Fyra fördelar med säkerhetsdörrar inom en brf

Inom en bostadsrättsförening (Brf) är det generellt föreningen som bekostar och byter ytterdörrarna. Genom att välja säkerhetsdörrar skapas flera fördelar mot att använda en klassisk ytterdörr. Det är fler fördelar än enbart förhöjd säkerhet.

Minska risk för inbrott

Det säkerhetsdörrar kanske främst förknippas med är att minska risken för inbrott. Med flera funktioner kan risken minskas.

  • Kraftigt lås
  • Dörrblad av stål
  • Inbrottsklassad

Dessa dörrar är inte helt inbrottssäkra – det finns ingen dörr i världen som kan stå emot extremt kraftiga explosioner. Däremot står de emot yttre påverkan under en viss tid. Enligt de olika klassificeringarna anges vad dörren förväntas stå emot och under hur lång tid. Flera återförsäljare av dessa dörrar har även ”inbrottsgaranti” vilket innebär att de, under ett par år, ersätter dörren om inbrott ändå skulle ske.

Skyddar mot brand

Blir det brand i en lägenhet inom en brf önskas branden begränsas till just den lägenheten. Detta sker bland annat genom säkerhetsdörrar. Även här finns en klassificering att se på för att avgöra hur kraftigt eld som den står emot. Dessutom skyddar säkerhetsdörrar betydligt mer mot att brandgas ska tränga in/ut. På detta sätt skapas alltså en ytterligare brandsäkerhet i fastigheten.

Ljud

Ett vanligt problem i flerfamiljshus är ljudnivån i trappuppgången och att ljudet sprider sig in i lägenheterna. Det är något som exempelvis småbarnsföräldrar ofta kan störa sig på när nattning pågår. Även detta är något som dämpas kraftigt med säkerhetsdörrar. Dessa reducerar ljud från trappuppgången tack vare dess konstruktion av olika material och täthet.

Försäkringspremie

Ytterligare en fördel är att föreningen till stor sannolikhet kan få ner försäkringspremien för lägenheterna. Detta både för den brf som lägenheten är inom samt för lägenhetsinnehavaren. Överlag ges lägre premie desto fler säkerhetsfunktioner som finns installerade. Ett exempel är att installation av hemlarm och jordfelsbrytare kan minska premien. När priset på säkerhetsdörrar ställs mot priset på klassiska ytterdörrar är det därmed något som bör tas med i den ekonomiska uppställningen.

Säkerhetsdörrar eller branddörrar för brf?

Säkerhetsdörrarna används primärt som entrédörrar för lägenheter. Detta genom att dörrarna ger de tre stora fördelarna som nämns ovan för de boende. När det sedan kommer till källare och vindsutrymmen är det vanligt med branddörrar. Dörrar som kraftigt står emot brand och brandgaser. Detta för att minimera risken för att eventuell brand ska spridas.