Förkortningar inom LEI

LEI-kod är den kod som identifierar en juridisk person vid värdepappershandel. Förkortningen står för Legal Entity Identifier. LEI-kod består av 20 tecken vilka både identifierar vilken LOU som gett ut koden samt vilken juridisk person som är kopplad till koden.

Varje år behöver LEI-koder förnyas. Däremot går det att köpa flerårsavtal vilket innebär att LOU genomför dessa uppdateringar en gång per år under denna tid.

En LEI-kod är strikt knuten till en specifik juridisk person. Det går därmed inte att byta kod eller avaktivera den så att den inte längre finns med i registret. Däremot går det att välja att inte förnya sin kod vilket innebär att värdepappershandel inte får ske. Så fort man väljer att återigen betala för sin LEI-kod kommer exakt samma kod användas som tidigare.

LEI-kod infördes för att skapa en bättre överblick på den globala finansmarknaden och spåra transaktioner mellan olika aktörer. Detta har redan använts under ett flertal år inom vissa andra marknaden men har breddats till att gälla fler marknaden och aktörer.

LOU

LOU står för ”Local operative unit” som på svenska blir lokal operativ enhet. En LOU är därmed en enskild organisation som har rätten att ge ut LEI-koder samt förnya dessa. De jobbar mot registreringsagenter som genomför ansökningarna till dessa koder. På GLEIF.org går det att se en komplett lista på alla giltiga LOU. Det är därmed enbart dessa som har rätten att genomföra denna service.

GLEIF

GLEIF är den internationella organisation som har huvudansvaret över administration och övervakning på LEI-koder. De har även ansvaret att kontrollera de utgivare som finns. Dess huvudkontor är beläget i Schweiz och mer information om GLEF kan hittas på Gleif.com.

Mer fakta:

Mer fakta kring LEI kan hittas på Bolagsverkets hemsida. Ett stort antal frågor och svar hittas även på Finansinspektionens webbplats, du hittar även en hel del intressant genom att klicka vidare här. Företag som erbjuder handel med värdepapper är generellt även mycket insatta i vad som krävs gällande LEI-koder och vad man som företag bör tänka på. Kontakta den bank eller det företag där värdepappershandeln sker idag och fråga om osäkerhet finns kring koderna. Det finns även ett flertal LOU i Sverige som kan ge svar på allmänna frågor inom ämnet.

Tre räntor som påverkar ditt bolån

Tre räntor som påverkar ditt bolån

När du tecknar ett bolån tar banken hänsyn till både deras egen kostnad för att låna upp pengar samt din kreditvärdighet för att avgöra vilken ränta som de ska erbjuda. Generellt är det lönsamt att jämföra räntor hos flera banker innan lånet tecknas. Men det gäller det även att man förstår de olika räntornas betydelse.

Listränta

De räntor som bankerna presenterar på dess hemsidor är listräntan. Det är den högsta räntan som en bolånekund kan få om ett bolån tecknas hos banken. Att jämföra listräntor för att hitta den lägsta bolåneräntan är däremot fel väg att gå. Denna ränta är nämligen före eventuella rabatter är bortdragna. Då bankerna har olika stora rabatter de kan ge och att det varierar vad som krävs för att få dessa rabatter säger inte listräntan mycket – utöver att vara bankens högsta ränta.

Reporäntan

Reporäntan är den ränta som Riksbanken använder när de lånar ut pengar till banker. Därmed påverkar reporäntan bankens kostnad för att låna upp pengar till de lån som de i sin tur lånar ut. Skulle Riksbanken bestämma sig för att höja räntan brukar de flesta banker följa efter och höja utlåningsräntan mot sina kunder. Detta för att bibehålla samma förtjänst på de bolån som lånas ut.

Snittränta

Snittränta presenteras av alla banker som ger bolån. I korthet är det en genomsnittlig boränta som är uträknad på de bolån de gett under en månad. Att jämföra dessa räntor blir mer rättvist än att jämföra listräntor. Detta eftersom denna jämförelse visar vad bankerna verkligen lånar ut pengar till för räntenivå – inte vad de annonserar om på hemsidan.

