Varför spara i räntefonder?

En räntefond är en fond som placerar kapital i räntebärande värdepapper. Två exempel på sådana är statsobligationer och statsskuldväxlar. Detta tillgångsslag anses i regel har en lägre risk jämfört med aktiefonder och blandfonder. Så varför spara i räntefonder – vad är den stora tjusningen med denna typ av fond?

Varför spara i räntefonder istället för i andra tillgångsslag?

Internationellt sett har räntefonder ofta en fast ränta medan svenska fonder istället har en rörlig sådan. Detta gör det särskilt lukrativt att spara i en räntefond i ett högränteklimat. Av denna anledning har många svenska sparare valt att spara i just räntefonder istället för i andra tillgångsslag. Med det sagt går det naturligtvis att kombinera sådana fonder i en portfölj som även innehåller andra fondtyper eller till och med aktier.

Dessa är de viktigaste egenskaperna att vara uppmärksam på när du sparar i räntefonder:

En räntefond är, sett ur ett svenskt perspektiv, en fond som investerar i finansiella instrument som ger en rörlig ränta. Fonden investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper vars ränta är rörlig och alltså fluktuerar över tid i takt med räntenivån på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångar som en räntefond investerar i kan inkludera såväl obligationer som statsskuldväxlar och lån som banker utfärdar till företag. Dessa lån paketeras ibland om och inkluderas i en fond som investerare kan spara i. Det är dock viktigt att vara medveten om att lånen ifråga kan medföra en viss risk.

En anledning till varför många sparar i räntefonder är att dessa fonder ger en avkastning i ett klimat med stigande räntor. Detta då de underliggande tillgångarna rör sig i takt med de stigande räntorna. Du som investerare behöver därför väga riskerna med att investera i fonden mot den potentiella avkastningen på fondens innehav.

Risken med räntefonder

Räntefonder anses vara en säkrare investering jämfört med många tillgångsslag. Med det sagt är en sådan placering inte att betrakta som helt riskfri. Den största risken med fonder av detta slag är nämligen att de underliggande innehaven inkluderar företagsobligationer som närmast kan liknas vid skräp, eller att fonden har placerat kapital i riskfyllda lån av andra slag. Därför bör du försöka sätta dig in i fondens underliggande innehav innan du gör din investering.

Vilka PPM-fonder ska jag välja?

Vilka PPM-fonder ska jag välja?

Det är med ett visst mått av ångest som de flesta pensionssparare öppnar sina orange kuvert framåt vårkanten. Att du som pensionssparare har möjligheten att välja hur dina premiepensionsspengar ska placeras, innebär att du har stor möjlighet att påverka värdeutvecklingen på ditt PPM-konto. Idag finns det drygt 840 valbara fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det stora urvalet av fonder gör att många sparare tycker det är svårt att välja. Upp till fem olika fonder kan du välja, men vilka fonder är bra och vilka är inte fullt lika bra?

Professionell PPM-förvaltning

Då många pensionssparare upplever att det är svårt eller jobbigt att välja bland de cirka 840 PPM-fonder som finns att tillgå, har allt fler börjat anlita sig av externa förvaltare. Advisor är en fondförvaltare som erbjuder sina kunder tjänster inom PPM-förvaltning. Om du likt många andra svenska pensionssparare känner osäkerhet kring dina val av PPM-fonder, eller kanske inte har gjort något val överhuvudtaget, kan du med fördel anlita en professionell förvaltare.

Medan den genomsnittliga pensionsspararens PPM-konto har haft en årlig avkastning på 7 procent sedan år 2000, har Advisor PPM under samma tidsperiod åstadkommit en årlig avkastning på i genomsnitt 10 procent. Denna differens på 3 procent gör stor skillnad i det långa loppet. Du som har ett antal år kvar tills du ska gå i pension kan därför tjäna en hel del på att anlita en professionell PPM-förvaltare.

Bästa fonderna 2017

Under 2016 och även under våren 2017 har till exempel Rysslandsfonderna gått bra, medan bioteknikfonderna har gått sämre. Även om den historiska värdeutvecklingen inte säger särskilt mycket om fondernas framtida tillväxt, föredrar vissa att välja fonder som har haft en positiv värdeutveckling under en längre tid. På samma sätt undviker många sparare att placera sina PPM-pengar i de fonder som över tid har haft en negativ värdeutveckling. Därför har vi här valt att titta på de fondkategorier som har gått bäst och sämst under årets inledning:

2017 års bästa fondkategorier

  • Ädelmetaller (40%)
  • Ryssland (32%)
  • Brasilien (32%)
  • Räntefonder Asien (22%)
  • Onoterat (14%)

2017 års sämsta fondkategorier

  • Fastigheter (-2%)
  • Storbritannien (-3%)
  • Italien (-4%)
  • Globala obligationer (-5%)
  • Bioteknik (-6%)