En leverantör för marktjänster i Stockholm

En leverantör för marktjänster i Stockholm

Vissa markägare anlitar olika leverantörer inom marktjänst i Stockholm för olika sorters uppdrag. Det går dock alldeles utmärkt att anlita en enda leverantör och låta denna utföra allt från avlägsnande av snö och is till trädgårdsarbeten! Att göra detta medför dessutom flera fördelar för dig som fastighetsägare, då du har en uppdragstagare som tar hand om alla markarbeten året runt. Här belyser vi några av fördelarna med att anlita en heltäckande leverantör av marktjänster i Stockholm.

Bättre skötsel av din fastighet

Bara för att värmen börja avta och växtligheten sluta växa, innebär det inte att dina grönytor inte skulle behöva lite mer skötsel. Genom att anlita ett företag inom marktjänster i Stockholm som utför alla markarbeten året runt, säkerställer du att någon håller ett öga på din fastighet under hela året och upptäcker eventuell vinterskada framåt vårkanten. Du kan också få ett försprång inför nästa årstid, till exempel genom mindre underhåll på vintern som innebär att mindre arbete krävs framåt våren.

Om du använder två olika leverantörer av marktjänster i Stockholm, är det dessutom svårt att avgöra vilken av dessa som är ansvarig för skada som har uppstått mellan vintern och våren. Det kan då bli svårt att få någon av leverantörerna att ta ansvar för denna. Genom att anlita en heltäckande leverantör slipper du denna problematik.

God kommunikation oavsett årstid

När du bara har en enda kontakt för marktjänster att hantera, slipper du höra av dig till flera olika leverantörer för att få svar på frågor eller lösa problem. En leverantör som utför alla arbeten inom marktjänst året runt har dessutom bättre koll på ditt behov än en leverantör som endast utför arbeten åt dig under 3-8 månader av året.

Du slipper kontraktera flera leverantörer

Att hitta och kontraktera flera leverantörer inom marktjänster i Stockholm kan vara stressande. Det är många variabler som bör beaktas, och det är svårt att veta hur du på rätt sätt ska jämföra de olika offerter du får in. Detta då varje företag utformar sina kontrakt på sitt specifika sätt. Att gå igenom alla offerter och jämföra dessa kan dessutom ta flera veckor av din värdefulla tid.