Förkortningar inom LEI

LEI-kod är den kod som identifierar en juridisk person vid värdepappershandel. Förkortningen står för Legal Entity Identifier. LEI-kod består av 20 tecken vilka både identifierar vilken LOU som gett ut koden samt vilken juridisk person som är kopplad till koden.

Varje år behöver LEI-koder förnyas. Däremot går det att köpa flerårsavtal vilket innebär att LOU genomför dessa uppdateringar en gång per år under denna tid.

En LEI-kod är strikt knuten till en specifik juridisk person. Det går därmed inte att byta kod eller avaktivera den så att den inte längre finns med i registret. Däremot går det att välja att inte förnya sin kod vilket innebär att värdepappershandel inte får ske. Så fort man väljer att återigen betala för sin LEI-kod kommer exakt samma kod användas som tidigare.

LEI-kod infördes för att skapa en bättre överblick på den globala finansmarknaden och spåra transaktioner mellan olika aktörer. Detta har redan använts under ett flertal år inom vissa andra marknaden men har breddats till att gälla fler marknaden och aktörer.

LOU

LOU står för ”Local operative unit” som på svenska blir lokal operativ enhet. En LOU är därmed en enskild organisation som har rätten att ge ut LEI-koder samt förnya dessa. De jobbar mot registreringsagenter som genomför ansökningarna till dessa koder. På GLEIF.org går det att se en komplett lista på alla giltiga LOU. Det är därmed enbart dessa som har rätten att genomföra denna service.

GLEIF

GLEIF är den internationella organisation som har huvudansvaret över administration och övervakning på LEI-koder. De har även ansvaret att kontrollera de utgivare som finns. Dess huvudkontor är beläget i Schweiz och mer information om GLEF kan hittas på Gleif.com.

Mer fakta:

Mer fakta kring LEI kan hittas på Bolagsverkets hemsida. Ett stort antal frågor och svar hittas även på Finansinspektionens webbplats, du hittar även en hel del intressant genom att klicka vidare här. Företag som erbjuder handel med värdepapper är generellt även mycket insatta i vad som krävs gällande LEI-koder och vad man som företag bör tänka på. Kontakta den bank eller det företag där värdepappershandeln sker idag och fråga om osäkerhet finns kring koderna. Det finns även ett flertal LOU i Sverige som kan ge svar på allmänna frågor inom ämnet.