Oftast individuell ränta

Även om det går att titta på olika räntor för att skapa sig en bild av vilka banker som är billigast så är det omöjligt att avgöra detta innan en låneansökan skickas in. Orsaken är helt enkelt att de allra flesta kreditgivare använder individuell ränta vilken räknas genom flera olika faktorer.

Det är därmed enbart om banken har samma räntesats till samtliga låntagare som man kan jämföra räntor från flera banker utan att göra ansökan. Men regeln är att individuella räntenivåer används vilket gör det mycket svårt att jämföra nivåerna utan att först genomföra en låneansökan.

Hjälp av bilbärgare i Stockholm

Varje dag rullar tusentals bilar på Svenska vägar. Det är dock inte alltid färden blir på det sätt man tänkt. Ett motorfel, ett trasigt däck, tomt batteri eller annat problem kan grusa planerna för dagen. I de fall man har avtal med bärgningsfirma kan man ofta snabbt få den hjälp man behöver för att ta sig till närmaste verkstad. Saknar man denna typ av försäkring kan man ha svårare att få hjälp omgående. Naturligtvis finns det en viktig faktor när det gäller tid för att invänta bärgningsfordon. Nämligen var man befinner sig. Är man långt ute på landet kan det vara svårt att få tag i en bärgare. Samtidigt är efterfrågan mindre. I storstäder går det generellt snabbare att hitta rätt.

Det finns ett flertal bilbärgare i Stockholm som kan rycka ut med kort framförhållning. Detta underlättar för alla trafikanter då en strandad bil kan medföra väsentliga köer och låga hastigheter. För den som står på vägrenen och inväntar undsättning kan det också föreligga stor risk för personskada. Att snabbt få kontakt med bärgningsfirma är därför prioriterat för alla inblandade.

Detta är en av de bilbärgare i Stockholm som kan hjälpa till vid bilproblem. Förutom att bärga trasiga bilar kan de även erbjuda andra tjänster förknippade med bilanvändningen.

Inte bara bilbärgare

Det är inte bara bilbärgning man får hjälp med när man tar kontakt med bilbärgare i Stockholm. För den som kör bil finns det betydligt fler situationer som kan inträffa där man behöver hjälp. Om man har låst in sina nycklar i fordonet kan en bärgare bistå med hjälp att komma in i bilen. Har batteriet tagit slut kan man även få starthjälp i den mån man behöver. Ytterligare tjänster som kan utföras av bilbärgare är att transportera bilar till utställning, garage, verkstäder eller från en plats till en annan. De bärgningsbilar som är i bruk har alla förutsättningar för att kunna hantera även större uppdrag där traditionell bogsering inte går att utföra. Om större fordon kört av vägen kan det behövas en bärgningsbil för att orka dra upp bilen på vägen igen. Detta är vardag för de flesta som jobba med bilbärgning i Stockholm eller på andra orter.

Att ha telefonnummer till en bilbärgare tillgängligt i bilen är ofta att rekommendera. På så vis vet man vart man skall ringa om någonting skulle hända.

Många konsekvenser av nedskräpning

Det är ingen nyhet att nedskräpning i naturen påverkar naturen negativt, så att papperskorgar för utemiljö bidrar till minskad nedskräpning är en stor vinst. Papperskorgar syns i parker, på gator och torg och på andra ställen i utomhusmiljöer och det finns många orsaker till varför befolkningen bör bli bättre på att använda dessa istället för att slänga skräp i naturen.

Skadar djur och natur

En av de stora konsekvenserna som kommer till följd av nedskräpningen är skadan det orsakar på djur och natur. Plast är den största boven för djuren, framförallt de som lever i vatten. Risken är stor att de trasslar in sig och fastnar ordentligt eller i värsta fall äter den och dör. I haven finns mängder av plast som flyter runt som en följd av att människor slängt det ute i naturen, istället för i en papperskorg eller vid sopsorteringen. 
Här finns papperskorgar för utemiljö från citypro.

