Kom igång med ditt fondsparande

Kom igång med ditt fondsparande

Advisor är ett svenskt fondbolag som i huvudsak ägs av företagets personal. Företaget har sedan 1997 ägnat sig åt försäkringsförmedling och kapitalförvaltning, och bedriver sedan 2012 verksamhet inom fondförvaltning. Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2 är namnen på företagets tre fonder vilka du som sparare kan köpa andelar i. Du som vill komma igång med ett sparande i fonder kan med fördel börja spara i någon av Advisors fonder.

Så kan du tjäna pengar genom fondsparande

När du sparar i fonder kan du tjäna pengar på samma sätt som du hade gjort om du istället hade investerat dina pengar i aktier. Värdet på varje andel i fonden, det vill säga fondkursen eller NAV-kursen), förändras utifrån hur de bakomliggande aktierna presterar. Över tid förändras de generellt sett till det positiva, vilket innebär att du vid behov kan sälja dina fondandelar med en vinst. Om aktiernas sammanlagda värdeutveckling istället är negativ minskar fondkursen och därmed även värdet på respektive fondandel.

Olika fondkategorier har olika inriktningar

Även om alla aktiefonder består av en portfölj med flera olika aktier innebär det inte att portföljen utgörs av slumpmässigt utvalda aktier. Aktiefonder har vanligtvis en viss inriktning för att tilltala sparare med olika målsättningar och inställning till risk. Dessa är några av de vanliga typerna av aktiefonder:

  • Indexfonder investerar i ett index, till exempel Stockholmsbörsen, NASDAQ, S&P500 och liknande. När du sparar i en indexfond satsar du inte på ett mindre urval av företag utan på hela marknaden. Om du till exempel sparar i en svensk indexfond ökar fondens värde om företagen på Stockholmsbörsen går bra.
  • Large cap-fonder är ett bra val för dig som vill ha en lägre risk och en långsammare tillväxt. Fonder i denna kategori placerar i företag med ett högre börsvärde. På andra sidan av spektrat finns de så kallade small cap-fonderna som istället placerar uteslutande i småföretag med ett mindre börsvärde. Dessa har ofta en högre tillväxttakt och kan ge en högre avkastning, men är samtidigt mer känsliga för nedgångar i ekonomin och innebär därmed en högre risk.
  • Tillväxtfonder placerar i aktier med högre risk i hopp om att åstadkomma en högre avkastning än andra fonder.

Lär dig mer om hur Advisor PPM kan få din premiepension att växa snabbare.