Byggnadsställningar i Uddevalla – en lönsam nisch?

Byggnadsställningar i Uddevalla - en lönsam nisch?

Är det lönsamt att bedriva uthyrning av byggnadsställningar i Uddevalla? Det är en relativt liten stad, men samtidigt i en relativt tätbefolkad del av landet. Det här kan skapa förutsättningar för att uddevallabor och boende i området runt omkring kan söka sig till staden när de behöver byggnadsställningar.

I kommunen i Västsverige bor det omkring 56 000 invånare, och säkerligen är det främst dessa invånare som utgör kundunderlaget för ställningsuthyrarna i området. I den här texten tittar vi på de verksamma bolagen i Uddevalla och om det lönar sig att syssla med byggnadsställningar.

Bolagen kommer inte att vara helt jämförbara, eftersom verksamheten kan variera något. Syftet är endast att ge en indikation, eller fingervisning, kring hur det går för firmorna. Inga företagsnamn kommer att nämnas.

Firma nummer ett som hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla

  • 220 miljoner i omsättning
  • Ca 100 ansällda

Att döma av namnet är den här firmans huvudverksamhet just byggnadsställningar. Det är ett aktiebolag som omsätter relativt stora summor – nästan 220 miljoner kronor under 2019. Vinsten låg på 36 miljoner kronor.

Såväl vinst som omsättning är en rejäl ökning sedan tidigare år. Bottenåret de senaste fem åren var 2016, då de omsatte omkring 100 miljoner kronor och gjorde en vinst på strax under åtta miljoner kronor.

De är ett ganska stort företag, med över 100 anställda. Nettoomsättningen per anställd var nästan två miljoner kronor under 2019.

Firma nummer två

  • 6 miljoner i omsättning
  • Ca 5 anställda

Den andra firman vi tittar på är mindre. Under 2018 omsatte de en bit under sex miljoner kronor och gjorde en vinst på 137 000 kronor. Det här är en klar förbättring sedan året innan, då man omsatte omkring fem miljoner och gjorde en förlust på ungefär en kvarts miljon.

Rekordåret de senaste fem åren var 2015, då de omsatte strax under sex miljoner kronor och gjorde en vinst på över miljonen. Vinstmarginalen på tre och en halv procent är bra mycket lägre än den första firman som arbetar med byggnadsställningar i Uddevalla, som hade en marginal på över 17 procent. Givetvis varierar detta dock mellan olika år.

Den här firman har fem anställda och omsätter ungefär 1,1 miljoner per anställd, betydligt lägre än den första firman. Samtidigt är det ingen ovanlig siffra, och många skulle nog anse att det är en bra siffra per anställd.