Ond spiral

Nedskräpade platser kan lätt uppfattas som otrygga platser. Om en plats redan är nedskräpad tänker många att det inte gör något om de fortsätter. En skräpig plats blir, enligt flertalet studier, i sin tur utsatt för klotter och skadegörelser av olika slag. Människor tappar respekt för platsen och den onda spiralen har satts igång. På platser där det ofta förkommer nedskräpning behöver man se över åtgärder, så som att utsöka antalet och tillgängligheten av papperskorgar för utomhusmiljö. Att städa upp och vända den onda spiralen till något positivt kan vara tidskrävande och det krävs att alla hjälps åt för att skapa ett trevligare samhälle.

Höga kostnader

Förutom nedskräpningens påverkan på både människan, djuren och naturen så kostar det dessutom samhället stora pengar. Insatserna för att städa kräver både tid och resurser. Mycket av det som slängs i naturen, till exempelvis plast och flaskor, bör återvinnas och återanvändas och även där skulle det kunna finnas en hel del pengar att spara.

Papperskorgar för utemiljö kan man redan se runt om i landet och har gjort under en lång tid man kanske behöver de bli fler. Alla kan bidra till en mindre nedskräpad miljö genom att ta med sig sitt eget skräp, samt att bidra till en bättre omgivning genom att plocka upp om man ser något ligga på marken. Man ska aldrig lämna kvar skräp i naturen, oavsett om det är ute på gatan eller långt inne i skogen.

Målare i Norrköping

Målare i Norrköping

Bor du i Norrköping och behöver hjälp med någon form av målning? I Norrköping kan du hitta många skickliga målerifirmor som utför allt från invändig målning till möbelmålning och fasadmålning. Det är skönt att leja bort den här sortens jobb då de kan verka enkla men i verkligheten kräver otroligt mycket tid och tålamod. En professionell firma har erfarenheten och arbetar rutinerat. När du dessutom kan använda rot-avdraget blir det inte särskilt dyrt. Du får jämföra det med den tid det kommer att ta dig själv att utföra samma jobb. Fasadmålningen är något de flesta villaägare bävar inför, och med rätta. Det är ett extremt tidskrävande jobb som tar flera veckor. Dessutom behövs det många verktyg som du kanske inte vanligtvis har hemma, som byggnadsställningar.

Enkelt sätt att göra om

Till skillnad från tapetsering är det något enklare att måla om hemma. Ofta är det även billigare än att köpa in tapeter. En ommålning kan skapa oväntat stor förändring. Föreställ dig själv ett rum som tidigare varit vitt från tak till golv, om du skulle måla väggarna i en ny färg, hur hade det förändrats då? Det har blivit allt vanligare att välja mer dova färger på väggarna än de senaste decenniet där vitt och fräscht varit riktlinjen. Idag vill folk ha mer unika hem. Och även om mörkare färger kan skapa en illusion om att rummet är mindre, skapar det även en mysig och ombonad atmosfär. Dessutom sätter det en snygg bas för inredning, där man kan använda ljusare objekt som lyfts fram framför en mörkare vägg.

Hantverkare med kunskap

När du ska anlita en målare i Norrköping är det alltid bra att du jämför flera olika företag. Dels vill du hitta en firma som erbjuder ett bra pris. Dessutom vill du såklart säkerställa att tidigare kunder varit nöjda med målerifirman. En hantverkare tar ungefär mellan 400 till 550 kronor i timmen, men priserna kan variera lite. Begär därför offert från ett tretal olika företag för att kunna göra ett bättre val. Tänk på att det kan kosta dubbelt om du provat göra det själv, och sedan måste anlita en målare trots allt. Om du inte själv har erfarenhet av att måla, kan det vara ett bra val att anlita hjälp.

Vad får man ut av UGL-kurs?

