Vilket inbrottslarm ger tillräcklig säkerhet?

Ett inbrottslarm installeras primärt för att avskräcka för inbrott och påkalla väktare om detta ändå skulle ske. Därmed ökar säkerheten för boendet, lokalen eller där larmet installeras. Men det är en säkerhet som kan ske på flera olika nivåer. Man bör därmed tänka över hur stor säkerhet som efterfrågas innan man bestämmer sig vilket larm som ska väljas.

Inbrottslarm utan abonnemang

Fördelen med inbrottslarm utan abonnemang är den låga kostnaden. Det går att köpa ett komplett larm, för både dörrar och fönster, för någon tusenlapp. Därefter kan man montera delarna själv och anpassa dem att larma till ett specifikt nummer.

När larmet löses ut tjuter sirener i bostaden samtidigt som ett SMS skickas till utvalda nummer. Dessutom kan man välja att larmet ska ringa upp vissa nummer.

Även om dessa brukar benämnas som att de är ”utan abonnemang” så är det inte helt korrekt. Larmet bygger på att kunna skicka SMS eller ringa upp ägarens telefon så ett SIM-kort behöver monteras. Detta antingen med abonnemang eller kontantkort. Orsaken att man ändå kallar det för inbrottslarm utan abonnemang är att det inte är kopplat till något väktarbolag.

Inbrottslarm med enbart siren

Den lägsta nivån på säkerhet ges med inbrottslarm som enbart larmar med siren. När någon obehörig bryter sig in går larmet och det låter högt från sirenen. Något larm går däremot varken till väktarbolaget eller till ägarna av larmet. I teorin skulle alltså de som brutit sig in kunna ta sakerna i lugn och ro och sedan gå därifrån. Men samtidigt är det omöjligt att veta för dem om väktare har underrättats eller inte.

Detta är den absolut billigaste lösningen. Samtidigt kostar det inte många tior per månad att ha ett GSM-kort i inbrottslarmet och därmed få notifiering vid inbrott (som ovan).

Inbrottslarm med utryckning

Det absolut säkraste inbrottslarmet är det som har utryckning på abonnemang. När larmet går tjuter sirenen, ett sms går ut till utvalda mobiler och larmbolaget underrättas. I dessa fall brukar det även vara kameror som är kopplade till larmbolaget vilket gör att de direkt ser på bilderna om det verkligen är ett inbrott eller om det har utlösts av annan orsak.

När ett larm utlöses kontaktar larmbolaget ägaren av larmet samtidigt som en väktare tar sig till bostaden. En del bolag har även hand om en extranyckel vilket gör att de kan gå in i bostaden om de anar att någon gjort inbrott.