighet. Det är mycket stor renovering som kan hålla på i 4 – 6 veckor. Under en del av denna tid kommer inte avloppet var tillgängligt vilket innebär att tillfälliga toaletter och duschar behöver ordnas inom området.

Vad är relining?

Relining innebär att befintliga stamledningar renoveras invändigt. Det sker, lite förenklat, genom att en inre strumpa pressas fast på insidan av ledningarna. På detta sätt skapas ett inre rör och ledningarna kan användas under betydligt längre tid än annars.

 • Stambyte – Byte av alla ledningar
 • Relining- Renovering av alla ledningar

Kan stambyte ske av bara tappvatten?

Relining kan ske av antingen tappvatten eller spillvatten. Detta utifrån att något ingrepp inte behöver ske i väggar och golv. Allt arbete sker från de anslutningar som finns tillgängliga. När stambyte ska ske behöver badrum och tvättstugor rivas ut så att samtliga ledningar kan bytas. Det är alltså ett mycket stort ingrepp. Att i detta fall enbart byta ut ledningar för tappvatten är knappast långsiktigt. Den stora kostnaden uppstår på grund av rivning och uppbyggning av väggar och golv vilket ändå måste genomföras.

Vid ett stambyte bör alltså så många stammar bytas som möjligt. Risken är annars att ett ytterligare stort renoveringsprojekt behöver genomföras inom en snar framtid. Ännu en gång behöver väggar och golv rivas upp vilket skapar en stor ekonomisk kostnad. Om relining, stambyte eller partiellt stambyte bör göras kan däremot inte avgöras förrän en besiktning skett av de gällande ledningarna.

3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

Utveckling av nya produkter är något som är viktigt för alla företag. Men det är en lång process  innan man har en färdig produkt; produkten ska först ritas ner som en skiss och dess funktioner och material ska specificeras. Innan produkten sätts i produktion för att säljas till kunder, kan det vara till stor nytta att se en fysiskt imitation av produkten. En 3D-modell möjliggör just detta, då det ger en tredimensionell version av den produkt som ska skapas. Detta är en relativt komplicerad process som kräver både kunskap och avancerad programvara. 

Vad är 3D-modellering?

Ordet 3D i 3D-modellering står för tredimensionell, vilket innebär att en sådan modell kan ses i tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Modellen skapas på datorn, och är endast en virtuell modell av den produkt eller sak som skapats. Men med goda kunskaper i produktionen kan en 3D-modell vara väldigt verklighetstrogen. Skapandeprocessen ser olika ut beroende på vilket underlag som ges för modellen, men ofta ser proffsen till att skapa precis det som kunden önskar. Man utgår från bilder, skisser eller idéer och därefter skapas en modell i olika program för 3D-modeller. Några utav de vanligaste föremålen för 3D-modeller är:

 1. Lägenheter med alla dess rum, där olika möbler kan sättas in i virtuella rum med en virtuell bakgrund
 2. Möbler, som kan placeras i en omgivning som är tilltalande 
 3. Övriga produkter, som kan framhävas genom en häftig bakgrund till exempel

Användningsområden för 3D-modellering

Gränserna för vad 3D-modellering kan användas till är få. Kunderna i branschen varierar från arkitekter, byggare, marknadsförare och människor inom spelbranschen. Oavsett vilken produkt det är går det bra att skapa en realistisk visualisering. För kunderna är detta mycket fördelaktigt av många anledningar. Modellen kan användas internt, för att ge insikter i utvecklingsfasen av en produkt. Genom att se produkten i olika miljöer och visualiserad kan man lättare upptäcka sådant som man vill förfina. Framförallt kan modellen användas extern i marknadsföringen av produkten. Med en visualisering framhävs produkten och blir därmed mer tilltalande för kunder. 

Tekniska keramer hos Fridman

Hos Fridman har du möjlighet att få hjälp med ett stort urval av mekaniska komponenter. Dessa tas naturligtvis fram efter behov och önskemål och produkterna utgår från dina ritningar och specifikationer. Eftersom Fridman.com samarbetar med en rad olika leverantörer är det enkelt att hitta rätt lösning, oavsett projekt. Du kan beställa allt från tekniska keramer och svarvade, frästa keramer till fjädrande och stansade delar.

Fridman har stor erfarenhet av tekniska keramer och har varit verksamma i branschen sedan 1927. De grundades i Karlstad och finns än idag kvar just här. Hit vänder sig företag som har svårt att hitta exakt de komponenter de saknar. Eftersom Fridman utvecklar komponenter efter behov finns det en stor flexibilitet och många möjligheter.

Vad kan Fridman hjälpa dig med?

Keramiska produkter används inom en rad olika branscher, från detaljhandeln till industrier. Några kategorier av keramiska produkter innefattar bland annat:

 • Laboratoriumutrustning för höga temperaturer
 • Oxidkeramer
 • SPS – Sparks Plasma Sintering
 • Keramiska material och specialanpassade keramer

För laboratorium är kraven på utrustningen extremt hög. Detta eftersom miljön i ett laboratorium är mycket speciell. När man utför tester är det av högsta vikt att utrustningen man använder är resistent, tålig och som ger jämn kvalitet. Tekniska keramer för laboratorium kan bland annat handla om cylindriska deglar, lock, tråg och skepp.

Oxidkeramer är en annan produktkategori med ett stort och varierat användningsområde. Vad som utmärker just oxidkeramer är materialets starka och mångsidiga egenskaper. För komponenter som utsätts för extremt slitage behövs ofta just oxidkeramer. Några exempel på användningsområden är bland annat komponenter med högt slitage inom industrin, olje- och gasindustri, för industrier där man använder högvakuum samt inom flyg- och rymdindustrin.

Fridman tar fram de komponenter ni behöver

Inom olika typer av industrier är kravet på säkerhet, slitstyrka och livslängd hög. Fridman har möjlighet att ta fram helt specialanpassade komponenter inom en rad olika industrier och för många olika ändamål. Vill du veta mer om deras olika produkter och sammanställningar av material? Du kan enkelt beställa hem en egen broschyr. De erbjuder flera typer av broschyrer, bland annat för information om Nanoker tekniska keramer, Myonic miniatyr- och precisionskullager samt Knoepfel precisionsbearbetning av större komponenter.