UGL är ett utbildningskoncept för ledarskap och står för Utveckling Grupp och Ledare. Denna typ av kurser har funnits sedan konceptet togs fram för cirka 30 år sedan och har sedan dess vuxit sig populärt. UGL-kurser riktar sig till dem som vill vidareutveckla sig som medarbetare eller ledare, och har en passion för att utvecklas som person. Utbildningen är utformad att passa dig oavsett vilken typ av avdelning du jobbar på eller vilken hierarki i organisationen du befinner dig i. Dagens UGL-kurs fokuserar på lärande genom erfarenheter och upplevelser vilket för att mycket är baserat på praktiska övningar och diskussioner.

Vad får du ut av kursen?

Arbetar man i ett kontorslandskap eller på en arbetsplats med många andra så är det viktigt att både kunna jobba enskilt och även i grupp. Gruppdynamik är en djupgående vetenskap som kan studeras länge. I denna kurs lär man sig att arbeta genom att reflektera både på individuell nivå, men också i gruppen som helhet. I en grupp av personer som arbetar tillsammans är det inte ovanligt att olika typer av konflikter uppstår. Detta är också en del i lärandemålet i UGL-kursen att lära sig förstå och hantera dessa typer av situationer. Även fast vi som yrkesmän och -kvinnor kan vår sak på arbetsplatsen, kommer faktorer som exempelvis känslor in i spelet när man umgås varje dag. Detta är även något som tas upp i kursen, och vikten av att kommunicera på ett tydligt sätt.

Viktiga verktyg som ledare

Som ledare är det viktigt att lära sig hur gruppdynamik fungerar för att kunna leda arbetsgruppen i det dagliga arbetet. I kursen lär man sig urskilja de olika stadierna i hur en grupp utvecklas och hur man själv skall förhålla sig till dessa aspekter. Sist men inte minst så är vi alla olika. Likaså hur vi beter oss med andra, och hur vi leder andra. Som ledare har man dock även ett ansvar att hitta ett sätt att bemöta sin grupp och få dem att följa en. Oavsett vilken ledarstil just du har, så måste man kunna bemöta andra, som kanske inte svarar allra bäst på hur du är van vid att leda. Kursen leder till att du lär känna dig själv bättre, och brukar inspirera till vidare utvecklingar inom samma område.

Det okrossbara men kristallklara glaset

Govino gör plastglas, men inte vilka plastglas som helst. Glasen är miljövänliga, okrossbara och alldeles underbara att dricka det mesta ur. Vin, öl, champagne, läsk eller en cocktail. Govino har glas för alla smaker.

Det säkra valet

Govino gör glas som är tänkta för utomhusbruk eller där man önskar en splitterfri miljö. Glasen är okrossbara och gjorda i ett material som heter polymerplast. Detta material är bra eftersom det är väldigt likt ett vanligt glas på så sätt att doft, smak och färg fungerar likadant i detta glas som i ett riktigt glas. Glasen är ”kristallklara” precis som ett vanligt kristallglas och du kan vänta dig samma egenskaper kring reflektion. Govino gör glas för de flesta drycker, champagne, vin, öl, cocktail eller vad du än önskar. De gör även en karaff som är mycket populär. Vinglaset är utvecklat av vinprovare som är vana vid att prova vin och har vissa krav på smak och doftegenskaper.

Har fått flera utmärkelser

Företaget Govino grundades i Kalifornien. Govino har mottagit priset International Design Excellence Award för sin design och för sitt miljötänk. Man har även fått utmärkelsen Good Design Award. Materialet som glasen tillverkas av är återanvändbart, något som gör det till ett miljövänligt alternativ. Govinos glas är gjorda av giftfri plast och glasen går att köra i diskmaskinen.

Perfekta för den oberäkneliga miljön

Govino säljs på många ställen i Sverige, bland annat på det stora varuhuset NK både i Stockholm och Göteborg. Eftersom glasen är okrossbara så är de även populära hos båt- och husvagnsmänniskor och därför säljs de på vissa båttillbehör- eller husvagnsbutiker. De med många barn i familjen kanske föredrar dessa glas också för att undvika olyckor med glas hemma. Glasen är optimala i en krävande miljö som på sjön eller på campingen. Särskilt populära är Govinos vinglass under sommaren. När det skall drickas vin på sommarkvällar och man skall ha med fina glas i picknick-korgen är dessa det bästa valet. Då kan man dricka med stil på ett säkert sätt.

