Säkerställ kundens digitala identitet med Zignsec.com

Säkerställ kundens digitala identitet med Zignsec.com

Zignesec är ett av Sveriges mest omtalade företag inom reg-tech. Dess emission (2019) blev mer än 7 gånger övertecknad och omsättningen har ökat kraftigt under de senaste åren. På företagets webbplats, Zignsec.com, presenteras dess tjänster – som främst handlar om att säkerställa personers digitala identiteter.

Hur ska en bank, ett spelbolag eller en E-handel veta att personen som vill använda dessa tjänster verkligen är den som personen utger sig för att vara? En lösning är att Bank-ID används för att verifiera identiteten men även denna lösning har sina tydliga säkerhetsbrister – något som utnyttjats av flera bedragare.

I Sverige fyller Bank-ID en stor roll vid verifiering av digitala identiteter – i andra länder är utbudet av dessa tjänster betydligt färre. Det är här som Zignsec vill fylla en viktig funktion. På Zignsec.com presenterar de sin tjänst med att vara en ”Global Identity Service Plattform”.

Fritt översatt från Zignsec.com

Zignsec.com har enbart engelsk presentation av företaget. Fritt översatt presenteras de på följande sätt:

Företaget vill vara:

…din globala partner för ”digital onboardning” och ID-verifiering.

Plattformen interagerar med lokala öppna register och är anpassad för olika nationella krav vilket gör att verifiering kan ske var som helst, när som helst – och direkt.

Från registrering till ID-verifiering

En kund registrerar sig på för att använda en finansiell service online. Detta företag har krav på KYC samt säkerhetssystem som säkerställer att det alltid är rätt person som försöker logga in på tjänsten.

Företaget använder sig av tjänster från tredjepart för att underlätta användarvänlighet och öka säkerheten. Beroende på nivå av säkerhet som önskas kopplas olika tjänster på.

  • API

Med hjälp av API kan information hämtas från en mängd olika register. Det kan exempelvis vara register över bostadsadress. Genom att kontrollera detta via register blir det både säkrare och enklare än om personen själv ska ladda upp dokument så som adressregister eller fakturor.

  • ID-verifiering

Personen kan ta kort på sitt körkort, ID-kort eller pass och på detta sätt verifiera vem man är.

  • 2FA

Allt fler tjänster online använder sig av 2FA. Det betyder att två olika verifieringsmetoder måste användas för inloggning på en webbplats eller för att använda en specifik tjänst. Många gånger kan kunden själv välja vilka två som önskas. Utöver lösenord kan det exempelvis vara SMS-verifiering, Mail-verifiering eller QR-scanning med mobilen.

Detta är enbart en del av det utbud som erbjuds av företaget. Läs vidare på https://zignsec.com/