Arbeta som HLR-instruktör

Arbeta som HLR-instruktör

Även om du finner ditt nuvarande arbete givande bör du överväga att utbilda dig till HLR-instruktör. Det är nämligen ett arbete som ger väldigt mycket, och där du får träffa personer som överlevt hjärtstopp och frivilliga. Att befinna sig mitt i allt och utbilda dina medmänniskor i allt från HLR till hjärt-kärlsjukdomar och stroke är väldigt tillfredsställande.

Om du bestämmer dig för att bli HLR-instruktör kommer du börja uppskatta landets sjukvårdspersonal på ett helt nytt sätt, samt de personer som först anländer till en plats där en person har kollapsat och de frivilliga som inte bara lär andra människor hur man räddar liv utan även gör detta själva på regelbunden basis. Organisationer som arbetar med hjärt-lungräddning skulle inte existera utan dessa fantastiska människor.

Hjärt-lungräddning är någonting som alla människor borde kunna, och i egenskap av HLR-instruktör kan du bidra till att fler lär sig HLR. Forskning på området pekar bland annat på att det finns en brist på kunskap i hjärt-lungräddning på många svenska arbetsplatser, samt att få företag är förberedda på att ingripa om en medarbetare skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Bli HLR-instruktör – motverka plötsligt hjärtstopp

Detsamma gäller även i andra delar av världen. I en undersökning utförd på uppdrag av American Heart Association framkom det att många anställda i landet inte har fått genomgå utbildning i hjärt-lungräddning, eller ens har tillgång till sådan. Man fann även att många inte känner till var arbetsgivarens hjärtstartare är belägen. I USA inträffar över 10 000 fall av plötsligt hjärtstopp på arbetsplatser runt om i landet. Denna brist på kunskap om hjärt-lungräddning är dock inte unik för det stora landet i väst. Som HLR-instruktör ges du möjligheten att påverka statistiken kring dödsfall till följd av plötslig hjärtdöd i positiv riktning.

Enligt ovan nämnda studie kan inte mer än 55 procent genomgå utbildning i första hjälpen eller hjärt-lungräddning och hjärtstartare genom sin arbetsgivare. Och i de fall denna typ av utbildning erbjuds rör det sig ofta om den ena eller den andra, inte båda. 50 procent av alla arbetare i USA vet inte var hjärtstartaren på arbetsplatsen finns. Vi antar att liknande siffror gäller för Sverige, vilket gör dig som är HLR-instruktör till ett viktigt redskap i kampen mot plötsligt hjärtstopp.

Det finns gott om information att läsa och steget till att bli en HLR-instruktör är inte speciellt stort, därför rekommenderar vi varmt att läsa mer på hlr-instruktör.se för att se hur ni kan bli förberedda på att rädda liv.