Govino för företag

Om du önskar går det att beställas Govinos glas med en särskild logga på. Det kan vara en fin present till exempelvis dina anställda eller kunder.

Så blir du snickare – Via gymnasievalet

Så blir du snickare – Via gymnasievalet

Vill du jobba med olika slags träarbeten finns möjligheten att utbilda sig till snickare redan under gymnasietiden. En utbildning som gör att du kan börja jobba som snickare direkt efter att studierna är klara och detta på arbetsmarknad där efterfrågan är mycket hög på personal.

I ett flertal städer i Sverige finns Bygg- och anläggningsprogrammet vilket är det program du bör välja om du vill jobba med konstruktion och byggnadsarbete. Däremot varierar det något vilka inriktningar som finns tillgängliga på de olika orterna. Vill du jobba som snickare är det därför viktigt att kontrollera att inriktningen ”Husbyggnad” finns tillgänglig.

Gymnasietiden och utbildningens uppbyggnad

Oavsett vilken inriktning du väljer inom Bygg- och anläggningsprogrammet så är den första tiden mycket lika. Du kan exempelvis läsa både med de som sedan kommer specialisera sig mot finsnickeri, gjutning och takarbete. Bland annat finns det ämnen som alla ska läsa oavsett vad man sedan ska arbeta med. Dessutom får alla elever prova olika delar inom byggnadsarbete vilket gör att man kan välja programmet utan att vara säker på om man vill bli snickare eller murare i början. Det kan vara ett beslut som växer fram.

Praktik är ett inslag som kommer tidigt oavsett var i landet man genomför utbildningen. Ofta är det några veckors praktik redan första året. Den längsta praktiktiden är däremot oftast under sista året. Men det finns även utbildningar där man helt och hållet varvar praktik med teori. Det kan därmed innebära att då får följa med en lokal snickare varje tors-fred medan teorin sedan hålls på de övriga dagarna.

Utbildning till lärling

Efter utbildningen i gymnasieskolan väntar en lärlingstid. Du jobbar då som snickare men till en lägre lön än de andra anställda. Detta eftersom det är en tid där du både lär dig yrket ytterligare och jobbar. Lärlingstiden är på mellan 2 och 2,5 år. Under den tiden får du alltså lön vilken succesivt ökar efter hela utbildningen. Det enda som är kvar är att göra ett yrkesprov vilket resulterar i att du får yrkesbevis och därefter kan söka jobb som färdigt utbildad snickare.

Med tanke på att arbetsmarknaden är mycket god för hantverkare överlag bör det inte vara svårt att hitta ett jobb. Detta inte minst i storstäderna där efterfrågan är som störst, börja med att kontakta en snickare nära dig, om du bor i Stockholm är www.stockholmsnickare.nu ett bra val.

Verktyg för presentationen – Föreläsare berättar

Verktyg för presentationen – Föreläsare berättar

Vilka verktyg behövs egentligen inför en föreläsning eller presentation? Och vad kan användas för att ta den till nästa nivå? En del av god presentationsteknik är att ha rätt utrustning. Med rätt utrustning kan talet flyta på bättre och hjälpa dig att nå ditt mål – att påverka lyssnarna.

En föreläsare som har gjort många framträdanden berättar på en webbplats att han har ganska mycket utrustning med sig inför ett en presentation. Till exempel tar han med sig VGA-, HDMI- och DVI-adaptrar eftersom den MacBook han använder inte har dessa uttag. Troligtvis använder han en nyare modell som enbart har USB-C-uttag. Gör man en större föreläsning bör man lägga visst krut på att hitta adaptrar som verkligen fungerar. Det finns en del billigare varianter på marknaden som inte alltid håller högsta kvalitet.

