Moderator – tjänst hos Pelle Thörnberg Media

Pelle Thörnberg har en lång karriär inom media, som började redan på 70-talet. Idag driver han sitt eget företag, Pelle Thörnberg Media, där han bland annat erbjuder sig att agera moderator vid olika typer av möten, evenemang och andra sammankomster. Men vad gör egentligen en sådan och vem är egentligen denne Pelle? Det kan du läsa mer om här.

Vad är en Moderator?

Enkelt förklarat kan man säga att en moderator är en slags debattledare, eller programledare, under olika typer av sammankomster. Det är moderatorns uppgift att hålla en debatt vid liv men ändå under kontroll. Denne är förberedd och påläst kring det aktuella mötet/ämnet, ställer följdfrågor och involverar publiken/deltagarna i mötet. En kunnig moderator kan i många fall vara skillnaden mellan ett bra och mindre bra möte.

Man kan också säga att en moderator fungerar som en slags medlare mellan arrangören och deltagarna – den länk eller det verktyg som ser till att uppmärksamhet och intresse hos dom som deltar finns redan från öppningsorden av mötet eller konferensen, och till dess att dom sista orden är sagda och det är dags att avsluta dagen.

Erfarenhet och referenser

Pelle Thörnbergs mediekarriär började som tidigare nämnt på 70-talet, då kan gjorde debut som journalist på dagstidningen Sydöstran. Därefter har han bland annat arbetat på Sveriges Radio, SVT och inom kvällstidningsbranschen. Under TV-åren arbetade han mycket med nyhetsprogram, så som Rapport och Aktuellt, både som programledare och producent.

Under 90-talet började han utnyttja sina erfarenheter som han samlat på sig under åren, för att lära andra människor att ”handskas” med journalister på ett bra och avslappnat sätt. Han har även skrivit boken ”Retorik i mötet med media” och driver alltså idag det egna företaget Pelle Thörnberg media, där han bland annat erbjuder tjänsten som moderator men också tjänster inom medieträning och föreläsning

På hemsidan finns referenser från olika uppdrag från bland annat:

  • Advokatsamfundet
  • Ale kommun
  • Hyresgästföreningen
  • Regionförbundet Södra Småland

Boka Pelle Thörnberg

Behöver du och ditt företag en kunnig debattledare/moderator till nästa stora möte och funderar på att boka in just Pelle finns kontaktuppgifter att hitta på hans hemsida. Företagets adress finns i Stockholm men det finns tillgång till både e-postadress och telefonnummer på hemsidan, samt mer information om företaget för dig som vill läsa mer om tjänster, referenser och annat.