Effektiva samtal

I varje företag hålls möten och planeringstillfällen där man drar upp såväl riktlinjer som hanterar aktuella ämnen. I takt med att vi får en större spridning av kompetensen ställs även krav på effektiv och enkel kommunikation. Det gäller inte bara samtal från och till kunder, utan om den interna dialogen i arbetsgrupper som sitter på olika kontor. Telefonkonferenser har under flera år varit en viktig del av denna kommunikation som över tid kommit att kompletteras av chattfönster och email. Ett direkt samtal är dock ofta viktigt för att man skall få effektiv hantering av vad som behöver åtgärdas. Soluno BC är ett företag som erbjuder hjälp med all form av kommunikationsutrustning och som inte minst erkänts för sin företagstelefoni och konferensteknik.

Digital växel

Någonting som alla företag ställs inför vid något tillfälle, är hur man skall hantera samtal från kunder och samarbetspartners. Ett manuellt hanterad växel kräver en hel del tid och innebär ett led i kommunikationen som i viss utsträckning minskar. En digital och mobil växel gör att man enkelt och snabbt får en bra överblick över tillgängliga anknytningar och enkelt kan koppla samtalen till rätt avdelning. Det är inte för inte man valt att bygga system på det här viset. Allting blir i och med tekniken fullt mobilt. När man flyttar till nya lokaler eller är på språng, har man samma tillgång till växeln som tidigare. Det blir därmed en effektiv och smart lösning som kan innebära en snabb besparing.

Soluno BC har stor erfarenhet av att ta fram telefonbaserade redskap. I och med sammanslagningen som var ett steg till att bli Soluno har inneburit en rad nya möjligheter att förbättra utbud och tjänster. För de som vill ha effektiva och moderna telefonredskap är detta företag naturligt att utvärdera. Att jobba med IP-telefoni och molnbaserade tjänster har varit ett steg som verksamheter inväntat under flera års tid. Det har varit en sträcka från idé till implementering men det finns nu fullt effektiva och konkreta sådana tjänster att hitta på marknaden. Detta innebär att dator och telefon i högre utsträckning sammankopplas till en enhet där såväl hantering som förbättringar är nära att effektivisera.