Vidare kör han med Keynote, och tar med sig iPhone och remote.app för att kontrollera den. Han använder sig också av en iPad med Keynote-appen, då han tycker det är skönt att hålla e skärm i handen, där han kan visa sin nästa slide för sig själv i tillräckligt stort format för att han ska kunna läsa vad som faktiskt står.

Han tar också med sig en väldigt lång VGA-sladd som även klarar av ljud. Han påpekar att sladden bör vara av mycket bra kvalitet, då hela presentationen kan hänga på den. Att den är lång är helt enkelt för att projektorer ibland sitter en bit från platsen där själva presentationen ska hållas. Att ställa datorn mitt i rummet och låta någon i publiken trycka på mellanslag för att byta till nästa bild är knappast optimalt. Med god presentationsteknik, vad gäller hårdvaran alltså, kan et här undvikas.

En annan föreläsare jobbar med annan presentationsteknik. Han tar med sig en dator, en projektor, en USB-klicker och en laserpekare. Med laserpekaren kan man enkelt understryka viktiga delar i presentationen, och bättre guida lyssnarna genom bilderna som visas.

Gemensamt för de båda är att de inte använder sig av Powerpoint. De är överens om att programmet är begränsande, och att det finns betydligt mer attraktiva program på marknaden för den som vill förbättra sin presentationsteknik.

Tycker du detta var intressant kommer du uppskatta https://www.presentationsteknik.net som går ännu djupare in på ämnet presentationsteknik.

Vilket inbrottslarm ger tillräcklig säkerhet?

Ett inbrottslarm installeras primärt för att avskräcka för inbrott och påkalla väktare om detta ändå skulle ske. Därmed ökar säkerheten för boendet, lokalen eller där larmet installeras. Men det är en säkerhet som kan ske på flera olika nivåer. Man bör därmed tänka över hur stor säkerhet som efterfrågas innan man bestämmer sig vilket larm som ska väljas.

Inbrottslarm utan abonnemang

Fördelen med inbrottslarm utan abonnemang är den låga kostnaden. Det går att köpa ett komplett larm, för både dörrar och fönster, för någon tusenlapp. Därefter kan man montera delarna själv och anpassa dem att larma till ett specifikt nummer.

När larmet löses ut tjuter sirener i bostaden samtidigt som ett SMS skickas till utvalda nummer. Dessutom kan man välja att larmet ska ringa upp vissa nummer.

Även om dessa brukar benämnas som att de är ”utan abonnemang” så är det inte helt korrekt. Larmet bygger på att kunna skicka SMS eller ringa upp ägarens telefon så ett SIM-kort behöver monteras. Detta antingen med abonnemang eller kontantkort. Orsaken att man ändå kallar det för inbrottslarm utan abonnemang är att det inte är kopplat till något väktarbolag.

Inbrottslarm med enbart siren

Den lägsta nivån på säkerhet ges med inbrottslarm som enbart larmar med siren. När någon obehörig bryter sig in går larmet och det låter högt från sirenen. Något larm går däremot varken till väktarbolaget eller till ägarna av larmet. I teorin skulle alltså de som brutit sig in kunna ta sakerna i lugn och ro och sedan gå därifrån. Men samtidigt är det omöjligt att veta för dem om väktare har underrättats eller inte.

Detta är den absolut billigaste lösningen. Samtidigt kostar det inte många tior per månad att ha ett GSM-kort i inbrottslarmet och därmed få notifiering vid inbrott (som ovan).

Inbrottslarm med utryckning

Det absolut säkraste inbrottslarmet är det som har utryckning på abonnemang. När larmet går tjuter sirenen, ett sms går ut till utvalda mobiler och larmbolaget underrättas. I dessa fall brukar det även vara kameror som är kopplade till larmbolaget vilket gör att de direkt ser på bilderna om det verkligen är ett inbrott eller om det har utlösts av annan orsak.

När ett larm utlöses kontaktar larmbolaget ägaren av larmet samtidigt som en väktare tar sig till bostaden. En del bolag har även hand om en extranyckel vilket gör att de kan gå in i bostaden om de anar att någon gjort inbrott.