En interim CTO kan vara rätt val för ditt företag

En Chief Technology Officer (CTO) har till uppgift att säkerställa att företagets affärsbehov tillgodoses i produkten genom användningen av bästa möjliga teknik. Detta kan låta som ren och skär gallimatias, så till att börja med kan det vara värt att bryta ner vad en person i denna befattning egentligen är och hur en sådan kan hjälpa ditt företag. För det finns faktiskt flera fördelar med att anställa en interimschef istället för att tillsätta en permanent CTO.

Därför kan en interim CTO vara ett bättre val än en permanent

Interim CTO är fortfarande en relativt ovanlig roll i affärsvärlden, men det blir allt vanligare att företag tillsätter sådana – i synnerhet uppstartsföretag. Och det finns goda skäl till detta, för en interimschef med fokus på tekniken kan bidra till att påskynda ett företags utveckling i positiv riktning och se till så att företaget når verklig framgång med sin teknik som grund.

Så om du överväger att anställa en permanent CTO bör du ha i åtanke att kompetenta sådan är en stor bristvara och samtidigt kostar en hel del pengar om du ändå skulle kunna knyta till dig en. Du kanske redan har en person i åtanke för befattningen och till och med har lyckats skaka fram pengar till dess lön? Sannolikheten är dock stor att verkligheten är en annan och att du snarare behöver övertyga dina investerare att finansiera anställningen – dessutom kanske du inte ens har påbörjat rekryteringsprocessen?

Det kan ta lång tid att hitta den rätta kandidaten som passar ditt företag som handen i handsken. Detta är någonting som de flesta investerare inte brukar se med blida ögon på, och att då anställa en interimschef IT & teknik kan vara den gyllene medelvägen.

Vad gör egentligen en interim CTO?

För att kunna anställa rätt interim CTO för jobbet behöver du ha en klar bild av vad personen ifråga ska arbeta med. Person ifråga bör ansvara för att säkerställa att företagets produkt är effektiv och redo att lanseras. Detta betyder dock att ansvarsområdena kan variera något, men i regel innefattar de aktiviteter som dessa:

  • Etablera processer för mjukvaruutveckling
  • Definiera mjukvaruarkitektur och databasdesign
  • Ansvara för rekryteringen av de första tekniska medarbetarna
  • Hjälpa till att anställa ytterligare medarbetare, inklusive en permanent CTO
  • Överse det dagliga arbetet i ett uppstartsföretag