Hive workspace i Göteborg

Hive workspace är framtidens mötesplatser och lokaler. Söker man en plats där företag från olika branscher och i varierad storlek kan samsas så är Hive workspace den ultimata lösningen. Hive workspace fungerar som ett kontorslandskap där idéer och tankar från många olika företag kan samsas och få stimulerande utbyte av varandra. Det behöver inte heller vara ett helt företag, kanske är det bara en viss avdelning, exempelvis säljavdelningen eller produktutvecklingsavdelningen, som behöver verka i en annan miljö än huvudkontoret och då är Hive workspace en ideal plats.

Hive Göteborg har nu funnits i fem år och har etablerat sig stort inom sitt marknadssegment där företaget riktat in sig på att erbjuda branschen kontorshotell och möten i en stimulerande och annorlunda miljö. Närheten till andra företag och integrationen i både fikarummet och i kontorslandskapet är något som kommer alla företag till gagn och som driver näringslivet framåt. I företagets lokaler finns idag en stor bredd från olika företag och verksamhetsområden däribland designers, investerare, konsulter, säljare, utvecklare, copywriters och marknadsförare för att nämna några.

Hive workspace är fullutrustat

För att en arbetsplats ska fungera på ett bra sätt krävs att även all övriga kontorstjänster fungerar smärtfritt. Självklart har Hive workspace säkerställt att alla kringtjänster ingår. Här kan hyresgästerna enkelt boka konferensrum, gå in i telefonrum för att ta samtal som kräver enskildhet, här finns kopiatorer, skrivare, mötesrum med stora skärmar och tavlor samt bra Wi-Fi, lunchrum och kaffe. Ingenting är utelämnat.

Dessutom blir alla företag som är hyresgäster hos Hive inbjudna till workshops och säljseminarier. Tanken med dessa seminarier och events är att de inte ska vara inriktade på en enskild bransch utan ge hyresgästerna mervärde inom flera branscher där alla ska kunna knyta nya kontakter och hitta potentiella affärer. Hive är idag uppbyggt som en community över hela landet. Det största kontorshotellet ligger i centrala Göteborg och sedan finns nyöppnade kontor även i Örebro och samarbetspartners med kontorshotell även i Borås, Stockholm och Malmö.

Fördelarna med en Hive workspace bortanför företagets huvudkontor

  • Integrera med andra företag
  • Knyta kontakter med potentiella affärspartners
  • Alla kringtjänster ingår
  • Hänga med i surret i näringslivet och snappa upp trender
  • Inbjudningar till mässor och events

Effektiva samtal

I varje företag hålls möten och planeringstillfällen där man drar upp såväl riktlinjer som hanterar aktuella ämnen. I takt med att vi får en större spridning av kompetensen ställs även krav på effektiv och enkel kommunikation. Det gäller inte bara samtal från och till kunder, utan om den interna dialogen i arbetsgrupper som sitter på olika kontor. Telefonkonferenser har under flera år varit en viktig del av denna kommunikation som över tid kommit att kompletteras av chattfönster och email. Ett direkt samtal är dock ofta viktigt för att man skall få effektiv hantering av vad som behöver åtgärdas. Soluno BC är ett företag som erbjuder hjälp med all form av kommunikationsutrustning och som inte minst erkänts för sin företagstelefoni och konferensteknik.

Digital växel

Någonting som alla företag ställs inför vid något tillfälle, är hur man skall hantera samtal från kunder och samarbetspartners. Ett manuellt hanterad växel kräver en hel del tid och innebär ett led i kommunikationen som i viss utsträckning minskar. En digital och mobil växel gör att man enkelt och snabbt får en bra överblick över tillgängliga anknytningar och enkelt kan koppla samtalen till rätt avdelning. Det är inte för inte man valt att bygga system på det här viset. Allting blir i och med tekniken fullt mobilt. När man flyttar till nya lokaler eller är på språng, har man samma tillgång till växeln som tidigare. Det blir därmed en effektiv och smart lösning som kan innebära en snabb besparing.

Soluno BC har stor erfarenhet av att ta fram telefonbaserade redskap. I och med sammanslagningen som var ett steg till att bli Soluno har inneburit en rad nya möjligheter att förbättra utbud och tjänster. För de som vill ha effektiva och moderna telefonredskap är detta företag naturligt att utvärdera. Att jobba med IP-telefoni och molnbaserade tjänster har varit ett steg som verksamheter inväntat under flera års tid. Det har varit en sträcka från idé till implementering men det finns nu fullt effektiva och konkreta sådana tjänster att hitta på marknaden. Detta innebär att dator och telefon i högre utsträckning sammankopplas till en enhet där såväl hantering som förbättringar är nära att effektivisera.

Kontoret – vårt andra hem

Oavsett vad man jobbar med, jobbar de flesta nog på något sorts kontor. Detta kan se olika ut, för vissa innebär det att jobba i ett öppet kontorslandskap medan det för andra betyder en liten källarlokal som man delar med sina två kollegor. Kontor kan se olika ut men måste alla hållas rena och snygga.

Kontoret – vårt andra hem

Rummet för arbete och representation

Kontoret är arbetsplatsen och vi spenderar mycket tid där. Om man jobbar heltid sitter man 2340 timmar på kontoret per år. Det är nästan lika mycket tid som vi behöver för att sova. Eftersom vi spenderar oerhört mycket tid på vår arbetsplats och dessutom ska jobba för att nå resultat behövs en bra arbetsmiljö runtomkring. Om arbetsytan är snygg och organiserad blir man själv mer strukturerad och lugnare. Det finns inget värre än att stressa runt och leta efter något dokument på skrivbordet.

Kontoret är inte bara din arbetsplats, det är även företagets representation. Här hålls möten med viktiga eller framtida samarbetspartners och det är viktigt hur kontoret ser ut. Man ska inte döma en bok efter sitt omslag, men utseendet spelar roll och påverkar oss både indirekt och direkt. Med snygga och rena lokaler har ditt företag redan vunnit en viktigt del. Möjliga samarbetspartners och kunder blir undermedvetna imponerade om kontoret ser snyggt ut och ditt företag verkar professionellt. På så sätt ökas chansen att samarbeta med eller sälja till en annan aktör och därmed en chans för ditt företag att växa och göra vinster.

Kontorsstädning

Att hålla kontoret rent och snyggt tar dock tid. Tid som egentligen skulle behöva användas för att driva ett företag. Särskilt om man arbetar i stora kontorsutrymmen kan städningen vara en omöjlig uppgift om man inte vill hålla på med det på heltid. Som tur är finns det flera olika städföretag som erbjuder kontorsstädning. Det kan vara känsligt med att släppa in utomstående till företagets lokaler, men m man hittar en seriös firma som man litar på så vinner man på att anlita dem. De flesta firmorna erbjuder olika paket av städning som varierar i vad som städas och hur ofta. Man kan beställa städning per månad, per vecka och per dag och komma fram tillsammans med firman om hur mycket som ska städas. Firmorna anpassar sig till företagens behov och har resurser och kunskap för att klara det mesta. Letar man efter företag som kan ta sig ann uppgiften att hålla rent på ert kontor är det relativt lätt att hitta kontorsstädning i Stockholm och i de flesta andra större städer borde det inte heller var några problem att hitta kvalitetssäkra företag.