3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

3D-modellering – en hjälpande hand i produktutveckling

Utveckling av nya produkter är något som är viktigt för alla företag. Men det är en lång process  innan man har en färdig produkt; produkten ska först ritas ner som en skiss och dess funktioner och material ska specificeras. Innan produkten sätts i produktion för att säljas till kunder, kan det vara till stor nytta att se en fysiskt imitation av produkten. En 3D-modell möjliggör just detta, då det ger en tredimensionell version av den produkt som ska skapas. Detta är en relativt komplicerad process som kräver både kunskap och avancerad programvara. 

Vad är 3D-modellering?

Ordet 3D i 3D-modellering står för tredimensionell, vilket innebär att en sådan modell kan ses i tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Modellen skapas på datorn, och är endast en virtuell modell av den produkt eller sak som skapats. Men med goda kunskaper i produktionen kan en 3D-modell vara väldigt verklighetstrogen. Skapandeprocessen ser olika ut beroende på vilket underlag som ges för modellen, men ofta ser proffsen till att skapa precis det som kunden önskar. Man utgår från bilder, skisser eller idéer och därefter skapas en modell i olika program för 3D-modeller. Några utav de vanligaste föremålen för 3D-modeller är:

  1. Lägenheter med alla dess rum, där olika möbler kan sättas in i virtuella rum med en virtuell bakgrund
  2. Möbler, som kan placeras i en omgivning som är tilltalande 
  3. Övriga produkter, som kan framhävas genom en häftig bakgrund till exempel

Användningsområden för 3D-modellering

Gränserna för vad 3D-modellering kan användas till är få. Kunderna i branschen varierar från arkitekter, byggare, marknadsförare och människor inom spelbranschen. Oavsett vilken produkt det är går det bra att skapa en realistisk visualisering. För kunderna är detta mycket fördelaktigt av många anledningar. Modellen kan användas internt, för att ge insikter i utvecklingsfasen av en produkt. Genom att se produkten i olika miljöer och visualiserad kan man lättare upptäcka sådant som man vill förfina. Framförallt kan modellen användas extern i marknadsföringen av produkten. Med en visualisering framhävs produkten och blir därmed mer tilltalande för kunder.