Effektiva samtal

I varje företag hålls möten och planeringstillfällen där man drar upp såväl riktlinjer som hanterar aktuella ämnen. I takt med att vi får en större spridning av kompetensen ställs även krav på effektiv och enkel kommunikation. Det gäller inte bara samtal från och till kunder, utan om den interna dialogen i arbetsgrupper som sitter på olika kontor. Telefonkonferenser har under flera år varit en viktig del av denna kommunikation som över tid kommit att kompletteras av chattfönster och email. Ett direkt samtal är dock ofta viktigt för att man skall få effektiv hantering av vad som behöver åtgärdas. Soluno BC är ett företag som erbjuder hjälp med all form av kommunikationsutrustning och som inte minst erkänts för sin företagstelefoni och konferensteknik.

Digital växel

Någonting som alla företag ställs inför vid något tillfälle, är hur man skall hantera samtal från kunder och samarbetspartners. Ett manuellt hanterad växel kräver en hel del tid och innebär ett led i kommunikationen som i viss utsträckning minskar. En digital och mobil växel gör att man enkelt och snabbt får en bra överblick över tillgängliga anknytningar och enkelt kan koppla samtalen till rätt avdelning. Det är inte för inte man valt att bygga system på det här viset. Allting blir i och med tekniken fullt mobilt. När man flyttar till nya lokaler eller är på språng, har man samma tillgång till växeln som tidigare. Det blir därmed en effektiv och smart lösning som kan innebära en snabb besparing.

Soluno BC har stor erfarenhet av att ta fram telefonbaserade redskap. I och med sammanslagningen som var ett steg till att bli Soluno har inneburit en rad nya möjligheter att förbättra utbud och tjänster. För de som vill ha effektiva och moderna telefonredskap är detta företag naturligt att utvärdera. Att jobba med IP-telefoni och molnbaserade tjänster har varit ett steg som verksamheter inväntat under flera års tid. Det har varit en sträcka från idé till implementering men det finns nu fullt effektiva och konkreta sådana tjänster att hitta på marknaden. Detta innebär att dator och telefon i högre utsträckning sammankopplas till en enhet där såväl hantering som förbättringar är nära att effektivisera.

Kontoret – vårt andra hem

Oavsett vad man jobbar med, jobbar de flesta nog på något sorts kontor. Detta kan se olika ut, för vissa innebär det att jobba i ett öppet kontorslandskap medan det för andra betyder en liten källarlokal som man delar med sina två kollegor. Kontor kan se olika ut men måste alla hållas rena och snygga.

Kontoret – vårt andra hem

Rummet för arbete och representation

Kontoret är arbetsplatsen och vi spenderar mycket tid där. Om man jobbar heltid sitter man 2340 timmar på kontoret per år. Det är nästan lika mycket tid som vi behöver för att sova. Eftersom vi spenderar oerhört mycket tid på vår arbetsplats och dessutom ska jobba för att nå resultat behövs en bra arbetsmiljö runtomkring. Om arbetsytan är snygg och organiserad blir man själv mer strukturerad och lugnare. Det finns inget värre än att stressa runt och leta efter något dokument på skrivbordet.

Kontoret är inte bara din arbetsplats, det är även företagets representation. Här hålls möten med viktiga eller framtida samarbetspartners och det är viktigt hur kontoret ser ut. Man ska inte döma en bok efter sitt omslag, men utseendet spelar roll och påverkar oss både indirekt och direkt. Med snygga och rena lokaler har ditt företag redan vunnit en viktigt del. Möjliga samarbetspartners och kunder blir undermedvetna imponerade om kontoret ser snyggt ut och ditt företag verkar professionellt. På så sätt ökas chansen att samarbeta med eller sälja till en annan aktör och därmed en chans för ditt företag att växa och göra vinster.

Kontorsstädning

Att hålla kontoret rent och snyggt tar dock tid. Tid som egentligen skulle behöva användas för att driva ett företag. Särskilt om man arbetar i stora kontorsutrymmen kan städningen vara en omöjlig uppgift om man inte vill hålla på med det på heltid. Som tur är finns det flera olika städföretag som erbjuder kontorsstädning. Det kan vara känsligt med att släppa in utomstående till företagets lokaler, men m man hittar en seriös firma som man litar på så vinner man på att anlita dem. De flesta firmorna erbjuder olika paket av städning som varierar i vad som städas och hur ofta. Man kan beställa städning per månad, per vecka och per dag och komma fram tillsammans med firman om hur mycket som ska städas. Firmorna anpassar sig till företagens behov och har resurser och kunskap för att klara det mesta. Letar man efter företag som kan ta sig ann uppgiften att hålla rent på ert kontor är det relativt lätt att hitta kontorsstädning i Stockholm och i de flesta andra större städer borde det inte heller var några problem att hitta kvalitetssäkra företag.