Tekniska keramer hos Fridman

Hos Fridman har du möjlighet att få hjälp med ett stort urval av mekaniska komponenter. Dessa tas naturligtvis fram efter behov och önskemål och produkterna utgår från dina ritningar och specifikationer. Eftersom Fridman.com samarbetar med en rad olika leverantörer är det enkelt att hitta rätt lösning, oavsett projekt. Du kan beställa allt från tekniska keramer och svarvade, frästa keramer till fjädrande och stansade delar.

Fridman har stor erfarenhet av tekniska keramer och har varit verksamma i branschen sedan 1927. De grundades i Karlstad och finns än idag kvar just här. Hit vänder sig företag som har svårt att hitta exakt de komponenter de saknar. Eftersom Fridman utvecklar komponenter efter behov finns det en stor flexibilitet och många möjligheter.

Vad kan Fridman hjälpa dig med?

Keramiska produkter används inom en rad olika branscher, från detaljhandeln till industrier. Några kategorier av keramiska produkter innefattar bland annat:

  • Laboratoriumutrustning för höga temperaturer
  • Oxidkeramer
  • SPS – Sparks Plasma Sintering
  • Keramiska material och specialanpassade keramer

För laboratorium är kraven på utrustningen extremt hög. Detta eftersom miljön i ett laboratorium är mycket speciell. När man utför tester är det av högsta vikt att utrustningen man använder är resistent, tålig och som ger jämn kvalitet. Tekniska keramer för laboratorium kan bland annat handla om cylindriska deglar, lock, tråg och skepp.

Oxidkeramer är en annan produktkategori med ett stort och varierat användningsområde. Vad som utmärker just oxidkeramer är materialets starka och mångsidiga egenskaper. För komponenter som utsätts för extremt slitage behövs ofta just oxidkeramer. Några exempel på användningsområden är bland annat komponenter med högt slitage inom industrin, olje- och gasindustri, för industrier där man använder högvakuum samt inom flyg- och rymdindustrin.

Fridman tar fram de komponenter ni behöver

Inom olika typer av industrier är kravet på säkerhet, slitstyrka och livslängd hög. Fridman har möjlighet att ta fram helt specialanpassade komponenter inom en rad olika industrier och för många olika ändamål. Vill du veta mer om deras olika produkter och sammanställningar av material? Du kan enkelt beställa hem en egen broschyr. De erbjuder flera typer av broschyrer, bland annat för information om Nanoker tekniska keramer, Myonic miniatyr- och precisionskullager samt Knoepfel precisionsbearbetning av större komponenter.